Avansa 500 W + batéria 46Ah

Avansa 500 W + batéria 46Ah
Naša cena s DPH:
230,20 €
Naša cena bez DPH:
191,83 €
Cenníková cena s DPH:
361,00 €
Ušetríte:
130,80 €
Zľava obchodu ATRIA.SK:
36%
Dostupnosť:
skladom ZA
ksPopis tovaru

Záložný zdroj pre obehové čerpadlá Avansa 500 W + AKUMA Vortek 12V 46Ah 450A

 

Technické údaje Avansa 500 W

 • Maximálna kapacita: 800 VA
 • Maximálny menovitý výkon: 500W
 • Hlavné vstupné napájanie: 150 – 270 VCA
 • Vstupná frekvencia: 45 – 65 Hz
 • Výstupný výkon: 207 – 241 VCA
 • Vstupná frekvencia: 50 – 60 Hz
 • Spínací čas: <4ms
 • Nutné napätie pripojenej batérie: 12V DC  (batéria nie je súčasťou zál. zdroja)
 • Maximálna kapacita pripojenej batérie: 120 Ah (batéria nie je súčasťou zál. zdroja)
 • Ochrana proti preťaženiu:110%  130% (30 sekúnd)
 • Spotreba v kľudovom režime: 22W
 • Rozmer (V/Š/H): 18,5x14,5x34 cm
 • Záložný zdroj je vhodný pre spotrebiče cca s max výkonom 250 W v súčte

Výpočet doby zálohovania:

Zadajte kapacitu akumulátora Ah

Zadajte maximálny výkon čerpadla W

hod. bude záložný zdroj nepretržite zálohovať vaše čerpadlo

 

Tento výrobok patrí do skupiny profesionálnych automatických záložných zdrojov (UPS) špeciálne navrhnutých a vyrobených pre nepretržité napájanie kotlov na tuhé palivá v prípade výpadku hlavného napájania. V prípade výpadku napájania záložný zdroj (UPS) poskytne okamžitú energiu z batérie, takže obehové čerpadlá bude udržiavať v chode a kotol bezpečne ochladí.

 

Tento záložný zdroj môže byť použitý na zabezpečenie chodu ďalších elektrických spotrebičov, ktoré vyžadujú stabilitu a stabilné parametre elektrickej energie.  Tento produkt by nemal byť používaný ako prevodník (s neobmedzenou prevádzkou z 12 V batérie).

 

Hlavným rysom tohto zariadenia je vstupný výkon krivky pri prevádzke na batériu. Krivka je čistá sínusoida, totožná s hlavným zdrojom elektrickej siete z vášho domu. Keď je hlavná energia z vášho domu zapnutá, tak záložný zdroj bude nabíjať batériu a zabezpečí dlhotrvajúcu životnosť batérie. Záložný zdroj (UPS) pracuje len s externou batériou 12V (pre model 1050 W s batériou 24V). Mal by byť použitý len olovený typ batérie, pretože záložný zdroj je určený pre nabíjanie tohto typu batérie. Použitie gélových batérií sa nedoporučuje.

 

POZOR! Buďte opatrní pri manipulácií s batériou. Pri pripájaní  záložného zdroja si zložte kovové predmety (napr. náramky, retiazky, hodinky, prstene... atď.). Z dôvodu, že môže dôjsť ku skratu elektrického prúdu a k následnému rozstaveniu kovových materiálov na tele spotrebiteľa. Pri pripojení batérie zachovajte polarizáciu: červená (+pozitívne)  kábel bude pripojený ku svorke + a čierny (-negatívne) bude drôt pripojený ku svorke -.  Pre pripojenie  kábla k pólom akumulátora slúžia kovové konektory. Pred pripojením sa odporúča čistiť kontakty batérie kefou. Konektor utiahnite pomocou kľúča, aby bol zabezpečený pevný kontakt.

