Avansa 1050 W

Avansa 1050 W
Naša cena s DPH:
234,66 €
Naša cena bez DPH:
195,55 €
Cenníková cena s DPH:
348,00 €
Ušetríte:
113,34 €
Zľava obchodu ATRIA.SK:
33%
Dostupnosť:
skladom ZA
Katalógové číslo:
Avansa 1050 W
ksPopis tovaru

Záložný zdroj pre obehové čerpadlá Avansa 1050 W

!!!! UPOZORNENIE !!!!

!!!! Záložný zdroj AVANSA 1050 W vyžaduje z batérie napätie 24 V, preto je nutné pripojiť 2 batérie do série s napätím 12 V, z ktorých každá má maximálnu kapacitu 120 Ah !!!!

 

Technické údaje

 

 • Maximálna kapacita: 1500 VA
 • Maximálny menovitý výkon: 1050W
 • Hlavné vstupné napájanie: 150 – 270 VCA
 • Vstupná frekvencia: 45 – 65 Hz
 • Výstupný výkon: 207 – 241 VCA
 • Vstupná frekvencia: 50 – 60 Hz
 • Spínací čas: <4ms
 • Nutné napätie pripojenej batérie: 24 V (batéria nie je súčasťou zál. zdroja)
 • Maximálna kapacita pripojených batérií: 120 Ah (batéria nie je súčasťou zál. zdroja)
 • Ochrana proti preťaženiu:110%  130% (30 sekúnd)
 • Spotreba v kľudovm režime: 22W
 • Rozmery (V/Š/H): 18,5x14,5x34 cm
 • Záložný zdroj je vhodný pre spotrebiče s cca max výkonom 500 W v súčte

 

Záložný zdroj neobsahuje batériu ! https://www.atria.sk/vykurovacia-technika/zalozne-zdroje-kotle-cerpadla/baterie/

Výpočet doby zálohovania:

Zadajte kapacitu akumulátora  Ah

Zadajte maximálny výkon čerpadla  W

 hod. bude záložný zdroj nepretržite zálohovať vaše čerpadlo

 

Tento výrobok patrí do skupiny profesionálnych automatických záložných zdrojov (UPS) špeciálne navrhnutých a vyrobených pre nepretržité napájanie kotlov na tuhé palivá v prípade výpadku hlavného napájania. V prípade výpadku napájania záložný zdroj (UPS) poskytne okamžitú energiu z batérie, takže obehové čerpadlá bude udržiavať v chode a kotol bezpečne ochladí.

 

Tento záložný zdroj môže byť použitý na zabezpečenie chodu ďalších elektrických spotrebičov, ktoré vyžadujú stabilitu a stabilné parametre elektrickej energie.  Tento produkt by nemal byť používaný ako prevodník .

 

Hlavným rysom tohto zariadenia je vstupný výkon krivky pri prevádzke na batériu. Krivka je čistá sínusoida, totožná s hlavným zdrojom elektrickej siete z vášho domu. Keď je hlavná energia z vášho domu zapnutá, tak záložný zdroj bude nabíjať batériu a zabezpečí dlhotrvajúcu životnosť batérie. Záložný zdroj (UPS) pracuje len s externou batériou 12V (pre model 1050 W s batériou 24V). Mal by byť použitý len olovený typ batérie, pretože záložný zdroj je určený pre nabíjanie tohto typu batérie. Použitie gélových batérií sa nedoporučuje.

 

POZOR! Buďte opatrní pri manipulácií s batériou. Pri pripájaní  záložného zdroja si zložte kovové predmety (napr. náramky, retiazky, hodinky, prstene... atď.). Z dôvodu, že môže dôjsť ku skratu elektrického prúdu a k následnému rozstaveniu kovových materiálov na tele spotrebiteľa. Pri pripojení batérie zachovajte polarizáciu: červená (+pozitívne)  kábel bude pripojený ku svorke + a čierny (-negatívne) bude drôt pripojený ku svorke -.  Pre pripojenie  kábla k pólom akumulátora slúžia kovové konektory. Pred pripojením sa odporúča čistiť kontakty batérie kefou. Konektor utiahnite pomocou kľúča, aby bol zabezpečený pevný kontakt.

