Špeciálne systémy

Špeciálne systémy

 

Schéma vykurovacieho systému: Vykurovací systém s kotlom na pevné palivo, solárnym ohrevom teplej vody a dvomi miešanými okruhmi

Vykurovací systém sa skladá z:
- závesný plynový kondenzačný kotol
- jeden miešaný radiátorový vykurovací okruh
- jeden miešaný okruh podlahového vykurovania
- solárny zásobník
- kotol na pevné palivo
 
Vlastnosti:
- skontrolujte množstvo vody v systéme, či je potrebná prídavná expanzná nádoba 
- poistnú skupinu nainštalujte podľa DIN 1988 
- priame elektrické pripojenie cirkulačného čerpadla na elektroniku kotla je možné. V tomto prípade je program cirkulačného čerpadla riadený prostredníctvom FW 200 
- podrobnejšie informácie o solárnych systémoch nájdete v časti "solárne systémy" 
- čerpadlo vykurovania zásobuje vykurovaciu sieť až po termohydraulický rozdeľovač
 
Popis funkcie: 
Regulácia systému sa realizuje prostredníctvom regulátora FW 200. Aktivácia oboch miešaných okruhov na sekundárnej strane termohydraulického rozdeľovača sa uskutočňuje prostredníctvom modulu IPM 2. Samostatne prevádzkovaný kotol na pevné palivo s akumulačným zásobníkom odovzdá pri dostatočnej teplote akumulačného zásobníka teplo do sekundárneho okruhu vykurovacej siete.
 
Solárny modul ISM 2 reguluje okrem solárneho ohrevu teplej vody aj odovzdávanie tepla akumulačného zásobníka tým, že porovnáva teplotu akumulačného zásobníka T3 s teplotou spiatočky vykurovacích okruhov T4. Pri dosiahnutí nastaveného rozdielu teplôt zopne ISM 2 trojcestný prepínací ventil, ktorý umožní odovzdanie tepla do sekundárneho okruhu vykurovania.
 
Prostredníctvom čerpadiel vykurovania na sekundárnej strane je tak ohriata vykurovacia voda z akumulačného zásobníka privádzaná do vykurovacích okruhov podľa potreby.
 
Na aktiváciu solárneho zariadenia slúži modul ISM 2, ktorý podľa aktuálnych teplôt na snímačoch zopne solárne čerpadlo. Modul IPM 2 riadi nabíjacie čerpadlo zásobníka v závislosti na snímači teploty zásobníka. Modul ISM 2 je v schéme je zabudovaný v solárnej stanici, ale na náš trh sa dodáva samostatne. Moduly ISM 2 a IPM 1 komunikujú prostredníctvom dvojžilového bus-zbernicového systému s regulátorom FW 200.
 
Vykurovací systém s kotlom na pevné palivo, solárnym ohrevom teplej vody a dvomi miešanými okruhmi
 

 

 

Schéma vykurovacieho systému: Vykurovací systém s kotlom na pevné palivo, plynovým kondenzačným kotlom pre dokurovanie a solárnou podporou vykurovania a ohrevu teplej vody

 

Vykurovací systém sa skladá z:
- závesný plynový kondenzačný kotol s integrovaným trojcestným ventilom
- jeden miešaný vykurovací okruh
- solárny kombinovaný zásobník pre podporu vykurovania
- kotol na pevné palivo
 
Vlastnosti: 
- skontrolujte množstvo vody v systéme, či je potrebná prídavná expanzná nádoba - poistnú skupinu nainštalujte podľa DIN 1988 
- overte potrebu použitia dodatočného poistného ventilu SV na solárnom zásobníku 
- priame elektrické pripojenie cirkulačného čerpadla na elektroniku kotla je možné. V tomto prípade je program cirkulačného čerpadla riadený prostredníctvom FW 200 
- podrobnejšie informácie o solárnych systémoch nájdete v časti "solárne systémy"
 

 

 

Schéma vykurovacieho systému: Solárny ohrev teplej vody s centrálnym akumulačným zásobníkom, zásobníkom teplej vody a dvomi rôzne orientovanými kolektorovými poliami

Popis funkcie:
Vykurovacie systémy so solárnym zariadením a veľkou potrebou teplej vody sa realizujú so zapojením zásobníkov do série. Pritom sa voda predhrievacieho zásobníka (akumulačný zásobník) ohrieva prostredníctvom solárneho zariadenia a odtiaľ sa privádza do pohotovostného zásobníka. Pri veľkých solárnych ziskoch môže predhrievací zásobník dosahovať aj vyššiu teplotu ako pohotovostný zásobník. Regulátor potom aktivuje prečerpávacie čerpadlo UL, takže do pohotovostného zásobníka prúdi teplejšia voda. Na prevádzku celého systému je potrebný ekvitermický regulátor FW 500 v spojení so spínacím modulom IPM 1. IPM riadi a sleduje čerpadlo vykurovania, trojcestný zmiešavací ventil, obmedzovač teploty, snímač teplota miešaného vykurovacieho okruhu, snímač teploty na výstupe v termohydraulickom rozdeľovači.
 
Spínacie funkcie solárneho zariadenia sa uskutočňujú prostredníctvom solárneho modulu ISM 2. Na aktiváciu solárneho čerpadla PA druhého kolektorového poľa a čerpadla sekundárneho okruhu PD externého výmenníka tepla WT je dodatočne potrebný solárny modul ISM 1.
 

 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.