Inštalácie s rozdeľovačmi

Do rozdeľovača prichádza teplonosné médium (voda) a odtiaľ sa vhodným spôsobom distribuuje na jednotlivé terminály (spotrebiče tepla). Rozdeľovače sa vyrábajú zväčša z mosadze, ale možno sa stretnúť aj s hliníkovou zliatinou alebo meďou.

 

Aplikácie

Inštalácie s rozdeľovačmi sa používajú predovšetkým na vykurovanie obytných budov, ale aj vo vykurovacích systémoch škôl, nemocníc, kancelárskych priestorov, hotelov, telocviční a podobne.

 

Na obrázku 1.5 je znázornený príklad nezávislého riešenia inštalácie s rozdeľovačmi. Takáto inštalácia umožňuje udržiavať teplotu tepelného nosiča, ktorý zásobuje všetky vykurovacie telesá, na takmer konštantnej hodnote.

 

 

Jednou z najdôležitejších zásad pri projektovaní rozdeľovačov je voľba správnej polohy voči vykurovacím telesám: rozdeľovač musí byť umiestnený tak, aby boli prípojky k jednotlivým terminálom čo najkratšie, aby nedochádzalo k nadmernému narušeniu hydraulickej rovnováhy v obvode a zároveň aby rozmiestnenie jednotlivých komponentov prípadnú nerovnováhu kompenzovalo. Z tohto dôvodu sa inštaláciám s rozdeľovačmi často hovorí "inštalácie do pavúka"; schéma je znázornená na obrázku 1.6.

 

 

V niektorých prípadoch sa používajú "dvojtrubkové" ventily: týmto spôsobom sa možno vyhnúť vybúravaniu dier do stien, aby sa do hornej časti radiátorov namontovali termostatické ventily a odpájacie ventily k spodnej časti radiátora, najmä ak je radiátor umiestnený do niky v stene pod oknom. Možno tiež zmeniť rozmer radiátora, aby sa predimenzovaním zvýšila účinnosť kondenzačných kotlov. Typický príklad znázorňuje schéma na obrázku 1.7.

 

 

Inštalácia s rozdeľovačmi má vzhľadom na princíp, na ktorom je založená (vodorovná distribúcia) vynikajúce uplatnenie pri rozdelení vykurovacej sústavy do zón. Vykurovacia sústava budovy sa rozdelí do niekoľkých menších celkov (obvykle denná zóna a nočná zóna) alebo sa rozdelí na samostatné podjednotky (napr. vo viacrodinných domoch), ktoré sú napájané z rovnakého zdroja a spotrebu v jednotlivých zónach kontrolujú merače.

 

 

Výhody inštalácií s rozdeľovačmi

Systémy s rozdeľovačmi sú z energetického hľadiska výhodnejšie: Nevyžadujú si zväčšené priemery potrubia · vedúceho od rozdeľovača k výhrevným telesám a sú tu nižšie energetické straty ako aj využiteľný výtlak potrebný pre čerpadlá. Z toho vyplýva aj nižšia spotreba elektrickej energie a v závislosti od tepelného výkonu kotla aj nižší počet výhrevných telies pre vykúrenie prostredia.

 

Schematicky možno výhody tohto riešenia zhrnúť takto:

 

1. Homogénna teplota a rovnaký čas nábehu systému na plný režim.

V inštaláciách s rozdeľovačmi prúdi horúce médium do všetkých výhrevných telies súčasne. Tam dochádza k veľmi rýchlemu nábehu na plný režim, približne v rovnakom čase u všetkých telies, čo umožňuje skrátenie prechodnej fázy, v ktorej tepelná pohoda nie je ideálna.

