Tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo HPW - Lentherm ECO 3RZ 300VZ - ATRIA.SK

Tepelné čerpadlo je termodynamické zariadenie, ktoré slúži na prenos tepla z jedného miesta (zdroj tepla) na druhé (cieľový tepelný odber) s využitím cyklu tepelného čerpadla. Jeho hlavným cieľom je preniesť teplo z nižšej teploty na vyššiu teplotu pomocou pracovnej látky a externého zdroja energie.

Zelená domácnostiam – tepelné čerpadlo s dotáciou až 3 400 € Bimklima -  Klimatizácia, vzduchotechnika, rekuperácia

Tepelné čerpadlá pracujú na základe princípu, že teplo spontánne prechádza z vyššej teploty na nižšiu teplotu. Tepelné čerpadlo tento proces obracia, čím umožňuje prenos tepla z nižšej teploty na vyššiu teplotu, čo je užitočné pri vykurovaní a ohreve vody.

Tepelné čerpadlá využívajú pracovnú látku, ktorá cirkuluje v uzavretom systéme. Táto pracovná látka môže mať nízku teplotu a kvapalný stav, keď je v kontakte so zdrojom tepla. Počas cyklu tepelného čerpadla je táto pracovná látka stlačená a zahriata, čím sa jej teplota zvyšuje. Následne sa kondenzuje, uvoľňuje teplo a prechádza do plynného stavu.

Plynová fáza pracovnej látky prechádza do expanzného ventilu alebo turbíny, čím sa jej tlak a teplota znížia. Táto chladná a plynná pracovná látka potom prechádza do tepelného výmenníka, kde je v kontakte s cieľovým tepelným odberom. V tomto kroku pracovná látka absorbuje teplo a opäť prechádza do kvapalného stavu.

Následne sa pracovná látka znova stlačuje, a cyklus tepelného čerpadla sa opakuje. Tepelné čerpadlo musí získať energiu na stlačenie pracovnej látky a na prenos tepla. Táto energia sa získava z externého zdroja, ktorý môže byť elektrický prúd, plyn alebo obnoviteľné zdroje energie, ako je slnečná energia alebo geotermálna energia.

Výhodou tepelného čerpadla je, že v porovnaní s inými typmi vykurovania dokáže poskytnúť viac tepla, ako je energia, ktorá sa naň vynaloží. Tým prispieva k úspore energie a zníženiu emisií skleníkových plynov. Okrem vykurovania sa tepelné čerpadlá používajú aj na chladenie a prípravu teplej vody v rôznych aplikáciách.

V súčasnosti existuje niekoľko typov tepelných čerpadiel, vrátane vzduch-vzduch, vzduch-voda, voda-voda a pôda-voda tepelných čerpadiel. Každý typ má svoje vlastné výhody a obmedzenia, ktoré je potrebné zvážiť pri ich výbere a inštalácii.

Tepelné čerpadlo ? | GEOTHERM Slovakia s.r.o.

Celkovo tepelné čerpadlá predstavujú energeticky efektívne riešenie na získanie tepla a chladu a sú dôležitým krokom v snahe o udržateľné a ekologicky prijateľné systémy vykurovania a chladenia.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.