FAQ - Často kladené otázky

OTÁZKA: Môžem použiť Hep2O v nepretržito prevádzkovanom recirkulačnom systéme?

ODPOVEĎ: NIE. Nepretržito prevádzkované recirkulačné systémy sú odlišné od konvenčných rozvodov teplej vody a ústredných vykurovacích systémov pre ktoré boli testované produkty Hep2O.

 

OTÁZKA: Aká vzdialenosť by mala byť medzi T-prípojkou zo sekundárnej cirkulácie a začiatkom inštalácie Hep2O?

ODPOVEĎ: Inštalácia Hep2O po tejto odbočke je prakticky mŕtva vetva, ktorá čerpá teplú vodu iba ak sú ventily otvorené. Zabezpečte aspoň 200mm medenej rúrky pre rozptýlenie tepla.

 

OTÁZKA: Aký vplyv bude mať poter na Hep2O, ak ho položíme do zeme?

ODPOVEĎ: Na trubky mať vplyv nebude, no môže to byť v rozpore so stavebnými predpismi, ak nebude trubka použitá pre rozvod teplej a studenej vody v tesnení.

 

OTÁZKA: Môžeme použiť spojku Hep2O na staré hrotové 22 mm potrubie?

ODPOVEĎ: Áno, ale potrebujete špeciálnu 22 mm vsuvku. 15 mm potrubie s originálnou podpornou vsuvkou môže byť vložené do akejkoľvek spojky Hep2O bez špeciálnej podpornej vsuvky.

 

OTÁZKA: Môžem použiť 15 mm bariérové potrubie ako výstupné potrubie z bezpečnostného ventilu kotla?

ODPOVEĎ: Nie, musíte použiť meď.

 

OTÁZKA: Môžeme použiť Hep2O pre rozvod olejov?

ODPOVEĎ: Nie, predpisy vyhradzujú použitie medi pre tieto účely.

 

OTÁZKA: Čo potrebujeme pre nadpojenie starej 1/2 “ mede na 15 mm Hep2O?

ODPOVEĎ: HD1/15 - 15 mm priama spojka bude sedieť na starú meď a tak ju môžete nadpojiť na 15 mm Hep2O.

 

OTÁZKA: Môžeme nadpojiť starú 3/4 “ meď na 22 mm Hep2O?

ODPOVEĎ: Áno, použite adaptér HD3A/22.

 

OTÁZKA: Môžeme použiť trubky a spojky Hep2O so slanou vodou?

ODPOVEĎ: Áno, toto nebude mať žiadny následok na trubky a spojky.

 

OTÁZKA: Môžeme dať omietku na steny s trubkami Hep2O?

ODPOVEĎ: Áno, omietka nebude mať žiaden vplyv na trubky. Avšak odporúčame aby boli uložené dostatočne hlboko aby nepopraskal povrch omietky, ideálne zasadené do tehly.

 

OTÁZKA: Môžeme uložiť Hep2O pod zem?

ODPOVEĎ: Obyčajná hĺbka rúrky pod zemou je minimálne 600 mm takže by trubka Hep2O nevydržala váhu akejkoľvek zeminy nad ňou. Môžu však byť uložené do izolovaného kanála uzatvoreného na oboch stranách.

 

OTÁZKA: Existuje Hep2O spojka, ktorú by bolo možné zapojiť priamo do termostatického radiátorového ventilu?

ODPOVEĎ: Hep2O bude pasovať priamo do väčšiny termostatických radiátorových ventilov, ktoré podporujú použitie trubiek. Taktiež máme v ponuke radiátorové ventily HX 71/10 a HX71/15.

 

OTÁZKA: Môžeme použiť rúrky Hep2O v exteriéri, napríklad pod krytinou?

ODPOVEĎ: Toto sa neodporúča kvôli mrazom, slnečnému žiareniu, a pod.

 

OTÁZKA: Môžeme na fitingy Hep2O použiť nejaký lubrikant?

ODPOVEĎ: Nie, spojky sú už predmazané, ale ak O-krúžok po demontáži vyžaduje mazanie pre znovu pripojenie, použite iba HX200 sprejový spojovací lubrikant, akékoľvek iné mazanie poruší záruku a môže porušiť predpisy.

 

OTÁZKA: Môže byť Hep2O použité pre distribúciu plynu?

ODPOVEĎ: Nie, ani štandardná alebo bariérová trubka nie je navrhnutá pre plyn.

 

OTÁZKA: Aká je najnižšia teplota média ktoré môže Hep2O rozvádzať?

ODPOVEĎ: Pri nemrznúcej zmesi na báze etylénglykolu je to -15 °C.

 

OTÁZKA: Môže Hep2O distribuovať demineralizovanú vodu?