 

Inštalujte záložný zdroj (UPS) na suchom mieste, bez vlhkosti, mimo dosahu vody alebo snehu. Miesto inštalácie záložného zdroja(UPS)  musí byť dostatočne veľké, aby nebránilo chladiacemu systému záložného zdroja. Ďalej by malo byť toto miesto zbavené prachu alebo uhoľného prachu, ktorý by mohol blokovať ventilátor záložného zdroja. Na mieste inštalácie by malo byť dobre vetrané, aby sa zabránilo prehriatiu systému. Aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom skontrolujte, že všetky káble sú v dobrom stave a bez častí bez izolácie. Prevádzka záložného zdroja (UPS) môže spôsobiť iskrenie. Záložný zdroj by nemal byť inštalovaný v horľavých prostrediach.

 

POZOR! Záložný zdroj (UPS) funguje len vtedy, keď je pripojený k externej batérii. Nemal by byť používaný bez pripojenia batérie. Po pripojení akumulátora, zapojte hlavný napájací kábel do zásuvky (230V, 50 Hz) s uzemnením do siete. Na zadnej strane zdroja pripojíte zariadenie, ktoré chcete, aby fungovalo pri výpadku napájania. Postupujte podľa nasledujúceho poradia: pripojte batériu, pripojte hlavné napájanie a potom pripojte spotrebiteľa (zariadenie) k záložnému zdroju (UPS). Ak chcete zdroj zapnúť, tak stlačte a podržte tlačidlo napájania (ON/OFF) pod dobu 4 sekúnd.

Prevádzka systému začína  automatickou detekciou stavu batérie sieťového napätia. V prípade, že napätie batérie klesne pod 10,8V , tak je možné, že batéria je poškodená a nemožno ju spustiť.

V prípade výpadku elektrickej energie alebo ak nie sú jej parametre v normálnom rozmedzí , tak sa záložný zdroj (UPS) automaticky prepne na batériu. Prepnutie záložného zdroja na batériu sa zobrazí na displeji záložného zdroja (UPS). Zariadenie (UPS) oznamuje prepnutie záložného zdroja (UPS) na batériu aj zvukovým signálom.

Keď napätie batérie klesne pod minimálnu hodnotu (batéria je vybitá), tak záložný zdroj (UPS) zvýši frekvenciu varovného zvuku a odpojí napájanie.

 

V prípade, že zariadenie ktoré je pripojené k záložnému zdroju (UPS) prekročí maximálny výkon o 110 %, tak záložný zdroj (UPS) začne vydávať prerušovaný akustický signál a automaticky sa vypne. Pri induktívnych zariadeniach (napr. vodné čerpadlá a elektromotory) sa odporúča použiť zariadenie až do 50% maximálneho výkonu zo záložného zdroja (UPS), pretože indukčné zariadenia môžu potrebovať dvojitú hodnotu výkonu pri štarte.

POZOR! Nebezpečenstvo! Počas prevádzky sa nesmiete dotýkať svoriek akumulátora.

Ak chcete zastaviť záložný zdroj (UPS), podržte tlačidlo ON/OFF po dobu 4 sekúnd. Následne záložný zdroj vydá zvukový signál a zastaví sa. Pre predĺženie životnosti batérie sa odporúča vykonať cyklus prázdneho a plného nabitia batérie aspoň raz za 2 mesiace. Túto operáciu vykonajte, aj keď v lehote 2 mesiacov neboli žiadne výpadky a akumulátor bol stále plne nabitý .

 

POZOR! Ide iba o bezpečnostné zariadenie, ktoré sa používa iba pri výpadku prúdu. Pri používaní tohto prístroja ho prosím nenechávajte v blízkosti paliva.

 

Hlavné funkcie:

