Vícezónové instalace

Předpoklady

Rozdělení tepelné instalace do zón je ideálním konstrukčním řešením pro budovy, kde různé části budovy mají různé požadavky na tepelnou pohodu nebo různou dobu užívání. Jednotlivé zóny mohou být tvořeny bytovými jednotkami nebo, jak již bylo uvedeno v této publikaci v souvislosti s nezávislými systémy, jejich částmi: denní zóna, noční zóna, zóna obývaná pouze v nepravidelných časech.

 

Instalace každé zóny je vybavena termostatem prostředí, na kterém lze nastavit požadovanou teplotu (viz obrázek 1.8).

 

 

Výhody zónových instalací

Rozdělení tepelného zařízení na několik zón (nejčastěji denní a noční) má pozitivní vliv na tepelnou pohodu a je energeticky účinnější.

 

Provádění zónových instalací

Vícezónové instalace lze realizovat různými způsoby, přičemž nejčastější jsou následující aplikace:

1. použití zónového ventilu (s mikrospínači nebo bez nich)

2. použití oběhových čerpadel (elektrických)

 

V prvním případě každý termostat pracuje prostřednictvím zónového ventilu, který má za úkol otevírat a zavírat přívod teplé vody k otopným tělesům v dané zóně podle požadavků prostředí/místnosti. Tím se vyvíjí teplo v přesně požadovaném množství, které je nezbytné k dosažení požadované tepelné pohody. Další informace naleznete na obrázku 1.9.

 

Ve druhém případě se používají termostaticky řízená elektrická čerpadla, jak je znázorněno na obrázku 1.10. Na výše uvedeném schématu je zajímavé použití zařízení zvaného anuloid, které v prvním případě (zónový ventil místo čerpadla) není nutné.

 

Anuloid je velmi důležitým instalačním prvkem v hydraulických okruzích a můžeme se s ním setkat pod různými názvy: "hydraulický vyrovnávač tlaku", "hydraulický směšovač" apod.

 

Jedná se o otevřený rozdělovač, ve kterém výstup z kotle komunikuje se zpátečkou z vytápěného systému a který hydraulicky odděluje primární okruh - kotel (kotel - anuloid) od sekundárního okruhu - spotřeba (anuloid - vytápěný systém). Tímto způsobem je v primárním okruhu - kotli zajištěna cirkulace vytvářená kotlovým čerpadlem (tj. oběhovým čerpadlem, které je v kotli namontováno z výroby), zatímco v sekundárním okruhu - odběru je zajištěn potřebný teplotní spád (a tedy správný průtok vody), který určuje tepelný technik.

 

Instalace hydraulického vyrovnávače je nutná, pokud samotný kotel nemůže zajistit požadovaný průtok v systému:

pak se voda přicházející z kotle mísí (ve vhodně dimenzovaném anuloidu) s částí vody vracející se ze spotřebního okruhu, což výrazně zvyšuje cirkulaci v sekundárním okruhu ve srovnání s cirkulací v primárním okruhu.

 

Funkce anuloidu

    - Snížení nebo kompenzace negativního vlivu využitelného výtlaku generovaného externími oběhovými čerpadly, který nežádoucím způsobem ovlivňuje činnost tlakového spínače kotlového čerpadla.

    - aby se zabránilo nežádoucímu průtoku, který by mohl nastat v zónách obsluhovaných oběhovým čerpadlem kotle. Současně (na rozdíl od zónových instalací se zónami a ventily) nabízí anuloid možnost zvýšení cirkulace v jednotlivých zónách.

 

Na obrázcích 1.9 a 1.10 je znázorněno, že z hlediska teploty vody lze zónová zařízení realizovat dvěma způsoby:

(a) se stejnou teplotou vody;

b) s různou teplotou vody, tzv. smíšené systémy.

 

V obou případech jsou instalační řešení velmi různorodá.

 

 

 

 

 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.