ODPOVEĎ: Áno, toto nebude mať žiadny následok na trubky a spojky.

 

OTÁZKA: Vyžaduje Hep2O izoláciu?

ODPOVEĎ: Áno, Hep2O by malo byť izolované presne takým spôsobom a hrúbkou ako meď.

 

OTÁZKA: Spôsobuje Hep2O kondenzáciu tak ako medená rúrka?

ODPOVEĎ: Nie v rovnakej miere.

 

OTÁZKA: Môžeme použiť trubky Hep2O s kotlom Worcester?

ODPOVEĎ: Pozrite si prosím pokyny k inštalácií pre kotly Worcester.

 

OTÁZKA: Môžeme na Hep2O použiť vzduchový tlak?

ODPOVEĎ: Neodporúčame stlačený vzduch, iba tlakové skúšky vodou. Voda ukáže akúkoľvek netesnosť a je oveľa bezpečnejšia. Použitie tekutín na identifikáciu netesností so vzduchovým testom môže poškodiť fitingy a poruší záruku.

 

OTÁZKA: Prečo sú ventily HX37/15 nespôsobilé pre ústredné kúrenie?

ODPOVEĎ: Materiál, z ktorého sú tieto ventily vyrobené nie je určený pre použitie s vysokými teplotami, ktoré sú spojené s ústredným vykurovaním. Mal by byť použitý guľový ventil HX22/15.

 

OTÁZKA: Môžu byť trubky a spojky Hep2O použité na masážnu sprchu?

ODPOVEĎ: Áno.

 

OTÁZKA: Aké je všeobecné pravidlo pre tlakovú skúšku pri systéme Hep2O?

ODPOVEĎ: Najprv spustite nízkotlakovú vodnú skúšku na 0,5 – 1 bar, ak sú v systéme iba rozoberateľné spojky, potom tlakovú skúšku na 1,5 násobok bežného prevádzkového tlaku s odporúčaním na 10 bar na minimálne 45 minút. Ak sú v systéme nainštalované aj úzkoprofilové spojky, mala by byť zavedená 18 bar skúška na minimálne 45 minút.

 

OTÁZKA: Je Hep2O vhodný na použitie s varičom na tuhé palivo?

ODPOVEĎ: Nie, vzhľadom na nekontrolovateľnú teplotu, varič má sklony dosiahnuť príliš vysoké teploty. Použitá musí byť meď.

 

OTÁZKA: Ako ďaleko by mali byť trubky Hep2O uložené od stropných svietidiel?

ODPOVEĎ: Požiarne predpisy stanovujú umiestnenie minimálne 150 mm od svietidiel.

 

OTÁZKA: Môžeme použiť Hep2O pre rozvod stlačeného vzduchu?

ODPOVEĎ: Nie, toto nie je doporučené.

 

OTÁZKA: Aký je minimálny prevádzkový tlak pre studenú vodu pri použití Hep2O?

ODPOVEĎ: 12 bar pri 20°.

 

OTÁZKA: Aká je záťažová kapacita pre 15 mm trubku Hep2O?

ODPOVEĎ: Výpočty závisia na celkovej dĺžke, dostupnom čerpadle a teplotách na vstupe a spiatočke.

 

OTÁZKA: Je určená maximálna veľkosť radiátora, ktorú môžem použiť s 10 mm rúrkou Hep2O pre ústredné vykurovanie?

ODPOVEĎ: Predložte inštalatérovi tabuľky tlakových strát Hep2O (15°, 55° and 75°). Všetky vlastnosti inštalácie ako veľkosť inštalácie, vzdialenosť medzi rozdeľovačom a kotlom/čerpadlom, atď. musia byť zohľadnené.

 

OTÁZKA: Aký je prietok rúrky Hep2O?

ODPOVEĎ: Prietok je rovnaký ako pri medi, ak je ohybov čo najmenej.

 

OTÁZKA: Aké sú odporúčania pre izolovanie Hep2O?

ODPOVEĎ: Postup a spôsob je rovnaký ako pri medi.

 

OTÁZKA: Aká je tepelná rozťažnosť Hep2O?

ODPOVEĎ: Lineárna teplotná rozťažnosť pri polybutylýne (Hep2O potrubie) je 0.00013. 1 potrubia sa predĺži o 0.13mm pri každom 1°C. To znamená, že 1m trubky sa predĺži o 1,3 mm pri zvýšení teploty o 10 °C.

 

OTÁZKA: Môžeme previesť potrubie Hep2O cez otvor v stene?

ODPOVEĎ: Áno, ale malo by byť chránené vsuvkou alebo dočasne prelepené páskou aby sa predišlo poškriabaniu potrubia a po inštalácií cez stenu musí byť páska odstránená.

