Manometer

Tlakomer alebo manometer je zariadenie slúžiace na meranie tlaku, čiže ľubovolné meradlo tlaku v plyne alebo v kvapaline. Špeciálne druhy tlakomerov môžu mať svoje vlastné názvy, napr. barometer, barograf, aneroid. Ako barometer, sa označuje meradlo atmosférického (barometrického) tlaku. Ako manometer sa niekedy označuje len tlakomer na meranie tlaku v uzavretom priestore (napr. pneumatike, parnom kotli).

Tlakomery v praxi

V technickej praxi sa najčastejšie merajú tlaky v rozpätí od 10-12 po 1012 Pa. Žiadny tlakomer nemôže merať tlak v celom tomto rozsahu.

Tlakomery podľa určenia

  • Barometer na meranie tlaku ovzdušia
  • vákuometer na meranie veľkého podtlaku
  • manovákuomer na meranie pretlaku a podtlaku
  • diferenčný tlakomer na meranie tlakového rozdielu, tzv. tlakovej diferencie
  • sphygmomanometer na meranie krvného tlaku
  • altimeter, čiže výškomer na meranie nadmorskej výšky
  • hĺbkomer je hydrostatický tlakomer, bežne prenosný
  • aneroid je tlakomer atmosférického tlaku, čiže relatívneho tlaku, na rozdiel od barografu ukazuje súčasný stav tlaku
  • barograf je merací prístroj atmosférického tlaku, tlaku vzduchu, ktorý je schopný zaznamenávať priebeh tlak

Kondenzačná slučka

Ak je tlakomer určený na meranie tlaku vodnej pary, na prívod sa používa kondenzačná slučka. Je to jednoduchá špirála, alebo tzv. slimák na ochladenie pary, v ktorej sa kondenzuje para na vodu. Kondenzovaná voda zostane v najnižšom bode špirály a oddelí tlakomer od pary a tým zabráni, aby teplota pary ovplyvňovala meranie.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.