Príprava vody s CerapurSmart

Príprava teplej vody kotlom ZSB 14-3 C

Príprava teplej vody pri kotloch ZSB ... C sa uskutočňuje prostredníctvom nepriamo ohrievaných zásobníkov. Prednostné spínanie ohrevu zásobníka a trojcestný ventil sú integrované v kotle. Inštalácia prídavného nabíjacieho čerpadla zásobníka nie je preto potrebná. Čidlo teploty zásobníka s kódovacím konektorom je možné bez dodatočného príslušenstva pripojiť na riadiacu jednotku Heatronic 3. Prostredníctvom čidla teploty zásobníka je možné jednoducho nastaviť na jednotke Heatronic 3 teplotu teplej vody v nepriamo ohrievanom zásobníku.

 

Výber zásobníka teplej vody

Kritériá výberu:

·požadovaný komfort (počet osôb, využitie), veľkosť koeficientu NL

·disponibilný výkon kotla

·dostupný priestor

 

Komfort prípravy teplej vody

Výkonové číslo podľa DIN 4108 udáva počet plne zásobovaných bytov s 3,5 osobami, normálnou kúpeľňovou vaňou a dvomi ďalšími odbernými miestami. Väčšie kúpeľňové vane vyžadujú napr. vyššiu hodnotu, menej osôb nižšiu hodnotu koeficientu NL.

 

Nabíjací výkon zásobníka u kotlov:

 

Nastavenie minima zlepšuje využitie kondenzačného kotla, avšak predlžuje dobu nabíjania zásobníka a redukuje koeficient NL a prípadne aj komfort prípravy teplej vody.

 

Nabíjanie zásobníka

Pomocou tlačidla ECO je možné zvoliť medzi dvomi funkciami pre nabíjanie zásobníka: Komfortný režim: Prednostne sa zohreje voda v zásobníku na požadovanú teplotu. Potom sa kotol opäť presne do režimu vykurovania. Režim ECO: Kotol sa v desať minútových intervaloch striedavo prepína z ohrevu vody v zásobníku do vykurovacieho režimu, pokým vody v zásobníku nedosiahne požadovanú teplotu. Potom sa kotol prepne do režimu permanentného vykurovania.

 

Priestorové požiadavky

Kondenzačné kotly Junkers umožňujú rôzne možnosti kombinácie a inštalácie so zásobníkmi teplej vody Junkers. Konkrétne požiadavky na priestor závisia od konkrétne vybraného zásobníka.

 

Pripojenie zásobníka na prívod studenej vody

Pripojenie na prívod studenej vody je potrebné urobiť podľa DIN 1988 a použiť vhodné armatúry alebo kompletnú poistnú skupinu. Poistný ventil musí byť odskúšaný a nastavený tak, aby zabránil prekročeniu prípustného prevádzkového tlaku zásobníka o viac ako 10%. Ak kľudový tlak zariadenia prekročí 80% otváracieho tlaku poistného ventilu musí byť pred tento ventil namontovaný regulátor tlaku. Znamená to, že pri zásobníkoch Junkers rady SO ... a ST ... musí byť od prevádzkového tlaku 8 bar namontovaný redukčný ventil. Predpokladom je, aby bol namontovaný poistný ventil s otváracím tlakom 10 barov.

Na zabránenie strát vody cez poistný ventil sa odporúča dodatočná montáž expanznej nádoby, prípustnej a schválenej pre pitnú vodu.

Na zabránenie kontaktnej korózii na pripájacích závitoch zásobníka je účelné na pripájanie použiť mosadzné alebo bronzové skrutkovacie prvky. V spojení s medeným potrubím môže pri nepriaznivom zložení a vysokej tvrdosti vody dochádzať v dôsledku elektrochemických procesov k zanášaniu potrubí. Na zamedzenie týchto prejavov sa odporúča elektrické oddelenie použitím izolačných prvkov, resp. izolačných skrutkovacích prvkov.

 

 

Pripojenie zásobníka s kotlom

Na zaistenie bezporuchovej, resp. optimalizovanej prevádzky, smú sa používať pripájacie potrubia iba s najnižším odporom na strane teplej vody.

 K dispozícii sú nasledovné príslušenstvá:

-ST 65 E: príslušenstvo č. 1161

-ST 120/160: príslušenstvo č. 615/2

 

Ak sa spojovacie potrubia budú inštalovať v objekte, odporúčame nasledujúce minimálne dimenzovanie:

 

 

Pri použití vlnitých hadíc sa zvýšený odpor vody musí zohľadniť pri dimenzovaní (tepelná rozťažnosť 20 K).

 

Potrubia by mali byť podľa možnosti krátke. Potrubia, prípojky a skrutkové spoje sa musia podľa platných predpisov izolovať proti tepelným stratám.

 

Na najvyššom mieste medzi ohrievačom pitnej vody a kondenzačným kotlom Junkers sa musí nainštalovať účinné odvzdušňovanie na zabránenie porúch prevádzky v dôsledku vniknutia vzduchu.

 

Cirkulačná prípojka

Všetky zásobníky Junkers (okrem ST 65 E) sú vybavené cirkulačnou prípojkou. Ak sa nepripojí žiadne cirkulačné potrubie, prípojka sa musí uzavrieť.

Pre zásobníky ST 120-2 E a ST 160-2 E je k dispozícii príslušenstvo ZL 102/1 pozostávajúce z ponornej plastovej trubky a skrutkových spojov. Cirkulácia je prípustná s ohľadom na straty ochladzovaním len pomocou časovo alebo teplotne riadeného cirkulačného čerpadla.

 

 

Paralelné zapojenie dvoch zásobníkov

 

 

Zásobníky pripojte k vykurovaniu a na teplú vodu diagonálne (podľa Tichelmanna). Tým sa vyrovnajú tlakové straty. Pripojte len jedno čidlo teploty zásobníka.

 

Expanzná nádoba teplej vody

Na zabránenie strát vody cez poistný ventil sa odporúča dodatočná montáž expanznej nádoby, prípustnej a schválenej pre pitnú vodu. Montáž sa musí uskutočniť do prívodu studenej vody medzi zásobník a poistnú skupinu.

 

Nasledujúca tabuľka slúži ako orientačná pomôcka pri dimenzovaní expanznej nádoby. Pri rozdielnom úžitkovom objeme jednotlivých typov nádob môžu vyplynúť odlišné veľkosti. Údaje sa vzťahujú na Kw teplotu zásobníka 60°C.

 

 

Príprava teplej vody kotlom ZWB

Kombinovaná verzia kotla ZWB tvorí jeden celok, ktorý sa skladá z vykurovacej časti a časti pre prípravu teplej vody. Na prípravu teplej vody na prietokovom princípe je k dispozícii doskový výmenník tepla.

 

 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.