prietok

Prietok je fyzikálna veličina, ktorá opisuje množstvo látky, energie alebo informácií, ktoré prechádzajú cez určenú plochu alebo priestor za jednotku času. Môže sa vzťahovať na rôzne javy a systémy, ako napríklad prietok kvapalín, plynu, elektrickej energie alebo dát.

V prípade prietoku kvapalín a plynov sa prietok meria bežne v jednotkách objemu alebo hmotnosti prechádzajúcej látky za jednotku času. Prietok kvapalín a plynov je možné vyjadriť ako objemový prietok (m³/s, l/min) alebo hmotnostný prietok (kg/s, g/s).

Pre elektrický prietok sa používa jednotka Ampér (A) a vyjadruje množstvo elektrickej energie, ktoré preteká daným obvodom za jednotku času. Elektrický prietok je súvisiaci s pohybom nábojových častíc cez vodič.

Prietok informácií sa týka prenosu dát alebo signálov a vyjadruje rýchlosť prenosu informácií za jednotku času. V tomto prípade sa používajú jednotky ako bit/s (bit za sekundu) alebo baud (symbolov za sekundu).

Definícia prietoku závisí od konkrétneho kontextu a aplikácie, ale v zásade sa týka prenášania množstva niečoho cez určený priestor alebo plochu za jednotku času.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.