Príprava vody s CerapurComfort

Príprava teplej vody pri kotloch ZSBR ... /ZBR ... sa uskutočňuje prostredníctvom nepriamo ohrievaných zásobníkov. Kotly ZSBR sú vykurovacie zariadenia s integrovaným trojcestným ventilom pre pripojenie nepriamoohrievaného zásobníka. Kotly ZBR sú čisto vykurovacie zariadenia s nasledujúcimi možnosťami ohrevu teplej vody:

- s integrovaným čerpadlom (príslušenstvo) do kotla a externým trojcestným ventilom (na strane stavby)

- s čerpadlom vykurovania a nabíjacím čerpadlom zásobníka mimo zariadenia. V prípade tohto riešenia je za predpokladu príslušnej regulácie zmiešavača vo vykurovacej sieti možné súbežné zásobovanie vykurovacej siete a zásobníka teplej vody.

 

Čidlo teploty zásobníka s kódovacím konektorom je možné bez dodatočného príslušenstva pripojiť na riadiacu jednotku Heatronic 3. Prostredníctvom čidla teploty zásobníka je možné jednoducho nastaviť na jednotke Heatronic 3 teplotu teplej vody v nepriamo ohrievanom zásobníku.

 

Ohrev teplej vody u kombinovaných kotlov ZWBR prebieha prietokovým spôsobom prostredníctvom doskového výmenníka. Vďaka zväčšenej teplovýmennej ploche doskového výmenníka je spiatočka vykurovacej vody vždy dostatočne ochladená a ohrev vody prebieha v úspornom kondenzačnom režime.

 

Výber zásobníka teplej vody

Kritériá výberu:

- požadovaný komfort (počet osôb, využitie), veľkosť koeficientu NL

- disponibilný výkon kotla

- dostupný priestor

 

Komfort prípravy teplej vody

Výkonové číslo podľa DIN 4108 udáva počet plne zásobovaných bytov s 3,5 osobami, normálnou kúpeľňovou vaňou a dvomi ďalšími odbernými miestami. Väčšie kúpeľňové vane vyžadujú napr. vyššiu hodnotu, menej osôb nižšiu hodnotu koeficientu NL.

 

Nabíjací výkon zásobníka u kotlov:

 

Nabíjanie zásobníka´

Pomocou tlačidla ECO je možné zvoliť medzi dvomi funkciami pre nabíjanie zásobníka: 14,7 26,2 39,1 Komfortný režim: Prednostne sa zohreje voda v zásobníku na požadovanú teplotu. Potom sa kotol opäť prepne do režimu vykurovania. Režim ECO: Kotol sa v desať minútových intervaloch striedavo prepína z ohrevu vody v zásobníku do vykurovacieho režimu, pokým voda v zásobníku nedosiahne požadovanú teplotu. Potom sa kotol prepne do režimu permanentného vykurovania.

 

Priestorové požiadavky

Kondenzačné kotly Junkers umožňujú rôzne možnosti kombinácie a inštalácie so zásobníkmi teplej vody Junkers. Konkrétne požiadavky na priestor závisia od konkrétne vybraného zásobníka.

 

Pripojenie zásobníka na prívod studenej vody

Pripojenie na prívod studenej vody je potrebné urobiť podľa DIN 1988 a použiť vhodné armatúry alebo kompletnú poistnú skupinu. Poistný ventil musí byť odskúšaný a nastavený tak, aby zabránil prekročeniu prípustného prevádzkového tlaku zásobníka o viac ako 10%. Ak kľudový tlak zariadenia pre kročí 80% otváracieho tlaku poistného ventilu musí byť pred tento ventil namontovaný regulátor tlaku. Znamená to, že pri zásobníkoch Junkers rady SO ... a ST ... musí byť od prevádzkového tlaku 8 bar namontovaný redukčný ventil. Predpokladom je, aby bol namontovaný poistný ventil s otváracím tlakom 10 barov. Pri použití spätného ventilu je potrebné poistný ventil namontovať medzi spätný ventil a prípojku zásobníka (studená voda).

 

Na zabránenie strát vody cez poistný ventil sa odporúča dodatočná montáž expanznej nádoby, prípustnej a schválenej pre pitnú vodu.