 

OTÁZKA: Ako nadpojíme hlavné 1/2 “ potrubie na 15 mm Hep2O?

ODPOVEĎ: Takáto spojka nie je k dispozícií, ale dosiahnuť sa to dá s použitím kompresného fitingu určeného pre použitie na 1/2 “ trubky spolu s podpornou vsuvkou na konci potrubia Hep2O.

 

OTÁZKA: Môžeme použiť Hep2O v akváriu?

ODPOVEĎ: Môžeme len potvrdiť, že Hep2O je certifikované pre pitnú vodu.

 

OTÁZKA: Je Hep2O citlivé na ultrafialové svetlo?

ODPOVEĎ: Áno, ako všetky plasty v určitej miere. Tam kde je použité Hep2O vo vonkajších priestoroch, musí byť izolované vodeodolne pre tepelnú ochranu a ochranu pred ultrafialovým žiarením.

 

OTÁZKA: Môžeme použiť Hep2O na kondenzačnú výpusť na kondeznačnom kotle?

ODPOVEĎ: Áno.

 

OTÁZKA: Môžeme rozvážať deionizovanú vodu cez potrubie Hep2O?

ODPOVEĎ: Áno, je to úplne bezpečné.

 

OTÁZKA: Koľko vody je v jednom metri potrubia Hep2O?

ODPOVEĎ: 10 mm potrubie = 32 ml, 15 mm potrubie = 110 ml, 16 mm potrubie = 120 ml, 22 mm potrubie = 260 ml, 28 mm potrubie = 400 ml.

 

OTÁZKA: Môžeme použiť spojky Hep2O na meď?

ODPOVEĎ: Áno.

 

OTÁZKA: Sú spojky Hep2O 28 mm kompatibilné so starou 1“ medenou rúrkou?

ODPOVEĎ: Áno, ale 1“ meď bude vyžadovať vodiacu hranu a môže byť trochu tesná.

 

OTÁZKA: Ako je možné vložiť a vysunúť zátku Hep2O?

ODPOVEĎ: Zátka bola navrhnutá, aby bola vložená priamo do rozoberateľnej skrutky bez odstraňovania uchytávacej západky. Pre vyňatie zátky je potrebné odpojiť spojku a odchýliť uchytávaciu západku pomocou kľúča HX79.

 

OTÁZKA: Môžem použiť Hep2O v oblastiach s tvrdou vodou?

ODPOVEĎ: Áno, hladký povrch Hep2O zabraňuje usadzovaniu kameňa.

 

OTÁZKA: Môžem použiť Hep2O v oblastiach s mäkkou vodou?

ODPOVEĎ: Áno, na rozdiel od medi nezáleží na tom aká je voda mäkká, trubka Hep2O nebude korodovať.

 

OTÁZKA: Má chlór nepriaznivý vplyv na Hep2O potrubie?

ODPOVEĎ: Sústavné vystavovanie chlórom nad 0.5ppm by malo byť vylúčené. Takéto parametre sa však nevyskytujú v bežnej dodávke pitnej vody. Hep2O nie je vhodné pre použitie v systémoch s vysokým obsahom chlóru ako bazény alebo vodné dekorácie.

 

OTÁZKA: Aká je vkladacia hĺbka rozoberateľných a úzkoprofilových fitingov?

ODPOVEĎ: 10 mm = 23 mm depth, 15 mm = 28 mm depth, 22 mm = 31 mm depth, 28 mm = 40 mm. Toto je hĺbka s podpornou vsuvkou nasunutou v potrubí.

 

OTÁZKA: Kedy bolo uvedené Hep2O?

ODPOVEĎ: Štandadtné potrubie bolo uvedené v roku 1982 pod názvom Acorn. Potrubie s kyslíkovou bariérou bolo uvedené neskôr, v roku 1992.

 

OTÁZKA: Bude mať  kontakt polystyrénovej izolácie vplyv na polybutylén?

ODPOVEĎ: Nie.

 

OTÁZKA: Je vymedzený minimálny rádius v ktorom by mala byť trubka Hep2O ohýbaná?

ODPOVEĎ: Áno, je to priemer potrubia x 8.

 

OTÁZKA: Čo sa stane, ak skrútim potrubie Hep2O?

ODPOVEĎ: Aj keď by sme sa tomu mali vyhýbať, nie je potrebné sa zbavovať rúrky, keďže toto môže znížiť pevnosť potrubia maximálne o cca 10%. Keď je však zničená celá stena potrubia, je ho nutné opraviť alebo vymeniť.

 

OTÁZKA: Môžeme trubku Hep2O nahriať?

ODPOVEĎ: Áno.

 

OTÁZKA: Môžeme umiestniť rúrky Hep2O do štruktúr z umelých kameňov?

