Dvoutrubkové instalace

Dvoutrubkové instalace s nuceným oběhem umožňují dodávat do jednotlivých topných těles vodu s dostatečně vyrovnanou teplotou, takže u těchto instalací nedochází k neustálým poklesům teploty, které jsou typické pro jednotrubkové systémy. Předpokladem je samozřejmě správné tepelné a hydraulické předimenzování instalace.
 
Na obrázku 1.1 je znázorněno schéma instalace dvoutrubkové instalace s přímou zpětnou vazbou.
 

 

 

Takto instalované okruhy obecně nejsou schopny zajistit optimální regulaci tlakových rozdílů (ty se úměrně zvyšují se vzdáleností od posledního obsluhovaného derivátu - radiátoru).
Příklad: Pro zajištění jmenovitého průtoku v nejvzdálenějším radiátoru je nutné dodávat do nejbližšího radiátoru mnohem větší množství média, než je nutné (v případě radiátorů rozmístěných v několika patrech se tento problém ještě umocňuje). Průtok média, který neodpovídá požadované hodnotě, může vést k tepelnému výkonu, který se liší od projektované hodnoty, k hluku, erozi atd.
 
Míra nevyváženosti potrubní sítě závisí především na počtu obsluhovaných spotřebičů. Pokud je počet spotřebičů omezen, mohou být rozdíly mezi požadovaným a dosažitelným průtokem přijatelné. Naopak, pokud je jejich počet vysoký, mohou být odchylky již značné. V takových případech je třeba přijmout další opatření.
 
Variantou předchozího přímého dvoutrubkového systému se zpětnou vazbou je obrácená dvoutrubková instalace se zpětnou vazbou (viz obrázek 1.2). Toto řešení zajišťuje vyváženost pomocí systémové kompenzace (tj. lze zajistit přibližně stejné tlakové rozdíly pro všechny obsluhované spotřebiče při stejné délce potrubí), a to nezávisle na použitých regulačních prvcích.
 
 

 
 Základní shrnutí:
  •     U středních a malých instalací s konstantním průtokem postačí dobře dimenzovaný potrubní systém, který zajistí hydraulickou rovnováhu okruhů (tj. zajistí, aby tepelné spotřebiče byly zásobovány takovým množstvím teplonosné látky, které zajistí požadovaný stupeň vytápění).
  •     U velkých instalací nebo u instalací s proměnlivým průtokem je nutné použít určitá zařízení pro regulaci průtoku vody, aby se realizovaly hydraulicky vyvážené okruhy. Navzdory lepšímu výkonu, kterého dosahují dvoutrubkové systémy ve srovnání s jednotrubkovými, geometrický tvar a konstrukce okruhu někdy nemohou zaručit vyrovnání tlaku na vstupu a výstupu topných těles. Proto je nutné "vyvážit" výše uvedené parametry pomocí vhodných "vyvažovacích" ventilů nebo pomocí vhodných stabilizačních zařízení (regulátorů nebo dvoucestných/třícestných regulačních ventilů).

 

Příklady obvodů s vyvažovacími ventily
Jedná se o okruhy, ve kterých lze pomocí vyvažovacích ventilů regulovat průtok teplonosného média procházejícího topnými tělesy v okruhu. Tímto způsobem se dosáhne rovnoměrného rozložení média i ve velmi složitých instalacích a rozsáhlých potrubních sítích (viz obrázek 1.3).

 
 

 
Pro správnou funkci těchto obvodů jsou nutné následující prvky:
  •      Správná konstrukční příprava s výpočtem přesného umístění otvorů pro každý ventil.
  • Pečlivá kalibrace.
  • Pravidelná a neustálá údržba a kontrola nastavení.

 
Alternativou k vyvažovacím ventilům mohou být okruhy využívající zařízení "autoflow", která automaticky regulují průtok média příslušnými spotřebiči tepla. Výhodou použití těchto regulačních zařízení je, že zjednodušují výpočet hydraulických parametrů obvodů a nevyžadují kalibraci.
 
Příklady obvodů s třícestným regulačním ventilem
Jedná se o okruhy, ve kterých lze pomocí vhodných trojcestných ventilů měnit množství nebo teplotu vody protékající spotřebiči tepla. Tyto okruhy mohou mít jednoduchou strukturu, kompenzovanou zpětnou vazbu, vyvažovací ventily, automatické průtokové zařízení atd. (viz obrázek 1.4).

 
 

 

 
 
                  
Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.