 • Záložný zdroj (UPS) sa zastaví v prípade vybitej batérie. Ak je batéria vybitá na hodnotu 10,8V, tak záložný zdroj odpojí napájanie, aby sa zabránilo zničeniu batérie. Rýchly zvukový alarm signalizuje: - Ochrana proti preťaženiu: V prípade, že zaťaženie záložného zdroja (UPS) prekročí 110% menovitého výkonu, tak sa záložný zdroj (UPS) zastaví, aby sa zabránilo poškodeniu.
 • Ochrana proti skratu: Záložný zdroj (UPS) sa zastaví v prípade skratu. – Regulátor napätia (AVR) zaisťuje konštantné napätie pre zariadenia v danom intervale. Zapnutie batérie: systém prepne na batériu a poskytuje nepretržité napájanie pre zariadenie. –Funkcia Bypass:
 • Automatizácia: pokiaľ je v siete neštandardne napájanie, tak záložný zdroj sa automaticky prepne na batériu. – Konverzia pre spustenie úlohy: v niektorých prípadoch je potrebný vyšší štartovací výkon ako menovitý výkon záložného zdroja (UPS). V tomto prípade záložný zdroj (UPS) vyrieši tento problém, tým že dodá 110% svojej kapacity. Po dodaní kapacity sa vypne.
 • Vysoký nabíjací prúd: počiatočný nabíjací prúd je asi 10A. Nabije batériu za kratší čas ako bežné nabíjačky.
 • Zachovanie batérie v režime pohotovosti: po úplnom nabití batérie záložný zdroj (UPS) udrží batériu nabitú. Pre dosiahnutie optimálnych výsledkov  musí mať akumulátor kapacitu v rozmedzí hodnôt: 40 Ah -150 Ah. Nepoužívajte batériu s kapacitou menšou ako 40Ah, pretože počiatoční nabíjací prúd záložného zdroja (UPS) (až 10A) môže znížiť životnosť

 

Pre spotrebu 100W:

 • záložný zdroj (UPS) s batériou 65 Ah bude pracovať 3,5 hodiny.
 • záložný zdroj (UPS) s batériou 120 Ah bude pracovať 6,5 hodiny.
 • záložný zdroj (UPS) s batériou 150 Ah bude pracovať 8 hodín.

 

Pre spotrebu 200W:

 • záložný zdroj (UPS) s batériou 65 Ah bude pracovať 2 hodiny.
 • záložný zdroj (UPS) s batériou 120 Ah bude pracovať 3 hodiny.
 • záložný zdroj (UPS) s batériou 150 Ah bude pracovať 4 hodín.

 

Pre spotrebu 300W:

 • záložný zdroj (UPS) s batériou 65 Ah bude pracovať 1,5 hodiny.
 • záložný zdroj (UPS) s batériou 120 Ah bude pracovať 2,5 hodiny.
 • záložný zdroj (UPS) s batériou 150 Ah bude pracovať 3 hodiny.

 

Vlastnosti AKUMA Komfort+ 12V 46Ah 450A:

 • Bezúdržbová autobatéria
 • Technológia olovo / vápnik
 • Kontrola stavu pomocou "magického oka"
 • Zvýšený štartovací prúd
 • Vylepšené veko s centrálnym odplyňovacím systémom
 • Nízke samovybíjanie
 • Vyššia odolnosť voči korózi

 

Technické parametre AKUMA Komfort+ 12V 46Ah 450A:

 • Kapacita: 46 Ah
 • Vyb. prúd pri -18°C: 450 A
 • Typ pólov: 1
 • Usporiadanie článkov: 0
 • Rozmery (d x š x v): 207 x 175 x 175 mm
 • Uchytenie: B13 / B15

 

Použitie AKUMA Komfort+ 12V 46Ah 450A:

 • Súčasné motorové vozidlá so štandardnou a zvýšenou úrovňou výbavy
 • Každodenné jazdenie

Diskusia


 • Autor:
  Miroslav
  Dátum:
  28. 9. 2020

  zatial som spokojný
 • Autor:
  Atria.sk
  Dátum:
  13. 10. 2020

  To sme radi, ďakujeme :)
 • Autor:
  Tibor
  Dátum:
  5. 9. 2020

  Som spokojný.... Všetko prišlo poriadku.
 • Autor:
  Atria.sk
  Dátum:
  13. 10. 2020

  Sme radi, že ste spokojný :) Ďakujeme.
 • Autor:
  Ľudo
  Dátum:
  28. 3. 2019

  Pracuje ako má.V prevádzke len krátko zatial všetko ok.
 • Autor:
  Atria.sk
  Dátum:
  28. 3. 2019

  Ďakujeme.
 • Autor:
  Jaro
  Dátum:
  30. 3. 2018

  Všetko OK.Doporučujem
 • Autor:
  Atria.sk
  Dátum:
  3. 4. 2018

  Ďakujeme :)