 

Inštalujte záložný zdroj (UPS) na suchom mieste, bez vlhkosti, mimo dosahu vody alebo snehu. Miesto inštalácie záložného zdroja(UPS)  musí byť dostatočne veľké, aby nebránilo chladiacemu systému záložného zdroja. Ďalej by malo byť toto miesto zbavené prachu alebo uhoľného prachu, ktorý by mohol blokovať ventilátor záložného zdroja. Na mieste inštalácie by malo byť dobre vetrané, aby sa zabránilo prehriatiu systému. Aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom skontrolujte, že všetky káble sú v dobrom stave a bez častí bez izolácie. Prevádzka záložného zdroja (UPS) môže spôsobiť iskrenie. Záložný zdroj by nemal byť inštalovaný v horľavých prostrediach.

 

POZOR! Záložný zdroj (UPS) funguje len vtedy, keď je pripojený k externej batérii. Nemal by byť používaný bez pripojenia batérie. Po pripojení akumulátora, zapojte hlavný napájací kábel do zásuvky (230V, 50 Hz) s uzemnením do siete. Na zadnej strane zdroja pripojíte zariadenie, ktoré chcete, aby fungovalo pri výpadku napájania. Postupujte podľa nasledujúceho poradia: pripojte batériu, pripojte hlavné napájanie a potom pripojte spotrebiteľa (zariadenie) k záložnému zdroju (UPS). Ak chcete zdroj zapnúť, tak stlačte a podržte tlačidlo napájania (ON/OFF) pod dobu 4 sekúnd.

Prevádzka systému začína  automatickou detekciou stavu batérie sieťového napätia. V prípade, že napätie batérie klesne pod 10,8V , tak je možné, že batéria je poškodená a nemožno ju spustiť.

V prípade výpadku elektrickej energie alebo ak nie sú jej parametre v normálnom rozmedzí , tak sa záložný zdroj (UPS) automaticky prepne na batériu. Prepnutie záložného zdroja na batériu sa zobrazí na displeji záložného zdroja (UPS). Zariadenie (UPS) oznamuje prepnutie záložného zdroja (UPS) na batériu aj zvukovým signálom.

Keď napätie batérie klesne pod minimálnu hodnotu (batéria je vybitá), tak záložný zdroj (UPS) zvýši frekvenciu varovného zvuku a odpojí napájanie.

 

V prípade, že zariadenie ktoré je pripojené k záložnému zdroju (UPS) prekročí maximálny výkon o 110 %, tak záložný zdroj (UPS) začne vydávať prerušovaný akustický signál a automaticky sa vypne. Pri induktívnych zariadeniach (napr. vodné čerpadlá a elektromotory) sa odporúča použiť zariadenie až do 50% maximálneho výkonu zo záložného zdroja (UPS), pretože indukčné zariadenia môžu potrebovať dvojitú hodnotu výkonu pri štarte.

POZOR! Nebezpečenstvo! Počas prevádzky sa nesmiete dotýkať svoriek akumulátora.

Ak chcete zastaviť záložný zdroj (UPS), podržte tlačidlo ON/OFF po dobu 4 sekúnd. Následne záložný zdroj vydá zvukový signál a zastaví sa. Pre predĺženie životnosti batérie sa odporúča vykonať cyklus prázdneho a plného nabitia batérie aspoň raz za 2 mesiace. Túto operáciu vykonajte, aj keď v lehote 2 mesiacov neboli žiadne výpadky a akumulátor bol stále plne nabitý .

 

POZOR! Ide iba o bezpečnostné zariadenie, ktoré sa používa iba pri výpadku prúdu. Pri používaní tohto prístroja ho prosím nenechávajte v blízkosti paliva.

 

Hlavné funkcie:

 • Záložný zdroj (UPS) sa zastaví v prípade vybitej batérie. Ak je batéria vybitá na hodnotu 10,8V, tak záložný zdroj odpojí napájanie, aby sa zabránilo zničeniu batérie. Rýchly zvukový alarm signalizuje: - Ochrana proti preťaženiu: V prípade, že zaťaženie záložného zdroja (UPS) prekročí 110% menovitého výkonu, tak sa záložný zdroj (UPS) zastaví, aby sa zabránilo poškodeniu.
 • Ochrana proti skratu: Záložný zdroj (UPS) sa zastaví v prípade skratu. – Regulátor napätia (AVR) zaisťuje konštantné napätie pre zariadenia v danom intervale. Zapnutie batérie: systém prepne na batériu a poskytuje nepretržité napájanie pre zariadenie. –Funkcia Bypass:
 • Automatizácia: pokiaľ je v siete neštandardne napájanie, tak záložný zdroj sa automaticky prepne na batériu. – Konverzia pre spustenie úlohy: v niektorých prípadoch je potrebný vyšší štartovací výkon ako menovitý výkon záložného zdroja (UPS). V tomto prípade záložný zdroj (UPS) vyrieši tento problém, tým že dodá 110% svojej kapacity. Po dodaní kapacity sa vypne.
 • Vysoký nabíjací prúd: počiatočný nabíjací prúd je asi 10A. Nabije batériu za kratší čas ako bežné nabíjačky.
 • Zachovanie batérie v režime pohotovosti: po úplnom nabití batérie záložný zdroj (UPS) udrží batériu nabitú. Pre dosiahnutie optimálnych výsledkov  musí mať akumulátor kapacitu v rozmedzí hodnôt: 40 Ah -190 Ah. Nepoužívajte batériu s kapacitou menšou ako 40Ah, pretože počiatoční nabíjací prúd záložného zdroja (UPS) (až 10A) môže znížiť životnosť