ODPOVEĎ: Áno, nebude to mať na potrubie žiadny zásadný vplyv.

 

OTÁZKA: Môžeme použiť Hep2O ako vývod z drviča (napr. Saniflo)?

ODPOVEĎ: Nie, nie je to odporúčané.

 

OTÁZKA: Potrebovali by sme trubicu pre 28 mm Hep2O potrubie.

ODPOVEĎ: Keďže 28 mm trubice nepredávame, ako alternatívu odporúčame 32 mm odpadovú trubku.

 

OTÁZKA: Je potrebné izolovať Hep2O, aby sme predišli tepelným stratám?

ODPOVEĎ: Áno, tým istým spôsobom ako meď.

 

OTÁZKA: Bude mať silikónový tmel nepriaznivý vplyv na potrubie Hep2O?

ODPOVEĎ: Nie.

 

OTÁZKA: Ako blízko pri spojke Hep2O môžeme aplikovať teplo na medenú trubku?

ODPOVEĎ: Odporúčame vzdialenosť minimálne 30 cm so studeným vlhkým uterákom omotaným okolo medenej rúrky pre zníženie tepla vedeného rúrkou.

 

OTÁZKA: Môžeme použiť Hep2O na kotol na tuhé palivo?

ODPOVEĎ: Nie, pretože maximálna teplota vody v kotloch na tuhé palivá nie je regulovateľná a môže dosiahnuť nadmerné teploty.

 

OTÁZKA: Ktorý druh izolačných ventilov je vhodný pre použitie na ústrednom vykurovaní?

ODPOVEĎ: Naše guľové ventily sú vhodné pre tento účel.

 

OTÁZKA: Prečo nemá 15 mm a 22 mm biela Hep2O trubka sivú vnútornú polybutylénovú vrstvu ako 10 mm trubka?

ODPOVEĎ: 10 mm potrubie je vyrábané so sivou vnútornou vrstvou aby boli dosiahnuté požiadavky priehľadnosti. Žiadne svetlo by nemalo prechádzať cez steny potrubia až k pitnej vode, akékoľvek svetlo v potrubí môže podporiť rast rias. Hrúbka stien pri 15 mm a 22 mm potrubí je postačujúca pre zabránenie prieniku svetla.

 

OTÁZKA: Existuje konkrétna kovová páska vhodná pre použitie na rúrky Hep2O?

ODPOVEĎ: Na potrubie a spojky Hep2O by nemala byť inštalovaná žiadna páska.

 

OTÁZKA: Môžeme použiť Hep2O na solárne vykurovanie?

ODPOVEĎ: Hep2O by nemalo byť použité pre primárny okruh solárneho vykurovacieho systému, keďže teplota v ňom nie je termostaticky ovládaná. Hep2O je vhodné pre použitie pre sekundárne okruhy v týchto systémoch.

 

OTÁZKA: Môžeme použiť Hep2O nemrznúcimi zmesami?

ODPOVEĎ: Nie sme si vedomí žiadnych problémov, ktoré by mohli z toho vyplývať. Nemrznúca zmes na báze glykoletylénu bude vhodná pre použitie v polybutylénových systémoch ak neobsahuje detergent ako disperzant.

 

OTÁZKA: Aká je hrúbka stien potrubia Hep2O?

ODPOVEĎ: Nominálna veľkosť – Skutočný priemer min/max (mm) – Hrúbka steny min/max (mm)

10 - 9.9/10.1 - 1.5/1.8

15 - 14.9/15.1 - 1.7/2.0

22 - 21.9/22.1 - 2.0/2.3

28 - 27.9/28.1 - 2.6/2.9

32 - 32.0/32.3 - 3.0/3.3

40 - 40.0/40.3 - 3.7/4.1

50 - 50.0/50.3 - 4.6/5.0

 • Autor:
  Jan
  Dátum:
  15. 1. 2020
  Dobrý deň, prosím Vás, aký je vykurovací výkon 1m2 stenového vykurovania s potrubím 10mm, resp. 15mm, pri teplotnom spáde 35/25?
 • Autor:
  Maja
  Dátum:
  27. 10. 2017
  Dobrý deň, vedeli by ste mi poradiť zodpovedného odborníka - konkrétneho človeka, ktorý by mi navrhol projekt, urobil kalkuláciu ale aj samotnú realizáciu rozvodov teplej a studenej vody, s podlahovým kúrením v kúpelni rodinného domu /Nové Mesto nad Váhom/. Ďakujem.
 • Autor:
  Atria.sk
  Dátum:
  30. 10. 2017
  Dobrý deň. Cenovú ponuku Vám radi spracujeme aj my, ale žiaľ montáž nevykonávame. Pekný deň.
Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.