Podmienky ochrany osobných údajov

Zásady práce s Vašimi údajmi

 

Sme spoločnosť ATRIA Slovensko s.r.o., so sídlom P. Mudroňa 5, 010 01 Žilina, Slovenská republika, IČO: 53 430 875.

Prevádzkujeme e-shop na webovej stránke www.atria.sk.


Pre poskytovanie našich služieb, predaj tovaru a prevádzkovanie našej webovej stránky spracúvame niektoré osobné údaje.

Spracovanie osobných údajov upravuje najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) („GDPR“).

I. Spracovanie osobných údajov

     A. Spracovanie osobných údajov v prípade použitia kontaktného formulára

Pokiaľ dopytujete naše produkty a služby, budeme pracovať s vašimi kontaktnými údajmi, ktoré nám oznámite, hlavne prostredníctvom kontaktného formulára. Sú to: meno a priezvisko, titul, e-mailová adresa, IP adresa, cookies.

Z akého dôvodu?
Kontaktujeme vás cez ne pre ďalšiu dohodu ohľadom tovaru a služieb.

Na základe akého právneho dôvodu?
Ide o spracovanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – rokovania o zmluve, resp. vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy na vašu žiadosť.

Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?
Pokiaľ nenadviažeme ďalšiu spoluprácu, vaše dáta budeme spracovávať najdlhšie 180 dní od našej poslednej komunikácie.

 

     B. Spracovanie osobných údajov v prípade nákupu

Pokiaľ u nás nakúpite, budeme pracovať s údajmi, ktoré nám vyplníte. Sú to hlavne fakturačné údaje: meno a priezvisko, titul, e-mailová adresa, telefónne číslo, fakturačná adresa, doručovacia adresa, dátum narodenia, IP adresa, cookies.

Z akého dôvodu?
Osobné údaje potrebujeme spracovávať, aby sme splnili našu zmluvu – dodali vám náš tovar alebo služby. Cez kontaktné údaje s vami budeme tiež komunikovať ohľadom stavu vašej objednávky, prípadne ohľadom reklamácií alebo vašich otázok.

Osobné údaje budeme ďalej spracovávať pre splnenie našich povinností, ktoré nám plynú zo zákona (hlavne na účtovné a daňové účely, prípadne na vybavenie reklamácií a iné).

Na základe akého právneho dôvodu osobné údaje spracovávame?
Ide o spracovanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy a článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR – plnenie našej právnej povinnosti.

Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?
Počas plnenia našej služby a potom 180 dní od posledného poskytnutia takej služby alebo dodania tovaru.

 

     C. Newslettery (komerčná komunikácia)

Pokiaľ ste nakupujúci zákazník a nezakázali ste nám to pri nákupe, použijeme vašu e-mailovú adresu pre rozosielku našich noviniek.

Na základe akého právneho dôvodu?
Umožňuje nám to ust. § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z. z., o elektronických komunikáciách, pokiaľ ste nám to pri nákupe nezakázali.

Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?
3 roky od vášho posledného nákupu. Z rozosielky sa môžete kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom e-mailu alebo nás kontaktujte na e-maile: info@atria.sk.

 

II. Kto sa k údajom dostane?

Vaše dáta zostanú u nás. Napriek tomu pre nás pracujú niektoré spoločnosti alebo iné osoby, ktoré sa k dátam dostanú preto, že nám pomáhajú s chodom nášho e-shopu. Sú to:

  • prevádzkovateľ e-shopovej platformy Shoptet (spoločnosť Shoptet a.s., so sídlom Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, IČ 289 35 675, spoločnosť je zapísaná na Mestskom súde v Prahe, oddiel B vložka 2
  • spoločnosti podieľajúce sa na expedícii tovaru (Slovak Parcel Service s.r.o., so sídlom Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 31329217, spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro. Vložka č. 3215/B, Packeta Slovakia s.r.o., so sídlom Kopčianska 3338/82A, IČO 48136999, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01, spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro. Vložka č. 105158/B)
  • spoločnosti podieľajúce sa na expedícii platieb (GoPay s.r.o., so sídlom Planá 67, 370 01 Planá, Česká republika, IČ: 26046768, spoločnosť je registrovaná v Obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Českých Budějoviciach, spis. zn. C/11030)
  • poskytovateľ e-mailingovej služby (Websupport s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, IČO: 36 421 928, spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka č.: 63270/B)

