prúd

Prúd je fyzikálna veličina, ktorá opisuje tok elektrického náboja cez vodič alebo iný elektrický obvod. Je to miera pohybu elektrického náboja v čase.

Prúd sa meria v jednotkách nazývaných ampery (A) a je reprezentovaný symbolom "I". Prúd je definovaný ako množstvo náboja, ktoré preteká cez určený bod v obvode za jednotku času.

Matematicky je prúd definovaný ako:

I = Q / t

kde I je prúd, Q je veľkosť náboja a t je čas.

Existuje aj vzťah medzi prúdom, napätím a odporom v elektrickom obvode, ktorý je známy ako Ohmov zákon:

I = U / R

kde I je prúd, U je napätie a R je odpor. Tento vzťah vyjadruje súvislosť medzi napätím, prúdom a odporom v obvode podľa Ohmovho zákona.

Prúd hrá dôležitú úlohu v elektrických obvodoch a systémoch. Je zodpovedný za prenos energie a umožňuje fungovanie elektrických zariadení. Kontrola a riadenie prúdu je dôležitou súčasťou elektrickej bezpečnosti a správneho fungovania elektrických systémov.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.