Vykurovacie systémy s ohrevom

Vykurovacie systémy s ohrevom teplej vody prostredníctvom nepriamoohrievaného zásobníka

 

Schéma vykurovacieho systému: Nemiešaný vykurovací okruh bez termohydraulického rozdeľovača

Vykurovací systém sa skladá z:

- závesný plynový kondenzačný kotol s integrovaným trojcestným ventilom

- jeden nemiešaný vykurovací okruh

- zásobník teplej vody

- ekvitermický, príp. priestorový regulátor

 

Vlastnosti:

- ohrev teplej vody pomocou nepriamoohrievaného zásobníka

- poistnú skupinu nainštalujte podľa DIN 1988

- skontrolujte množstvo vody v systéme, či je potrebná prídavná expanzná nádoba

- v referenčnej miestnosti priestorového regulátora FR 110 nesmie byť namontovaný žiadny termostatický ventil

- vo vykurovacích systémoch s prietokom do 1000l/h je možné od použitia termohydraulického rozdeľovača upustiť

- priame elektrické pripojenie cirkulačného čerpadla na elektroniku kotla je možné. V tomto prípade je program cirkulačného čerpadla riadený prostredníctvom FW 100, príp. FR 110

 

 

Schéma vykurovacieho systému: Nemiešaný vykurovací okruh s termohydraulickým rozdeľovačom

Vykurovací systém sa skladá z:

- závesný plynový kondenzačný kotol s integrovaným trojcestným ventilom

- jeden nemiešaný vykurovací okruh

- zásobník teplej vody

- ekvitermický regulátor

 

Vlastnosti:

- ohrev teplej vody pomocou nepriamoohrievaného zásobníka

- poistnú skupinu nainštalujte podľa DIN 1988

- skontrolujte množstvo vody v systéme, či je potrebná prídavná expanzná nádoba

- vo vykurovacích systémoch s prietokom do 1000l/h je možné od použitia termohydraulického rozdeľovača upustiť

- priame elektrické pripojenie cirkulačného čerpadla na elektroniku kotla je možné. V tomto prípade je program cirkulačného čerpadla riadený prostredníctvom FW 100

- počítajte s mechanickým bezpečnostným obmedzovačom podľa údajov výrobcu podlahového vykurovania

 

Popis funkcie:

Vykurovacie systémy s bežnou prípravou teplej vody a termohydraulickým rozdeľovačom sú realizované s obvyklým prednostným spínaním zásobníka teplej vody. Nemiešaný vykurovací okruh s termohydraulickým rozdeľovačom je prednostne riadený ekvitermickým regulátorom FW 100. Čerpadlo vykurovania vykurovacieho okruhu (sekundárny okruh) je aktivované kotlom. Regulácia teploty sa uskutočňuje pomocou snímača VF v termohydraulickom rozdeľovači, rovnako cez kondenzačný kotol. Snímač teploty TB v okruhu podlahového vykurovania je tiež pripojený do kotla. Regulátor FW 100 je možné namontovať do miestnosti, alebo zabudovať do kotla. V prípade zabudovania do kotla je možné vykurovací systém regulovať z miestnosti pomocou diaľkového ovládania FB 10 alebo FB 100. Komunikácia medzi kotlom a regulátorom sa uskutočňuje prostredníctvom dvojžilového bus-zbernicového systému. Alternatívne možno použiť i priestorový regulátor FR 110.

 

 

Schéma vykurovacieho systému: Miešaný vykurovací okruh s termohydraulickým rozdeľovačom

Vykurovací systém sa skladá z:

- závesný plynový kondenzačný kotol s integrovaným trojcestným ventilom

- jeden okruh podlahového vykurovania

- zásobník teplej vody

- ekvitermický regulátor

 

Vlastnosti:

- ohrev teplej vody pomocou nepriamoohrievaného zásobníka

- poistnú skupinu nainštalujte podľa DIN 1988

- skontrolujte množstvo vody v systéme, či je potrebná prídavná expanzná nádoba

- vo vykurovacích systémoch s prietokom do 10001/h je možné od použitia termohydraulického rozdeľovača upustiť

- priame elektrické pripojenie cirkulačného čerpadla na elektroniku kotla je možné. V tomto prípade je program cirkulačného čerpadla riadený prostredníctvom FW 100

- počítajte s mechanickým bezpečnostným obmedzovačom podľa údajov výrobcu podlahového vykurovania

 

Popis funkcie:

Pri vykurovacích systémoch s veľkými zásobníkmi, alebo pre zabezpečenie neprerušovaného chodu vykurovania sa uskutočňuje zapojenie zásobníka zásadne na sekundárnej strane termohydraulického rozdeľovača.

 

Pre paralelnú prevádzku jedného miešaného okruhu a prípravy teplej vody je potrebný ekvitermický regulátor FW 100 v spojení so spínacím modulom IPM 2. Modul IPM 2 riadi a sleduje miešaný vykurovací okruh s čerpadlom vykurovania, trojcestný ventil, obmedzovač teploty a snímač. Ďalej je zásobník s nabíjacím čerpadlom riadený prostredníctvom IPM 2. Taktiež regulácia teploty so snímačom VF v termohydraulickom rozdeľovači sa uskutočňuje prostredníctvom IPM 2.

 

 

Schéma vykurovacieho systému: Jeden miešaný a jeden nemiešaný vykurovací okruh

Vykurovací systém sa skladá z:

- závesný plynový kondenzačný kotol s integrovaným trojcestným ventilom, príp. kombinovaný kotol

- jeden nemiešaný vykurovací okruh

- jeden miešaný vykurovací okruh

- zásobník teplej vody

- ekvitermický regulátor a rýchlomontážna sada (možno nahradiť jednotlivými komponentami)

 

Vlastnosti:

- ohrev teplej vody pomocou nepriamoohrievaného zásobníka, príp. bez zásobníka v prípade kotla s prietokovým ohrevom

- poistnú skupinu nainštalujte podľa DIN 1988

- skontrolujte množstvo vody v systéme, či je potrebná prídavná expanzná nádoba

- priame elektrické pripojenie cirkulačného čerpadla na elektroniku kotla je možné. V tomto prípade je program cirkulačného čerpadla riadený prostredníctvom FW 200.

 

Popis funkcie:

Pri vykurovacích systémoch s dvomi vykurovacími okruhmi je vhodné použiť rýchlomontážnu sadu HW 2 U/G-3, ktorá obsahuje všetky hydraulické a pre reguláciu potrebné komponenty vrátane termohydraulického rozdeľovača a modulu IPM 2. Rýchlomontážna sada sa zapája elektricky pomocou sieťovej zástrčky (rýchlomontážnu sadu je možné nahradiť obvyklými komponentami Junkers a ďalšími prvkami dostupnými na našom trhu). Komunikácia s regulátorom FW 200 sa uskutočňuje pomocou dvojžilového bus-zbernicového systému.

 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.