Description

Backup source for circulating pumps Avansa 500 W + AKUMA Comfort + 12V 46Ah 450A

 
Specifications:
• Maximum capacity: 800 VA
• Maximum rated output: 500 W
• Main Input Power: 150 - 270 VCA
• Input frequency: 45 - 65 Hz
• Output power: 207 - 241 VCA
• Input frequency: 50 - 60 Hz
• Switching time: < 4ms
• Battery capacity: 12V DC
• Overload protection: 110% 130% (30 seconds)
• Consumption ini dle mode: 22W
• Dimensions (H/W/H): 18,5x14,5x34 cm
• The backup source is suitable for appliances with a maximum Output of 250 W in the sum
 

This product belongs to a group of professional UPSs specially designed and manufactured to continuously supply boilers for solid fuels in the event of a main power failure. In the event of a power outage, the backup power supply (UPS) will provide instantaneous power from the battery so that the circulating pumps will keep flowing and the boiler will cool down safely. 

 
Main features:
• The UPS will stop in the event of a low battery. If the battery is discharged to 10.8V, the backup power supply disconnects the power supply to prevent battery damage. A quick alarm sounds: - Overload protection: If the UPS load exceeds 110% of the rated power, the UPS will stop to prevent damage. 
• Short circuit protection. The UPS stops in case of a short circuit. - The voltage regulator (AVR) ensures the constant voltage for the devices at a given interval. Turn on the battery: the system switches to battery and provides continuous power for the device. - Property Bypass: 
• Automation: When the power supply is unusual, the backup source automatically switches to the battery. - Conversion to start a job: In some cases, a higher startup power is needed than the rated power of the UPS. In this case, the UPS will resolve this problem by delivering 110% of its capacity. After shipping, it shuts down. 
• High charging current: The initial charging current is about 10A. It charges the battery in shorter time than normal chargers.
• Keeping the battery in standby mode: When the battery is fully charged, the backup battery (UPS) keeps the battery charged. To achieve optimal results, the battery must have a capacity in the range of 40 Ah - 150 Ah. Do not use a battery with a capacity of less than 40Ah, as the initial UPS (up to 10A) can reduce the service life.

 

WARNING! it is o nly a safety device that is used only in the event of a power outage. When using this unit, please do not leave it near the fuel.

 
For 100W consumption:
• A backup power supply (UPS) with a 65 Ah battery will work for 3.5 hours.
• A backup power supply (UPS) with a 120 Ah battery will work for 6.5 hours.
• A backup power supply (UPS) with a 150 Ah battery will work for 8 hours.
 
For 200W consumption:
• A backup power supply (UPS) with a 65 Ah battery will work for 2 hours.
• A backup power supply (UPS) with a 120 Ah battery will work for 3 hours.
• A backup power supply (UPS) with a 150 Ah battery will work for 4 hours.
 
For 300W consumption:
• A backup power supply (UPS) with a 65 Ah battery will work for 1,5 hours.
• A backup power supply (UPS) with a 120 Ah battery will work for 2,5 hours.
• A backup power supply (UPS) with a 150 Ah battery will work for 3 hours.
 
Features AKUMA Comfort 12V 46Ah 450A:
• Maintenance-free autobattery
• Lead / calcium technology
• Check the state with a magical eye
• Increased starting current
• Low self-discharge
• Higher corrosion resistance
 
Technical parameters AKUMA Comfort 12V 46Ah 450A:
• Capacity: 46 Ah
• Exc. current at -18 °C: 450A
• Pole type: 1
• Arragment of articles: 0
• Dimensions (L x W x H): 207 x 175 x 175 mm
• Mounting: B13 / B15
 
Use of AKUMA Comfort 12V 46Ah 450A:
• Current motor vehicles with standard and increased level of equipment
• Everyday ride
 
Click here for shipping info:


