Rotor

Rotor je základnou súčasťou rotačných strojov, ako sú elektromotory, turbíny, generátory a iné. Je to pohyblivá časť týchto strojov, ktorá sa otáča okolo svojej osi v reakcii na pôsobenie sily alebo výkonu, ktorý sa do nej dodáva. Rotor môže byť tvorený rôznymi materiálmi, ako sú kovy, plasty alebo kompozitné materiály, v závislosti od konkrétneho použitia a požiadaviek na výkon.

V elektromotore je rotor časťou, ktorá je pripojená na hriadeľ motora a otáča sa pod vplyvom elektromagnetického poľa. V prípade asynchrónneho elektromotora (indukčného motora) je rotor obvykle tvorený vinutím z vodičov alebo prúdu a je umiestnený vo vnútri stáleho magnetického poľa generovaného statorom. Toto elektromagnetické pole spôsobuje otáčanie rotora a výstupný výkon motora.

V turbíne je rotor súčasťou, ktorá prijíma pohyb z plynu alebo kvapaliny a prevádza ho na mechanickú energiu. To umožňuje pohyb turbíny a generovanie výkonu, napríklad v elektrárňach.

V generátore je rotor časťou, ktorá je pripojená k hriadeľu generátora a otáča sa pohybom (napr. vodná energia, veter), čo spôsobuje indukciu elektrického prúdu v statore a výrobu elektrickej energie.

Celkovo je rotor dôležitou súčasťou mnohých rotačných strojov, ktorá umožňuje premenu energie alebo generáciu výkonu. Jeho konštrukcia a vlastnosti sú prispôsobené konkrétnemu použitiu a požiadavkám na výkon a účinnosť.

Motor s kroužkovým rotorem — Elektrika.cz, reportážní portál instalační  elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.