 

Odpadové vedenie nesmie byť uzavreté a musí voľne a viditeľne vyúsťovať do kanalizácie. Dimenzovanie sa riadi podľa veľkosti zásobníka.

 

 

Na zabránenie kontaktnej korózii na pripájacích závitoch zásobníka je účelné na pripájanie použiť mosadzné alebo bronzové skrutkovacie prvky. V spojení s medeným potrubím môže pri nepriaznivom zložení a vysokej tvrdosti vody dochádzať v dôsledku elektrochemických procesov k zanášaniu potrubí. Na zamedzenie týchto prejavov sa odporúča elektrické oddelenie použitím izolačných prvkov, resp. izolačných skrutkovacích prvkov.

 

 

Pripojenie zásobníka s kotlom

Na zaistenie bezporuchovej, resp. optimalizovanej prevádzky, smú sa používať pripájacie potrubia iba s najnižším odporom na strane teplej vody.

K dispozícii sú nasledovné príslušenstvá:

- ST 65 E: príslušenstvo č. 1161

- ST 120/160: príslušenstvo č. 615/2

Ak sa spojovacie potrubia budú inštalovať v objekte, odporúčame nasledujúce minimálne dimenzovanie:

 

 

Pri použití vlnitých hadíc sa zvýšený odpor vody musí zohľadniť pri dimenzovaní (tepelná rozťažnosť 20 K). Potrubia by mali byť podľa možnosti krátke. Potrubia, prípojky a skrutkové spoje sa musia podľa platných predpisov izolovať proti tepelným stratám. Na najvyššom mieste medzi ohrievačom pitnej vody a kondenzačným kotlom Junkers sa musí nainštalovať účinné odvzdušňovanie na zabránenie porúch prevádzky v dôsledku vniknutia vzduchu.

 

Cirkulačná prípojka

Všetky zásobníky Junkers (okrem ST 65 E) sú vybavené cirkulačnou prípojkou. Ak sa nepripojí žiadne cirkulačné potrubie, prípojka sa musí uzavrieť. Pre zásobníky ST 120-2 E a ST 160-2 E je k dispozícii príslušenstvo ZL 102/1 pozostávajúce z ponornej plastovej trubky a skrutkových spojov. Cirkulácia je prípustná s ohľadom na straty ochladzovaním len pomocou časovo alebo teplotne riadeného cirkulačného čerpadla.

 

 

Paralelné zapojenie dvoch zásobníkov

 

 

Zásobníky pripojte k vykurovaniu a na teplú vodu diagonálne (podľa Tichelmanna). Tým sa vyrovnajú tlakové straty. Pripojte len jedno čidlo teploty zásobníka.

 

Expanzná nádoba teplej vody

Na zabránenie strát vody cez poistný ventil sa odporúča dodatočná montáž expanznej nádoby, prípustnej a schválenej pre pitnú vodu. Montáž sa musí uskutočniť do prívodu studenej vody medzi zásobník a poistnú skupinu. Nasledujúca tabuľka slúži ako orientačná pomôcka pri dimenzovaní expanznej nádoby. Pri rozdielnom úžitkovom objeme jednotlivých typov nádob môžu vyplynúť odlišné veľkosti. Údaje sa vzťahujú na teplotu zásobníka 60°C.

 

 

Nadmerný ohrev / obmedzenie prietoku

Zásobníky teplej vody Junkers sú optimalizované na najvyššiu výkonnosť (číslo NL). Pri často po sebe idúcich krátkych odberoch môže preto dôjsť k prekročeniu nastavenej teploty a navrstveniu tepla v hornej časti zásobníka. Tieto prekročenia sú podmienené konštrukciou a neobmedzujú komfort.

 

Pripojením cirkulačného potrubia s časovo alebo podľa možnosti a časovo s teplotne spínaným cirkulačným čerpadlom je možné toto prekročenie teploty znížiť. Aby bola čo najlepšie využitá kapacita zásobníka a aby sa zamedzilo predčasnému zmiešaniu sa odporúča nastaviť prítok studenej vody do zásobníka nasledovne:

 

 

Príprava teplej vody kotlom ZWBR

Kombinovaná verzia kotla ZWBR tvorí jeden celok, ktorý sa skladá z vykurovacej časti a časti pre prípravu teplej vody. Na prípravu teplej vody na prietokovom princípe je k dispozícii doskový výmenník tepla.

 

 

 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.