Radiátory + term. ventil

Inštalácie s veľkoobjemovými radiátormi

+ podlahovka s termostatickými zmiešavacími ventilmi

 

Inštalácia so zmiešanými zónami:

  • radiátory obsluhované zónovými čerpadlami (vysoký prietok)
  • podlahové kúrenie s termostatickými zmiešavacími ventilmi

 

Pripojenie ku kotlu s možnosťou pripojenia zónovej centrály

 

 

 

KOTOL: v tomto prípade je kotol nakonfigurovaný na pripojenie zónovej centrály. Kotol môže zohrievať úžitkovú vodu prietokovým alebo akumulačným spôsobom a môže mať uzavretú alebo otvorenú spaľovaciu komoru.

 

Kotol nemusí byť vybavený obtokom By-pass (týmto zariadením vybavuje lmmergas veľkú väčšinu typov kotlov sériovo).

 

ZÓNY: Systém možno rozdeliť do najviac troch zón. CAR alebo Super CAR možno použiť na riadenie jednej zóny (namiesto termostatu prostredia On-Off): v takom prípade musia na svorkovnici "M3" zónovej centrály zostať voľné svorky 13 a 14, zatiaľ čo CAR alebo Super CAR sa pripojí na svorkovnicu kotla, pričom je potrebné dodržať polaritu + a -. Každá zóna je vybavená obehovým čerpadlom , ktoré môže poskytovať vysoký prietok.

 

V zónach s radiátormi môžu byť zónové čerpadlá pripojené či na vstupe do zóny alebo na spiatočke zo zóny (preto máme len teplotu média, ktoré je prečerpávané čerpadlom). V zónach so sálavými plochami (napr. podlahové kúrenie) sa obehové čerpadlá zóny inštalujú na vstupe do zóny, pričom zmiešavací ventil je pred čerpadlom. "Spoločná" cesta zmiešavacieho ventilu sa pripája pred čerpadlo. Ak sa teplota v zónach s podlahovkou riadi prostredníctvom termostatov prostredia On-Off, musí sa kontakt bezpečnostného termostatu pripojiť sériovo na kontakt termostatu prostredia. Ak je zóna s podlahovkou riadená vzdialeným ovládačom CAR alebo Super CAR, musí sa kontakt bezpečnostného termostatu pripojiť sériovo na čerpadlo zóny.

 

Inštalácia so zmiešanými zónami:

    •  radiátory obsluhované zónovými čerpadlami (vysoký prietok)

    •  podlahové kúrenie s termostatickými zmiešavacími ventilmi

 

Pripojenie ku kotlu BEZ predprípravy pre zónovú centrálu

 

 

 

KOTOL: Túto schému možno použiť pre kotly, ktoré nie sú uspôsobené na pripojenie zónovej centrály.

 

ZÓNY: Pri tomto zapojení je prípustný neobmedzený počet zón. Žiadnu z nich nemožno ovládať vzdialenými ovládačom CAR alebo Super CAR.

 

Všetky zóny sú obsluhované obehovými čerpadlami: takáto inštalácia je teda určená tam, kde je nutné v každej zóne zaistiť vysoký prietok.

 

Zónové čerpadlá môžu byť napájané cez príslušné termostaty prostredia aj keď je kotol nastavený na letný režim alebo na uprednostnenie TÚV: nemá to nežiadúci vplyv na chod kotla, no napriek tomu sa odporúča vypnúť zónové čerpadlá počas letného režimu. V zónach s radiátormi môžu byť zónové čerpadlá pripojené na vstup ako aj na spiatočku zo zóny (preto máme len teplotu média, ktoré je prečerpávané čerpadlom). V zónach so sálavými plochami (podlahovka) sa zónové čerpadlá inštalujú na vstupe do zóny, pričom zmiešavací ventil musí byť pred čerpadlom.

 

"Spoločná" cesta zmiešavacieho ventilu sa pripája pred čerpadlo. Kontakt bezpečnostného termostatu sa musí zapojiť sériovo na kontakt príslušného termostatu prostredia.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.