 

2. Jednoduchosť montáže

U týchto systémov je ideálne použitie medených alebo plastových trubiek: zjednodušuje to montáž, pretože ide o ľahko ohýbateľne materiály s možnosťou rýchleho uvedenia do prevádzky, čo znamená zníženie nákladov. Okrem toho, zapojenia na rozdeľovač a na výhrevné telesá sa realizujú pomocou spojok s mechanickým zaistením: nie je preto nutný zásah špecialistov (napr. pri zváraní). Paralelné zapojenie výhrevných telies (charakteristický jav pre inštalácie s rozdeľovačmi) umožňuje jednoduchú a efektívnu montáž termostatických ventilov na každý terminál.

 

3. Náklady

V porovnaní s inými inštaláciami je riešenie s použitím rozdeľovačov spojené s použitím dlhšieho rozvodného potrubia pre všetky derivácie a pre zapojenie výhrevných telies. Napriek tomu sa používajú menšie priemery trubiek. z toho obvykle vyplývajú aj nižšie náklady na inštaláciu.

 

4. Využiteľný výtlak v systéme

Rozdeľovače spôsobujú len obmedzenú tlakovú stratu, preto je užitočný využiteľný výtlak na obehovom čerpadle vyšší.

 

5. Vysoká účinnosť výhrevných telies.

Teplota na vstupe do výhrevných telies je takmer konštantná. Znamená to jednak lepšiu tepelnú účinnosť výhrevných telies a jednak nie je potrebné ich predimenzovanie (čo je inak veľmi častá charakteristika jednotrubkových aj dvojtrubkových systémov).

 

6. Možnosť rozdelenia vykurovacích priestorov do zón

Tieto inštalácie sa vynikajúco hodia na rozdelenie do niekoľkých teplotne nezávislých zón, čiže v každej zóne potom možno udržiavať tú požadovanú teplotu a merať spotrebu tepelnej energie.

 

 

Proti tomuto riešeniu tepelnej inštalácie hovorí niekoľko negatívnych aspektov, viac menej nepodstatných, ale je potrebné ich tiež vziať do úvahy.

 

    •  Zložitejší spôsob dimenzovania rozvodného okruhu oproti, napríklad, jednotrubkovým inštaláciám. Nie je to nijak zvlášť nepríjemný aspekt, a prináša jednu výhodu: inštalácie s rozdeľovačmi, vďaka rozmiestneniu, umožňujú prevedenie kontrolných výpočtov a nevyžadujú si overovacie nadimenzovanie systému.

    •  Nevyhnutnosť realizácie nezávislých okruhov pre každé výhrevné teleso. Tento aspekt iste obmedzuje rozsah aplikácií tohto riešenia, pretože napr. pri rekonštrukciách by bola nutná výmena podláh.

    •  Zvýšené náklady na murárske práce. Použitie trubiek z poddajných materiálov (meď alebo plast) znamená zaistiť ich ochranu pred stlačením a nárazmi vhodným zakrytím.

 

 

Praktické rady

    •  Rozdeľovače sa zväčša umiestňujú do príslušnej kazety, ktorá sa vo väčšine prípadov zabuduje do steny. Ku kazete s rozdeľovačom by mal byť jednoduchý prístup pre kontrolu, preto ho umiestňujeme na ľahko prístupné miesto. Niekedy sa stáva, že užívateľ umiestni pred kazety s rozdeľovačom zriaďovacie predmety. Komplikuje to možnosť kontroly, údržby a nastavenia rozdeľovača.

    •  Pokiaľ je to možné, platí zásada neumiestňovať žiadne spojenia kryté v stene alebo dlážke. Pri umiestení rozdeľovača približne doprostred voči výhrevným telesám sa takejto eventualite možno vyhnúť.

    •  Vždy je vhodné potrubie vhodným spôsobom izolovať. Snaha o využitie tepla v potrubí privádzajúcom teplonosné médium do vykurovaného systému, ako by to bol malý vykurovací panel, často vedie k zníženiu pohody bývania dokonca aj k fyziologickým ťažkostiam.

