Detektor plynu odhalí jeho únik a spolu so solenoidovým ventilom sa postará o vašu bezpečnosť

Bežnou súčasťou mnohých domácností je aj zemný plyn. Používame ho na varenie, ohrev vody aj kúrenie. Nesprávnym užívaním či poruchou zariadenia však môže vzniknúť nebezpečenstvo v podobe jeho úniku či výbuchu. Jedovatý oxid uhoľnatý necítime ani nevidíme a spolu so zemným plynom a propán-butánom tak môže ohroziť náš život. Práve detektor plynu odhalí únik nebezpečných zložiek aj v malých koncentráciách, spustí alarm či svetelnú signalizáciu a upozorní nás tak na hroziace riziko otravy.

Význam a inštalácia detektora plynu

Inštaláciou detektora plynu môžeme zabrániť otravám, uduseniu, požiaru či výbuchu. Detektor rozoznáva lokálne hromadenie plynu ešte pred ohrozením života, pričom táto detekcia je vizuálna a zvuková. Aby si detektor plnohodnotne plnil svoju úlohu, je mimoriadne dôležitá jeho správna inštalácia.

Pokiaľ máme v interiéri zemný plyn (metán), detektor by sme mali namontovať na stenu v úrovni 30 cm pod stropom. Zemný plyn je totiž ľahší ako vzduch a hromadí sa v hornej časti miestnosti. Na detekciu LPG (propán - bután) je, naopak, potrebné umiestniť detektor na stenu vo výške asi 30 cm od podlahy. LPG je ťažšie ako vzduch, a tak sa hromadí v spodnej časti priestoru. Najčastejšie vzniká pri poruche na plynovom spotrebiči, zlom prisávaní kyslíka k spotrebiču, ale aj pri poruche na dymovode či zlom spaľovaní palív.

Zároveň by sme pri inštalácii detektora mali myslieť aj na dvere či iné prekážky a miestnosť vybaviť dostatočným počtom detektorov.

 

Detektor plynu Avansa 100M

Detektor plynu Avansa 100M je menších rozmerov a napája sa klasickým káblom. Jeho prevádzková teplota sa pohybuje od -15°C do +50°C.

Na svojej prednej strane má tri LED kontrolky: zelená indikuje stav napájania a oznamuje, že detektor je v prevádzke; červená kontrolka signalizuje detekciu plynu a žltá indikuje prevádzkové chyby. Detektor dokáže odhaliť aj prípadné zlyhanie senzora. V takom prípade začne blikať žltá LED kontrolka a detektor začne pípať.

Výrobca detektor Avansa 100M vybavil aj tlačidlom TEST, ktorý slúži na vyskúšanie správneho fungovania zvukového alarmu. Spustí sa stlačením po zapojení do zástrčky a v prípade jeho správneho fungovania sa spustí krátka zvuková signalizácia. Hlasitosť zvukového upozornenia pri vzdialenosti jedného metra od detektora pritom prekračuje hodnotu 90 decibelov.

 Elektromagnetický solenoidový ventil

Na zadnej strane detektora plynu Avansa 100M sa nachádzajú otvory na uchytenie a kábliky na pripojenie elektromagnetického solenoidového ventilu. Ide o špeciálny bezpečnostný prístroj, ktorý pripojením k systému na sledovanie úniku plynu automaticky vypne jeho prívod a zabráni tak vzniku krízovej situácie či nešťastiu.

Elektromagnetický solenoidový ventil sa montuje na hlavné prívodné potrubie plynu mimo domu, na ľahko prístupnom mieste. Dôležitá je jeho inštalácia v smere toku plynu, podľa šípky na elektromagnetickom ventile. Keďže ide o otvorený typ ventilu s ručným resetom, po spustení poplachu je potrebné jeho manuálne resetovanie otvorením ochranného mechanizmu.

Telo solenoidového ventila je z mosadznej zliatiny a nikla a jeho maximálny tlak je 500 mBar.

Zabezpečte sa proti neviditeľnej hrozbe unikajúceho plynu a nainštalujte si detektor Avansa 100M. Získate k nemu solenoidový ventil, ktorý umocní bezpečnosť vašej domácnosti. Ak by ste si priali zmeniť parametre pripojenia alebo máte akékoľvek ďalšie otázky, neváhajte sa o konkrétnom riešení poradiť s našimi odborníkmi. Vaše otázky čakáme na info@atria.sk.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.