Elide Fire automatický hasiací prístroj

Elide Fire automatický hasiací prístroj
Naša cena s DPH:
71,56 €
Naša cena bez DPH:
59,63 €
Cenníková cena s DPH:
79,50 €
Ušetríte:
7,94 €
Zľava obchodu ATRIA.SK:
10%
Dostupnosť:
overiť telefonicky
Skladom:
14 ks
Popis tovaru

Automatický revolučný hasiací prístroj ELIDE FIRE do kotolní, ku sporákom, krbom, do domov, bytov

 

Otvorený plameň aktivuje zápalnú šnúru, ktorá odpáli piropatrónu vo vnútri prístroja a na velký priestor roznesie hasiaci prášok.

 

Možnosť zavesenia na stenu (učinné pri kotolnách s plynovým, alebo kotlom na tuhé palivo.)

 

Typ výrobku: iné pyrotechnické výrobky, pyrotechnické hasiace prostriedky 

Kategória: P 1 
Registračné číslo: 1395 – P1 – 0128/2010 
Hmotnosť hasiacej práškovej zmesi: 1,3 kg 
Celková hmotnosť prostriedku: 1,5 kg 
NEC: 4,0 g 
Priemer gule: 147 mm 
Varovný zvukový signál: 120 dB 
Teplota použiteľnosti a skladovania: – 40 + 85 ˚C 
Prostriedok zabezpečí uhasenie začiatkov požiaru v miestnostiach s rozlohou do 8 – 10 m², oheň v objeme cca 30 – 35 m³. 
Vplyv pádu z výšky 2,5 m – bez porušenia funkčnosti.

 

Prostriedok sa skladá z ochranného obalu, z hasiacej práškovej zmesi FUREX 770, zo špeciálneho tlakového zariadenia a zo siete aktivačných zápalných šnúr.

Pri kontakte s otvoreným ohňom sa prostriedok sám aktivuje, zápalné šnúry zhoria, ochranný obal gule praskne, zaznie varovný signál a uvoľnená hasiaca prášková zmes uhasí vznikajúci požiar vo svojom okolí.

 

ELIDE FIRE je najjednoduchšie a najefektívnejšie opatrenie, ktorým môžete znížiť riziko požiaru a zároveň vzniknutému ohňu účinne čeliť. Takmer univerzálne použitie a revolučne jednoduchý princíp znamenajú istotu, že sa na ELIDE FIRE môžete vždy spoľahnúť. ELIDE FIRE – v horúcich chvíľach sa jednoducho hodí. 

 

home01

AKO ELIDE FIRE FUNGUJE?

Hlavnou výhodou prostriedku je jednoduchý a bezpečný princíp fungovania. V prípade vznikajúceho požiaru sa ELIDE FIRE jednoducho hodí do ohňa. V kontakte s plameňmi sa prostriedok automaticky sám aktivuje a vznikajúci požiar na ploche 8 – 10 m²  ( 30 - 35m3 ) spoľahlivo a okamžite uhasí.

 

home02

ELIDE FIRE okamžite uhasí pevné látky, horľavé kvapaliny i požiare elektrických zariadení. Navyše slúži ako 24-hodinový dohľad nad miestami so zvýšeným rizikom vzniku požiaru, ako sú elektrické rozvody či ističe. Pri vzniku požiaru sa ELIDE FIRE sám aktivuje, vznikajúci požiar v zárodku uhasí a v neposlednom rade varovným zvukovým signálom upozorní na nebezpečenstvo.

 

 

Časté otázky:

 

Ako to funguje? 
Požiar vznikne vtedy, keď je prítomný nejaký horľavý materiál, kyslík a teplo, ktoré roznietia plamene.

 

Prečo sú niektoré palivá viac horľavé (ľahšie zápalné) ako iné?

Ľahko zápalné horľavé materiály sú tie, ktoré sa odparujú a ľahko sa zmiešavajú so vzduchom (kyslíkom), pričom sa požiar

dosahuje rýchlejšie. Tieto materiály sa ľahšie vznietia.

 

Prečo sa obyčajne drevo zapáli ťažšie než plasty?

Je to vyššia horľavosť, ktorá spôsobuje rýchlejšie vznietenie určitých materiálov, ako je vysvetlené v druhej odpovedi. Spôsobuje ju predovšetkým ich vyššia schopnosť miešať sa so vzduchom a vytvárať zmes, ktorá sýti požiar.

 

Čo musí byť prítomné, aby mohol vzniknúť požiar?

Ľahko zápalné horľavé materiály sú tie, ktoré sa odparujú a ľahko sa zmiešavajú so vzduchom (kyslíkom), tým rýchlejšie dosahujú spaľovací pomer palivo: vzduch: kyslík a ľahšie sa vznietia.

 

Požiar akého rozsahu sa najľahšie hasí?

Ako si dokážete domyslieť, najľahšie sa hasia malé požiare, pretože produkujú oveľa menej tepla, ktoré je potrebné schladiť na nižšie hodnoty, aby bolo možné oheň trvale uhasiť.

