výtlak

Fyzikálna veličina "výtlak" je základná mechanická veličina, ktorá vyjadruje vzdialenosť alebo presunutie telesa z jedného miesta na druhé. Označuje sa zvyčajne písmenom "s" a jednotkou v SI systéme je meter (m).

Výtlak - RedEd.cz - čerpací technika

Výtlak sa môže vypočítať rôznymi spôsobmi, závisí to od konkrétnej situácie a typu pohybu telesa. Niektoré jednoduché príklady výpočtu výtlaku sú:

  1. Pri lineárnom pohybe: Ak teleso sa pohybuje rovnomerne v jednom smere, výtlak sa jednoducho vypočíta ako rozdiel medzi počiatočnou a konečnou polohou telesa.

Výtlak (s) = Konečná poloha - Počiatočná poloha

  1. Pri kruhovom pohybe: Ak teleso sa pohybuje po kruhovej trajektórii, výtlak závisí od veľkosti uhla otočenia a polomeru kruhu.

Výtlak (s) = Polomer kruhu * Veľkosť uhla v oblúku (v radianoch)

  1. Pri zloženom pohybe: Ak teleso vykonáva kombináciu rôznych pohybov, výtlak je súčtom výtlakov z jednotlivých častí pohybu.

Výtlak (s) = Výtlak z 1. časti + Výtlak z 2. časti + ... + Výtlak z n-tej časti

Výtlak je dôležitou veličinou v mechanike a fyzike, pretože opisuje zmeny polohy a pohyb telesa v čase. Má aplikácie v rôznych odvetviach, ako sú strojárstvo, elektronika, aerodynamika, a mnoho ďalších.

trkač

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.