Diskusia • Autor:
  Dušan Škulavík
  Dátum:
  20. 7. 2021

  Bateriu je mozne umiestnit do zdroja, alebo len niekde externe? Moze byt zdroj umiestneny v exterieri chraneny krytom proti priamemu posobeniu vody (napr. na konzole studni), ktora je zvrchu zakrytovana alebo len v interieri?
 • Autor:
  Atria.sk
  Dátum:
  29. 7. 2021

  Dobrý deň, batéria sa umiestňuje externe. Mohol by byť avšak musí byť úplne ochránený pre vodou a inými nežiadúcimi vplyvmi. Pekný deň.
 • Autor:
  Michaela
  Dátum:
  3. 7. 2021

  Dobry den, potrebovala by som poradit ohladom vyberu nahradneho zdroja s bateriou ku kotlu na tuhe palivo Viadrus Hercules 7 clankovy kotol a obehovemu cerpadlu. Vopred dakujem.
 • Autor:
  Atria.sk
  Dátum:
  3. 7. 2021

  Dobrý deň, vhodný záložný zdroj v sete s batériou môžete nájsť tu : https://www.atria.sk/avansa-700-w-bateria-55ah/ Pekný deň.
 • Autor:
  Michaela
  Dátum:
  3. 7. 2021

  Dakujem za odpoved,este by som chcela vediet, ci je tento zdroj vhodny aj pre 6 clankovy kotol na tuhe palivo, alebo je to uplne jedno?
 • Autor:
  Atria.sk
  Dátum:
  3. 7. 2021

  Dobrý deň, áno je vhodný. Pekný deň.
 • Autor:
  Michaela
  Dátum:
  3. 7. 2021

  Dobry den, potrebovala by som poradit ohladom vyberu nahradneho zdroja s bateriou ku kotlu na tuhe palivo Viadrus Hercules 7 clankovy kotol a obehovemu cerpadlu. Vopred dakujem.
 • Autor:
  Atria.sk
  Dátum:
  3. 7. 2021

  Dobrý deň, vhodný záložný zdroj v sete s batériou môžete nájsť tu : https://www.atria.sk/avansa-700-w-bateria-55ah/ Pekný deň.
 • Autor:
  Dušan
  Dátum:
  2. 5. 2021

  Zdravim čo by ste mi odporučili aký typ zal.zdroja ku kozubu kozub má výkon14 kw vďaka
 • Autor:
  Atria.sk
  Dátum:
  2. 5. 2021

  Dobrý deň, vhodný, momentálne u nás dostupný záložný zdroj môžete nájsť tu : https://www.atria.sk/avansa-300-w/ Pekný deň.
 • Autor:
  Peter
  Dátum:
  21. 1. 2021

  Mam zakúpený Avansa 500W+ batéria 46 Ah. Napájam čerpadlo s max. výkonom 90W.Zdroj drži a po nejakom čase (1- 2, hod.,)vypne poistka zdroja na zadnej strane.Poprosim Vas o radu. Ďakujem
 • Autor:
  Atria.sk
  Dátum:
  29. 1. 2021

  Dobrý deň, poprosím Vás o zaslanie krátkeho videa na : info@atria.sk Ďakujem.
 • Autor:
  Jozef
  Dátum:
  13. 12. 2020

  mám zujem o kupu záložného zdroja môže byť silnejšia bteria 46 dakujem
 • Autor:
  Atria.sk
  Dátum:
  13. 12. 2020

  Dobrý deň, pre záložný zdroj 500 W je maximálna možná kapacita batérie 120 Ah. S pozdravom
 • Autor:
  Juraj
  Dátum:
  11. 12. 2020

  Dobrý deň. Objednal som si u vás tento záložný zdroj, ale v balení nebol návod v slovenskom ba ani v anglickom jazyku (jedine rumunský, čo mi žiaľ veľmi nepomôže). Môžete sem prosím priložiť link na pdf? Ďakujem.
 • Autor:
  Atria.sk
  Dátum:
  11. 12. 2020

  Dobrý deň, ospravedlňujem sa Vám, návod môžete nájsť priamo na stránke : https://www.atria.sk/avansa-500-w/#files Pekný deň.
 • Autor:
  Radovan
  Dátum:
  21. 12. 2019