        Vaše osobné údaje sa ďalej môžu dostať k týmto ďalším subjektom:

  • Heureka Shopping s.r.o., Karolinská 650/1,186 00 Praha 8 - Karlín,Česká Republika, IČ: 02387727, DIČ: CZ02387727, 218977, vedená  u Městského soudu v Praze, 218977 C

Osobné údaje spracovávame iba na území Európskej únie.

 

III. Čo by ste ďalej mali vedieť

Pokiaľ by ste mali k osobným údajom otázky, kontaktujte nás na e-mailovej adrese info@atria.sk alebo zavolajte na tel. +421 917 133 662.

 

IV. Používanie súborov cookies

Cookies sú textové súbory obsahujúce malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve našich webových stránok sťahujú do Vášho zariadenia. Súbory cookies sa následne pri každej ďalšej návšteve odosielajú späť na webovú stránku alebo inú webovú stránku, ktorá ich rozpozná.

Súbory cookies plnia rôzne úlohy, napríklad umožňujú efektívnu navigáciu medzi webovými stránkami, zapamätanie si Vašich preferencií a celkovo zlepšujú skúsenosť používateľa. Dokážu tiež zaistiť, aby reklamy zobrazované on-line boli lepšie prispôsobené Vašej osobe a Vašim záujmom.

Na webových stránkach používame nasledujúce cookies:

  • Nevyhnutné cookies: sú potrebné na prevádzku webových stránok, umožňujú napríklad prihlásiť sa do zabezpečených častí stránok a ďalšie základné funkčnosti stránok. Táto kategória cookies sa nedá zakázať.
  • Analytické/štatistické cookies: umožňujú nám napríklad rozpoznať a zistiť počet návštevníkov a sledovať, ako naši návštevníci používajú webové stránky. Pomáhajú nám zlepšovať spôsob, akým stránky fungujú, napríklad tak, že umožňujú používateľom ľahko nájsť to, čo hľadajú. Tieto súbory spúšťame iba s Vaším predchádzajúcim súhlasom.
  • Reklamné cookies: používajú sa na sledovanie preferencií a umožňujú zobraziť reklamu a ďalší obsah, ktoré najlepšie zodpovedajú vášmu záujmu a online správaniu. Tieto súbory spúšťame iba s Vaším predchádzajúcim súhlasom.

Upozorňujeme, že tretie strany (vrátane napr. poskytovateľov externých služieb) môžu taktiež používať cookies a/alebo pristupovať k údajom zhromažďovaným cookies na webových stránkach.

Ďalšie informácie o cookies a ich aktuálny zoznam nájdete prostredníctvom jednotlivých internetových prehliadačov, najčastejšie v položke Nástroje pre vývojárov.

Súhlas môže byť vyjadrený prostredníctvom zaškrtávacieho políčka obsiahnutého v tzv. cookie lište. Súbory cookies môžete aj následne v nastavení svojho internetového prehliadača odmietnuť, alebo si nastaviť používanie iba niektorých.

Ďalšie informácie o správe cookies v jednotlivých prehliadačoch nájdete na nasledujúcich odkazoch:

 

V. Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov

Nariadenie GDPR vám dáva okrem iného právo obrátiť sa na nás a chcieť informácie, aké vaše osobné údaje spracovávame, vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť, poprípade požadovať obmedzenie spracovania, môžete požadovať kópiu spracovávaných osobných údajov, požadovať po nás v určitých situáciách výmaz osobných údajov av určitých prípadoch máte právo na ich prenositeľnosť. Proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu je možné vzniesť námietku.

Ak si myslíte, že s údajmi nezaobchádzame správne, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je v našej jurisdikcii Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej Republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk) alebo sa obrátiť na súd.

Tieto zásady sú účinné od 25. 05. 2008.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.