 

Aké sú základné problémy pri hasení plameňov?

Pri vzniku požiaru sa niekedy stáva, že v počiatočných – rozhodujúcich minútach si nikto nevšimne, že plamene sa rozhárajú. Skôr, ako si obete uvedomia problém, môže ich požiar obklopovať na všetkých únikových trasách alebo ich môže zadusiť dym, ktorý je sám osebe nebezpečným zabijakom. Preto je potrebné mať k dispozícii protipožiarne vybavenie, ktoré môže buď uhasiť celý požiar, alebo vytvoriť únikovú cestu pre ohrozené osoby.

 

Aké sú hlavné nedostatky rôznych protipožiarnych systémov?

Najbežnejším problémom býva nedostatok údržby bežného protipožiarneho vybavenia. Vo všeobecnosti tieto zariadenia potrebujú kontrolu, čistenie (predovšetkým samočinné hasiace zariadenia – rozstrekovače) a príležitostné preskúšanie, pretože inak sa môže znížiť ich schopnosť rozstrekovať hasiaci prostriedok alebo vodu. Potrubia, ktoré privádzajú vodu alebo chemikáliu, sa môžu upchať usadeninami alebo hrdzou, rozprašovače práškových chemických hasiacich prostriedkov môžu stratiť svoj tlak a v nich obsiahnutá chemikália sa usadí a pod., čo môže spôsobiť, že sú „zapečené“ práve vtedy, keď sú najviac potrebné. Často je potrebných veľa vzácnych minút, kým sa požiarnici dostavia na miesto požiaru a zatiaľ – pre zastarané alebo zle udržované vybavenie v mieste požiaru – sa požiar voľne šíri spolu so strašnými stratami na životoch a majetku, ktoré nutne spôsobuje.

 

Ako môžeme predchádzať obavám z náhodného požiaru?

Vybavte svoj dom a pracovisko hasiacimi guľami ELIDE FIRE! Reagujú na plamene samostatne, bez zásahu človeka. Pri ich prudkom otvorení sa hasiaca chemikália obsiahnutá v nich rozptýli až do okolitého priestoru v objeme 9,12 m3 (účinný polomer priestoru je 1,296 m), v ktorom sa chemikália rozptýli rovnomerne vo všetkých smeroch!

Ako sa inštalujú protipožiarne gule ELIDE FIRE?

Namontujte ich v blízkosti materiálov, pri ktorých môže dôjsť k požiaru, alebo v blízkosti elektrických obvodov. Keď sa k nim priblíži oheň, s hlučným tresknutím vybuchnú! To je pre vás jasným varovným signálom, že vzniká požiar. Môžete skontrolovať, či bol požiar úplne uhasený, alebo včas vyhľadať bezpečné miesto, pokiaľ požiar nebol uhasený. Gule možno využiť aj na vytvorenie únikovej cesty cez miesto požiaru.

 

Čo treba robiť, ak dôjde k prieniku požiaru zo stropu alebo z iného vyššie položeného miesta?

Protipožiarne gule namontujte v blízkosti takých miest, kde môže dôjsť k požiaru. To je najlepšie preventívne opatrenie, ktoré môže zabezpečiť uhasenie plameňa, nech by sa vyskytol kdekoľvek.

 

Možno protipožiarne gule ELIDE FIRE použiť na uhasenie požiaru v exteriéri/lesného požiaru?

Účinný polomer dosahu štandardnej protipožiarnej gule ELIDE FIRE je asi príliš obmedzený na použitie vo vonkajších priestoroch. Aj obyčajný vietor môže rozdúchať oheň alebo, ak je dostatočne silný, môže zapríčiniť, že chemická hasiaca látka sa šíri nerovnomerne. Na zvládnutie takých situácií vyvíjame väčšie – špecializované výrobky.

 

Je chemická hasiaca látka použitá v protipožiarnych guliach ELIDE FIRE nebezpečná?

Nie! Nie je nebezpečná pre ľudí, zvieratá ani predmety. Dostala bezpečnostný certifikát v Nemecku a je šetrná k životnému prostrediu. Náš výrobok nie je nebezpečný!

 

 

Je zvuk, ktorý vzniká pri aktivácii protipožiarnych gúľ ELIDE FIRE, škodlivý pre sluch?

Gule spôsobia hluk vtedy, keď sa prudko otvoria. Intenzita hluku je približne 140 dB alebo nižšia, preto je v rámci univerzálnych noriem na ochranu sluchu. Vo všeobecnosti platí, že okolo sto „výbuchov“ gúľ za deň, ktoré pôsobia na nechránený sluch, nespôsobí trvalú stratu sluchu.

 

Možno protipožiarne gule ELIDE FIRE používať na hasenie rozsiahleho požiaru naftových palív?