  Zdravím Vás vedeli by ste mi odporučiť nejaký záložný zdroj alebo typ meniča 12/24 230V s funkciou UPS?Akumulátory mam 2ks 12V 45Ah.Potreboval by som záložný zdroj pre napojenie plynového kondenzačného kotla o typu Vaillant VU 206/5-5 H INT II R6 eco TEc plus,a aby išiel na záložný zdroj aspoň 5hodin.Vopred Vám veľmi pekne Ďakujem
 • Autor:
  Atria.sk
  Dátum:
  21. 12. 2019

  Dobrý deň, vhodný záložný zdroj môžete nájsť tu : https://www.atria.sk/avansa-500-w/ Nižšie nájdete tabuľku pre výpočet doby zálohovania. Ak máte 45Ah batériu potom maximálny výkon kotla pre zálohovanie cca. 5 hodín by mal byť okolo 70 W. Pekný deň.
 • Autor:
  Tomáš
  Dátum:
  1. 10. 2019

  dobry den chcem sa opytat.uvadza sa tu spotreba v kludovom rezime 22w. myslene ze ked je el.prud tak si zalozny zdroj nonstop berie 22w? dakujem
 • Autor:
  Atria.sk
  Dátum:
  1. 10. 2019

  Dobrý deň, áno, myslím že je to takto. Prajem pekný deň.
 • Autor:
  Marek
  Dátum:
  24. 9. 2019

  Dobrý deň mam palivo kurenie a obehovy čerpadlo Grundfos ALPHA1 L 25-60 230V PN10 180mm 6H- POUŽITÍ oběhového čerpadla ALPHA1 L: jednotrubkové a dvoutrubkové radiátorové otopné soustavy podlahové vytápění cirkulace teplé vody TECHNICKÉ PARAMETRY oběhového čerpadla ALPHA1 L maximální průtok: 3,7 m3/h maximální výtl. výška: 6,4 m tlaková třída PN 10 (10bar) spotřeba: 4 - 60 W teplota čerpané kapaliny: +2°C + 95°C napětí: 230V 50 Hz EEI (Index energetické účinnosti) < 0,23 Dakujem
 • Autor:
  Atria.sk
  Dátum:
  24. 9. 2019

  Dobrý deň, ak máte záujem o spomínaný záložný zdroj s batériou môžete ho k Vami popisovanému použiť. Prajem pekný deň.
 • Autor:
  Marek
  Dátum:
  24. 9. 2019

  Bude to stači Avansa 500 W + batéria 46Ah?
 • Autor:
  Atria.sk
  Dátum:
  24. 9. 2019

  Dobrý deň, zasielam Vám odkaz kde si môžete vypočítať dobu zálohovania (nižšie modrá tabuľka): https://www.atria.sk/avansa-500-w-bateria-46ah/ Prípadne ak Vám doba zálohovania nevyhovuje potom : https://www.atria.sk/avansa-700-w-bateria-55ah/ Prajem pekný deň.
 • Autor:
  Peter
  Dátum:
  9. 9. 2019

  když se zapne,není připojená baterie ani zátěž,tak se asi po 5 –7 min přepne výstup na 212 –215 V.Vstup ukazuje klasiku 240 V.
 • Autor:
  Atria.sk
  Dátum:
  9. 9. 2019

  Dobrý deň. Zdroj sa nesmie používať bez batérie, je vyrobený tak aby pracoval len s pripojenou batériou. Každopádne zdroj či má alebo nemá batériu zdroj vie, že štandardný vstup má byť 230V. Ak je vstup vyšší ako 240V, UPS má bezpečnostnú "poistku" aby ochránil zariadenia ktoré sú pripojené k UPS a to znižovaním výstupu, ako v tomto prípade na 212-215 V, táto sila je v poriadku pre pripojenie zariadení. Potom ako bude vstup znova pod 240 V, zdroj bude mať taký istý výstup ako vstup. Toto je vlastnosť Automatického regulátora napätia a je urobený tak aby chránil pripojené zariadenia od vysokého napätia (sily)." Prajem pekný deň.
 • Autor:
  Kolesár Dušan
  Dátum:
  17. 1. 2019

