Internetový veľkoobchod

HAKL - elektrická podlahová vykurovacia rohož TFX, šírka 0, 5 m, dĺžka 16 m

Kód: INT_HK TFX 150-8
napojeny tovar
277,20 € / ks
4 až 7 dní

Detailné informácie

Podrobný popis

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 12.0pt; line-height: normal;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Verdana',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: Calibri; color: black; mso-fareast-language: SK;">Elektrick&eacute; podlahov&eacute; vykurovacie rohože HAKL thermoFLOOR pre keramick&uacute; dlažbu. <br />Určen&eacute; s&uacute; k lepeniu na z&aacute;kladov&yacute; bet&oacute;n, alebo na tepeln&uacute; izol&aacute;ciu HAKL thermoboard. Rastrov&aacute; sieťka vykurovac&iacute;ch rohož&iacute; umožn&iacute; dokonal&eacute; prilepenie k podlahe. Samotn&eacute; vykurovacie k&aacute;ble s&uacute; chr&aacute;nen&eacute; ochrann&yacute; opletom, ktor&yacute; zvy&scaron;uje ich odolnosť a umožňuje mont&aacute;ž do vlhk&yacute;ch priestorov (k&uacute;peľňa, WC&hellip;). <br />Jednoduch&scaron;ia mont&aacute;ž vďaka jedn&eacute;mu pr&iacute;vodu.<br /></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 12.0pt; line-height: normal;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Verdana',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: Calibri; color: black; mso-fareast-language: SK;"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;">CHARAKTERISTIKA TOVARU<br /></strong>- určen&eacute; pre mokr&uacute; mont&aacute;ž, zaliat&iacute;m do lepiaceho tmelu<br />- vhodn&eacute; pre keramick&uacute; dlažbu, vinylov&eacute; lepiace parkety a in&eacute;<br />- samolepiace fixačn&eacute; p&aacute;sy na spodnej strane rohože<br />- opletenie k&aacute;bla dovoľuje mont&aacute;ž do vlhk&yacute;ch priestorov<br />- &uacute;spora energie vďaka n&iacute;zkej prev&aacute;dzkovej teplote<br />- ide&aacute;lne pre rekon&scaron;trukcie vďaka hr&uacute;bke len 3mm<br />- možnosť použitia aj ako hlavn&yacute; zdroj tepla v miestnosti<br />- bez &uacute;držbov&aacute; prev&aacute;dzka bez nutnosti pravideln&eacute;ho servisu<br />- kvalitn&eacute; vykurovacie jadr&aacute; s bodom tavenia až 1100 &deg;C<br />- každ&yacute; v&yacute;robok je podroben&yacute; pr&iacute;snemu testu v&yacute;stupnej kontroly<br />- v&yacute;robca odpor&uacute;ča mont&aacute;ž a sprev&aacute;dzkovanie odbornou firmou<br /></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 12.0pt; line-height: normal;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Verdana',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: Calibri; color: black; mso-fareast-language: SK;"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;">TECHNICK&Eacute; PARAMETRE<br /></strong>plocha: 8,0 m2 <br /><span style="mso-bidi-font-weight: bold;">&scaron;&iacute;rka p&aacute;su: 0,5 m</span><br />dĺžka p&aacute;su: 16,0 m<br /><span style="mso-bidi-font-weight: bold;">hr&uacute;bka: 3 mm<br />dĺžka pripojovacieho k&aacute;bla: 1 x 3 m<br />pr&iacute;kon na m2: 150 W/m2<br />nap&aacute;jacie nap&auml;tie: 230 V/50 Hz</span><br />pr&iacute;kon max.: 1200 W<br />pr&uacute;d max.: 5,22 A<br /><span style="mso-bidi-font-weight: bold;">maxim&aacute;lna teplota dr&ocirc;tu: 75 &deg;C.</span></span></p>

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole:

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole:
Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.