Neodporúča sa to, pretože pri výbuchu môže dôjsť k rozstreknutiu veľkého množstva ropných látok alebo horľavých kvapalín. Ak sa horľavá kvapalina nachádza v malom priestore a guľa sa dá aktivovať tak, aby sa zabránilo rozstreknutiu kvapaliny alebo aby nedošlo k ponoreniu gule do kvapaliny, potom možno guľu účinne použiť na udusenie ohňa. Za takých okolností je však dôležitým pravidlom, ktoré treba mať na pamäti, že chceme rozprášiť chemický hasiaci prostriedok, nie plamene! Preto bude lepšie, ak výbuch gule nastane nad takým požiarom, nie v jeho základni.

 

Na čo potrebujeme protipožiarne gule ELIDE FIRE, keď máme iné protipožiarne vybavenie?

Gule ELIDE FIRE sa použijú oveľa ľahšie, prirodzenejšie, logickejšie a jednoduchšie na uhasenie väčšiny požiarov. Ak sa dostanete k protipožiarnej guli ELIDE FIRE skôr než požiar, len ju hodíte do ohňa a odstúpite

Diskusia


Tovar ešte nebol recenzovaný, buďte prvý.Diskusia • Autor:
  tibor
  Dátum:
  26. 2. 2013

  Prezeral som tie Vaše hasiace prístroje. Máte tam len v ponuke práškové a slabšie. Pri požiari benzínového vozidla, zrejmä je len účinný penový hasiaci prístroj. Prečo nemáte v ponuke penový hasiaci prístroj !!!
 • Autor:
  ATRIA.SK
  Dátum:
  26. 2. 2013

  Dobrý deň, Náš dodávateľ má v ponuke iba práškové hasiace prístroje. A zatiaľ sa ponuku hasiacich prístrojov rozšíriť neplánujeme. Prajem pekný deň.

Náš sortimentchat 0917 133 662 info@atria.sk Máte otázku?
Napíšte nám správu clear
Správa bola odoslaná. ZATVORIŤ
V košíku sa nachádza tovar, ku ktorému je možno dokúpiť potrebné príslušenstvo.
help
Súvisiaci tovar ku kotlu
Súvisiaci tovar ku kúreniu
Zobraziť diskusie zákazníkov
Zobraziť kompletný sortiment
blur_linearMontáž stenového vyk.
Návod na montáž stenového vykurovania
wifi_tetheringČidlo zásobníka
Čidlo zásobníka
settings_input_componentZverné šróbenie
Zverné šróbenie
isoOdporučený termostat
Junkers CW100
battery_fullOdporučený akumulátor
Odporučený akumulátor
format_align_justifyRebríkové radiátory
Odporučený rebríkový radiátor
local_drinkKlasické batérie
Klasické beztlak. batérie
local_drinkOdporučené pákové batérie
Pákové beztlak. batérie
tuneNezávislá regulácia
Nezávislé riadenie vyk. okruhov
done_allAlternatíva za nižšiu cenu
Alternatívne kotly za nižšiu cenu
done_allAlternatíva za nižšiu cenu
Alternatívne kotly za nižšiu cenu
done_allAlternatíva za nižšiu cenu
Alternatívne kotly za nižšiu cenu
done_allAlternatíva za nižšiu cenu
Alternatívne kotly za nižšiu cenu
done_allKompatibilný s kotlami
Kompatibilný s kotlami
done_allKompatibilita termostatov
Kompatibilita termostatov s kotlami
settings_backup_restoreOdporučené čerpadlá
Čerpadlá
IBO OHI
exposureEkvitermické čidlo
Ekvitermické čidlo
isoTermostaty na čerpadlá
Termostaty na čerpadlá
isoOdporučený termostat
Protherm Thermolink P2
isoOdporučený termostat
Buderus RC 300
isoOdporučený termostat
Vaillant multiMATIC 700
isoOdporučený termostat
Emos EMP911
isoOdporučený termostat
Ariston Clima Manager RC1
routerOdporučené dymovody
Odporučené dymovody
swap_callsOdporučené potrubie
Pex-AL-Pex 16x2
swap_callsSolárne potrubia
Solárne potrubia
call_splitOdporučené rozdeľovače
Odporučené rozdeľovače
merge_typeOdporučené spojky
Odporučené spojky
border_outerOdporučené dosky
Odporučené systémové dosky
battery_charging_fullOdporučené záložné zdroje
Odporučené záložné zdroje
format_color_fillNemrznúca zmes
Odporučená nemrznúca zmes
format_color_fillDestilovaná voda
Destilovaná voda
powerOdporučené špirály
Odporučené vykurovacie tyče
ondemand_videoVideo montáže HEP2O
Video montáže
buildPomôcky na montáž
Pomôcky na montáž
flip_to_frontOdporučené skrinky
Odporučené skrinky
format_color_fillOdporučený olej
Odporučený olej
headsetOdporučená ochrana tváre
Odporučená ochrana tváre
menu
shopping_cart
search
more_vert
 
 
Hľadáte oblý rebrík?
Hľadáte rovný rebrík?
Hľadáte bezdrôtový termostat?
Hľadáte drôtový termostat?
arrow_drop_up
Súhlasím s obchodnými podmienkami.
Filtrovanie príspevkov
Vážený zákazník,
z technických príčin nebudú dňa 18.8.2017 (piatok) spracovávané objednávky.
phone 0917 133 662