  Dobrý deň, mám pelet kotol Hapero- pri prevádzke 38W, pri saní peletiek-1400W a pri zapalovaní žhavič -257W a 2x obeh čerpdlo Grundfos pre vykurovanie rod. domu. Máme veľmi časté výpadky el. energie, čo mi pri výpadku rozhodí riadiacu jednotku kotla Akú zostavu záložného napájania by som mal použiť? Ďakujem Kolesár 0905260674
 • Autor:
  Atria.sk
  Dátum:
  18. 1. 2019

  Dobrý deň. Skúste si pozrieť tento set záložného zdorja aj s batériou: https://www.atria.sk/avansa-700-w-bateria-55ah/ Pekný deň.
 • Autor:
  Martin
  Dátum:
  11. 10. 2018

  Dobrý,chcem sa opýtať akú najväčšiu batériu je možné pripojiť k Avansa 500w.A či bude postačovať na attack 25+dve obehového čerpadlá . Ďakujem
 • Autor:
  Atria.sk
  Dátum:
  11. 10. 2018

  Dobrý deň. Áno, bude postačovať. Najväčšiu batériu je možné pripojiť tých 120 Ah. Pekný deň.
 • Autor:
  Martin
  Dátum:
  12. 10. 2018

  A pri avensa700w?Ďakujem
 • Autor:
  Martin
  Dátum:
  12. 10. 2018

  ...a môže byť napojený 24hod denne,alebo len pri výpadku energie?
 • Autor:
  Atria.sk
  Dátum:
  12. 10. 2018

  Dobrý deň. K AVANSA 700 W je možné pripojiť najväčšiu batériu tých 150 - 170 Ah. Môže byť napojený stále. Pekný deň.
 • Autor:
  stano
  Dátum:
  7. 4. 2018

  chcem sa opytat aku ma zdroj s baterkou 46 ah spotrebu v lete ked je cerpadlo vypnute?
 • Autor:
  Atria.sk
  Dátum:
  9. 4. 2018

  Dobrý deň, spotrebu minimálnu, ale máte lepšie keď ho vypnete úplne. Zbytočne bude zapnuté... Pekný deň.
 • Autor:
  Milan
  Dátum:
  18. 2. 2018

  Dobrý deň, Chcel by som vedieť, či použitie tohto náhrad. zdroja AWANSA 500W+bateria 46Ah nemá zvláštne požiadavky na úpravu miestnosti a možnosť situovania / vetranie, spoločná el. rozvodňa a pod /, ako aj odvolávku na príslušnú STN. Ďakujem
 • Autor:
  Atria.sk
  Dátum:
  19. 2. 2018

  Dobrý deň, niesú potrebné žiadné úpravy, nemá zvláštne požiadavky. Pekný deň
 • Autor:
  Elena
  Dátum:
  1. 2. 2018

  Dobry den.Chcela by som sa opytat,že ked si dnes objedname nahradny zdroj ku cerpadlu AWANSA 500W+bateria 46Ah,kedy by bol asi u nas doma?dakujem
 • Autor:
  Atria.sk
  Dátum:
  1. 2. 2018

  Dobrý deň, náhradný zdroj budete mať doma na druhý deň od objednávky. Pekný deň.
 • Autor:
  Norbert
  Dátum:
  7. 12. 2017

  Dobrý deň, potreboval by som zalozny zdroj na zostavu : kotol Junkers cerapur comfort Zsbr16-3e23(15kw) + čerpadlo Omnia 25-60/130 + čerpadlo Grundfos up15-14 ba PM. Máme časté výpadky prúdu. Za radu ďakujem.
 • Autor:
  Atria.sk
  Dátum:
  7. 12. 2017

  Dobrý deň. Odporučil by som Vám záložný zdroj Avansa 500 W: https://www.atria.sk/avansa-500-w/ v sete Avansa 500 w + batéria: https://www.atria.sk/avansa-500-w-bateria-46ah/ Pekný deň.
 • Autor:
  Milan
  Dátum:
  30. 11. 2017

