Viaczónové inštalácie

Predpoklady

Rozdelenie tepelnej inštalácie na zóny je ideálnym projekčným riešením pre budovu, v ktorej sú v rôznych jej častiach rozdielne požiadavky na tepelnú pohodu alebo rozdielne obdobia využívania. Jednotlivé zóny môžu tvoriť bytové jednotky alebo, ako už bolo v tejto publikácii uvedené v súvislosti s nezávislými systémami, ich časti: denná zóna, nočná zóna, zóna obývaná len v nepravidelných obdobiach.

 

Inštalácia každej zóny je vybavená termostatom prostredia, na ktorom možno nastaviť požadovanú teplotu (viď obrázok 1.8).

 

 

Výhody inštalácií rozdelených do zón

Rozdelenie tepelnej inštalácie na niekoľko zón (najbežnejšie je to denná a nočná zóna) má priaznivý vplyv na tepelnú pohodu a je energeticky úspornejšie.

 

Realizácia inštalácií rozdelených do zón

Viaczónové inštalácie možno realizovať viacerými spôsobmi, pričom najčastejšie sú nasledujúce aplikácie:

1. použitie zónového ventilu (s alebo bez koncových mikrospínačov)

2. použitie obehových čerpadiel (elektrických)

 

V prvom prípade pracuje každý termostat prostredníctvom zónového ventilu, ktorý má za úlohu otvárať a zatvárať prívod teplej vody do výhrevných telies v danej zóne podľa požiadavky daného prostredia/priestoru. Teplo sa teda vyvíja v striktne požadovanom množstve, ktoré je nutné pre dosiahnutie požadovanej tepelnej pohody. Pre doplnenie viď obrázok 1.9.

 

V druhom prípade sú termostatmi riadené elektrické čerpadlá, ako je znázornené na obrázku 1.10. Na uvedenej schéme zaujme použitie zariadenia zvaného anuloid, ktoré v prvom prípade (zónový ventil namiesto čerpadla) nie je nutné použiť.

 

Anuloid je veľmi dôležitým inštalačným prvkom v hydraulických okruhoch a možno sa s ním stretnúť pod rôznymi názvami: "hydraulický vyrovnávač tlakov"; "hydraulický zmiešavač" a podobne.

 

lde o otvorený kolektor, v ktorom komunikuje výstup z kotla so spiatočkou z vykurovaného systému a ktorý hydraulicky oddeľuje primárny - kotlový okruh (kotol - anuloid) od sekundárneho okruhu - okruhu spotreby (anuloid - vykurovaný systém). Týmto spôsobom sa v primárnom - kotlovom okruhu zaistí cirkulácia vytváraná čerpadlom kotla (čiže obehovým čerpadlom, ktoré je v kotly z výroby), zatiaľ čo v sekundárnom - spotrebnom okruhu sa zaistí potrebný teplotný spád (a teda aj správny prietok vody), ktorý určí tepelný technik.

 

Inštalácia hydraulického vyrovnávača je nevyhnutná vtedy, ak samotný kotol nedokáže zaistiť prietok, požadovaný v systéme:

vtedy sa voda, prichádzajúca z kotla, zmiešava (v správne nadimenzovanom anuloide) s časťou vody vracajúcej sa so spotrebného okruhu, vďaka čomu sa obeh v sekundárnom okruhu citeľne zvýši oproti obehu v primárnom okruhu.

 

Funkcia anuloidu

    •  Znížiť, alebo vyrovnať negatívny efekt využiteľného výtlaku vytváraného vonkajšími obehovými čerpadlami, ktorý nežiadúcim spôsobom ovplyvňuje činnosť tlakového spínača čerpadla v kotly

    •  zabrániť prípadnému nežiadúcemu prúdeniu, ku ktorému by mohlo dochádzať v zónach obsluhovaných obehovým čerpadlom kotla. Zároveň (na rozdiel od zónových inštalácií so zónovým i ventilmi) anuloid ponúka možnosť zvýšenia obehu v jednotlivých zónach.

 

Ilustračné znázornenie v schémach obr. 1.9 a 1.10, pokiaľ ide o teplotu vody, zónové inštalácie možno realizovať dvoma spôsobmi:

a) s rovnakou teplotou vody;

b) s rozdielnou teplotou vody, tzv. zmiešané systémy.

 

V oboch prípadoch sú inštalačné riešenia veľmi rôznorodé.

 

 

 

 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.