Príkon

Príkon je miera spotreby alebo vstupu energie do systému za jednotku času. Vyjadruje sa v wattoch (W) alebo kilowattoch (kW). Príkon je teda energetickým vstupom alebo výstupom systému, ktorý je merateľný a vyjadruje sa ako množstvo energie, ktoré systém spotrebuje alebo poskytuje za jednotku času.

V kontexte elektrických zariadení príkon znamená spotrebu elektrickej energie, teda výkon, ktorý je dodávaný do zariadenia alebo spotrebiča. Je to množstvo energie, ktoré sa spotrebuje za jednotku času, napríklad v prípade domáceho spotrebiča sa vyjadruje v kilowattoch (kW) a zohľadňuje spotrebu elektrickej energie počas určitého časového obdobia (napr kWH).

Príkon sa tiež používa na meranie vstupnej energie do iných systémov, ako sú tepelné, mechanické alebo iné energetické systémy. Môže sa vzťahovať na dodávanú energiu do ohrevu, chladenia, pohonu strojov, svietenia, výroby a mnohých ďalších procesov.

Je dôležité rozlišovať medzi príkonom a výkonom. Príkon je miera spotreby alebo vstupu energie, zatiaľ čo výkon je miera vykonávanej práce za jednotku času. Výkon je produktom príkonu a účinnosti systému.

Celkovo povedané, príkon je merateľný vstupný alebo výstupný energetický parameter, ktorý vyjadruje množstvo energie spotrebovanej alebo poskytovanej systémom za jednotku času.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.