  Mám splyňovací kotol Atmos DC32S(35KW) + obehové čerpadlo + regulácia: max príkon 70W, priemerný príkon :50W. Je vhodný tento záložný zdroj s batériou alebo je lepšie zakúpiť len zdroj bez batérie a tú dokúpiť silnejšiu.Ďakujem za odpoveď. Pekný deň.
 • Autor:
  Atria.sk
  Dátum:
  30. 11. 2017

  Dobrý deň. Môžete kľudne zakúpiť ten set: https://www.atria.sk/avansa-500-w-bateria-46ah/ Pekný deň.
 • Autor:
  Peter
  Dátum:
  30. 10. 2017

  Dobrý deň.Chcel by som sa poradiť, ktorí zo záložných zdrojov je vhodný pre splyňovací kotol Vigas 25.Ďakujem.
 • Autor:
  Atria.sk
  Dátum:
  30. 10. 2017

  Dobrý deň. Odporučil by som Vám záložný zdroj Avansa 500 W: https://www.atria.sk/avansa-500-w/ Pekný deň.
 • Autor:
  Vladimír
  Dátum:
  16. 10. 2017

  Dobry den, Mam na Vas jednu prosbu. Chcel by som si zaobstarat elektricky zalozny zdroj 1000, 2000 W, napr. taky aky je znazorneny. Zdroj je bez akumulatora. Cize potreboval by som k tomuto zdroju / alebo ak mate aj Vy podobne zalozne zdroje /? navrhnut vhodny akumulator , aby bol cas zalohovania co najdlhsi ! Mozete mi prosim pomoct ?
 • Autor:
  Atria.sk
  Dátum:
  16. 10. 2017

  Dobrý deň. K záložným zdrojom (Avansa 500W). Predávame tieto záložné zdroje s batériou v tomto sete: https://www.atria.sk/avansa-500-w-bateria-46ah/ Pekný deň.
 • Autor:
  Martin
  Dátum:
  26. 4. 2017

  Dobrý deň, chcem sa spýtať, či má tento záložný zdroj má stále v chode ventilátor ide mi oto že potrebujem najtichší záložný zdroj. Neuvádzate hluk v dB aj keď má Ventilátor? Chcem sa spýtať prečo dodávate k tomu záložnému zdroju batériu 46Ah keď uvádzate že má byť minimálne 50Ah? Čo by sa stala ak by som použil iný tip akumulátora napr. ,ktorý sa používa v Solárnych systémoch? Priestor kde chcem použiť akumulátor je uzavretý.ďakujem
 • Autor:
  Atria.sk
  Dátum:
  26. 4. 2017

  Dobrý deň. Ventilátor by mal ísť stále. Zatiaľ sa žiadny zákazník nesťažoval na hlučnosť. Môžete použiť maximálne až 150 AH batériu. Záložný zdroj nájdete na našej internetovej stránke: https://www.atria.sk/avansa-500-w/ a batérie: https://www.atria.sk/vykurovacia-technika/zalozne-zdroje-kotle-cerpadla/baterie/ Pekný deň.


Vážený zákazník,
objednávky prijaté po 18.12.2019 budú expedované po 6.1.2020. Prajeme príjemné prežitie vianočných sviatkov.
Vážený zákazník,
z technických príčin bude vybavovanie objednávok dňa
10. septembra 2021 pozastavené.
Ospravedlňujeme sa za komplikácie.
Vážený zákazník,
z dôvodu väčšieho množstva objednávok sa Vám ospravedlňujeme za mierne zdržanie. Robíme čo môžeme.
Vážený zákazník,
posledné objednávky budú expedované 21.12.2020 a ďalšie až po novom roku. Prajeme príjemné prežitie vianočných sviatkov.
info V košíku sa nachádza tovar, ku ktorému je možno dokúpiť potrebné príslušenstvo.
live_help keyboard_arrow_up
Súhlasím s obchodnými podmienkami.

Správa bola odoslaná

V krátkom čase Vás budeme kontaktovať

ZAVRIEŤ
phone0917 133 662 emailinfo@atria.sk Odoslať otázku cez klasický formulár.
Súvisiaci tovar ku kotlu
Súvisiaci tovar ku kúreniu
Zobraziť diskusie zákazníkov
Zobraziť kompletný sortiment