    •  Po položení potrubia - pred aplikáciou cementového poteru - je vhodné zaistiť ochranu potrubia, napríklad malým množstvom malty. Táto malta ochráni potrubie pred prípadným náhodným poškodením.

    •  Po uvedení celej inštalácie do prevádzky je - po určitej dobe prevádzkovania - dobrým pravidlom skontrolovať pevnosť spojok.

 

 

 
 

chat 0917 133 662 info@atria.sk Máte otázku?
Napíšte nám správu clear
Správa bola odoslaná. ZATVORIŤ
V košíku sa nachádza tovar, ku ktorému je možno dokúpiť potrebné príslušenstvo.
help
Súvisiaci tovar ku kotlu
Súvisiaci tovar ku kúreniu
Zobraziť diskusie zákazníkov
Zobraziť kompletný sortiment
blur_linearMontáž stenového vyk.
Návod na montáž stenového vykurovania
wifi_tetheringČidlo zásobníka
Čidlo zásobníka
settings_input_componentZverné šróbenie
Zverné šróbenie
isoOdporučený termostat
Junkers CW100
battery_fullOdporučený akumulátor
Odporučený akumulátor
format_align_justifyRebríkové radiátory
Odporučený rebríkový radiátor
local_drinkKlasické batérie
Klasické beztlak. batérie
local_drinkOdporučené pákové batérie
Pákové beztlak. batérie
tuneNezávislá regulácia
Nezávislé riadenie vyk. okruhov
done_allAlternatíva za nižšiu cenu
Alternatívne kotly za nižšiu cenu
done_allAlternatíva za nižšiu cenu
Alternatívne kotly za nižšiu cenu
done_allAlternatíva za nižšiu cenu
Alternatívne kotly za nižšiu cenu
done_allAlternatíva za nižšiu cenu
Alternatívne kotly za nižšiu cenu
done_allKompatibilný s kotlami
Kompatibilný s kotlami
done_allKompatibilita termostatov
Kompatibilita termostatov s kotlami
settings_backup_restoreOdporučené čerpadlá
Čerpadlá
IBO OHI
exposureEkvitermické čidlo
Ekvitermické čidlo
isoTermostaty na čerpadlá
Termostaty na čerpadlá
isoOdporučený termostat
Protherm Thermolink P2
isoOdporučený termostat
Buderus RC 300
isoOdporučený termostat
Vaillant multiMATIC 700
isoOdporučený termostat
Emos EMP911
isoOdporučený termostat
Ariston Clima Manager RC1
routerOdporučené dymovody
Odporučené dymovody
swap_callsOdporučené potrubie
Pex-AL-Pex 16x2
swap_callsSolárne potrubia
Solárne potrubia
call_splitOdporučené rozdeľovače
Odporučené rozdeľovače
merge_typeOdporučené spojky
Odporučené spojky
border_outerOdporučené dosky
Odporučené systémové dosky
battery_charging_fullOdporučené záložné zdroje
Odporučené záložné zdroje
format_color_fillNemrznúca zmes
Odporučená nemrznúca zmes
format_color_fillDestilovaná voda
Destilovaná voda
powerOdporučené špirály
Odporučené vykurovacie tyče
ondemand_videoVideo montáže HEP2O
Video montáže
buildPomôcky na montáž
Pomôcky na montáž
flip_to_frontOdporučené skrinky
Odporučené skrinky
format_color_fillOdporučený olej
Odporučený olej
headsetOdporučená ochrana tváre
Odporučená ochrana tváre
menu
shopping_cart
search
more_vert
 
 
Hľadáte oblý rebrík?
Hľadáte rovný rebrík?
Hľadáte bezdrôtový termostat?
Hľadáte drôtový termostat?
arrow_drop_up
Súhlasím s obchodnými podmienkami.
Filtrovanie príspevkov
Vážený zákazník,
z technických príčin nebudú dňa 18.8.2017 (piatok) spracovávané objednávky.
phone 0917 133 662