 

Pre spotrebu 100W:

 • záložný zdroj (UPS) s batériou 65 Ah bude pracovať 3,5 hodiny.
 • záložný zdroj (UPS) s batériou 120 Ah bude pracovať 6,5 hodiny.
 • záložný zdroj (UPS) s batériou 150 Ah bude pracovať 8 hodín.

 

Pre spotrebu 200W:

 • záložný zdroj (UPS) s batériou 65 Ah bude pracovať 2 hodiny.
 • záložný zdroj (UPS) s batériou 120 Ah bude pracovať 3 hodiny.
 • záložný zdroj (UPS) s batériou 150 Ah bude pracovať 4 hodín.

 

Pre spotrebu 300W:

 • záložný zdroj (UPS) s batériou 65 Ah bude pracovať 1,5 hodiny.
 • záložný zdroj (UPS) s batériou 120 Ah bude pracovať 2,5 hodiny.
 • záložný zdroj (UPS) s batériou 150 Ah bude pracovať 3 hodiny.

Diskusia


Tovar ešte nebol recenzovaný, buďte prvý.Description

Backup source for circula Avansa 1050 W

 

Technical specifications

 • Maximum capacity: 1500 VA
 • Maximum rated output: 1050W
 • Main input Power: 150 – 270 VCA
 • Input frequency: 45 – 65 Hz
 • Output power: 207 – 241 VCA
 • Input frequency: 50 – 60 Hz
 • Switching time: <4ms
 • Battery capacity: 24V DC
 • Overload protection:110%  130% (30 seconds)
 • Consumption in idle mode: 22W
 • Dimensions (H / W / H): 18,5x14,5x34 cm
 • The back-up power supply is suitable for appliances with a max. output of 350 W in the sum.

 

This product belongs to a group of professional UPSs specially designed and manufactured to continuously supply boilers for solid fuels in the event of a main power failure. In the event of a power outage, the backup power supply (UPS) will provide instantaneous power from the battery so that the circulating pumps will keep flowing and the boiler will cool down safely.

Warning! It is only a safety device that is used only in the event of a power outage. When using this unit, please do not leave it near the fuel.

Main features:

 • The UPS will stop in the event of a low battery. If the battery is discharged to 10.8V, the backup power supply disconnects the power supply to prevent battery  damage. A quick alarm sounds: - Overload protection: If the UPS load exceeds 110% of the rated power, the UPS will stop to prevent damage.
 • Short circuit protection. The UPS stops in case of a short circuit. - The voltage regulator (AVR) ensures the constant voltage for the devices at a given interval. Turn o n the battery: the system switches to battery and provides continuous power for the device. - Property Bypass:
 • Automation : When the power supply is unusual, the backup source automatically switches to the battery. - Conversion to start a job: In som cases, a higher startup power is needed than the rated power of the UPS. In this case, the UPS will resolve this problem by delivering 110% of its capacity. After shipping, it shuts down.
 • High charging current: The initial charging current is about 10A. It charges the battery in shorter time than normal chargers.
 • Keeping the battery in standby mode: When the battery is fully charged, the backup battery (UPS) keeps the battery charged. To achieve optimal results, the battery must have a capacity in the range of 40Ah - 150 Ah. Do not use a battery with a capacity of less than 40Ah, as the initial UPS(up to 10A) can reduce the service life.

 

For 100W cosumption:

 • A backup power supply (UPS) with a 65Ah battery will work for 3,5 hours.
 • A backup power supply (UPS) with a 120Ah battery will work for 6,5 hours.
 • A backup power supply (UPS) with a 150Ah battery will work for 8 hours.

 

For 200W cosumption:

 • A backup power supply (UPS) with a 65Ah battery will work for 2 hours.
 • A backup power supply (UPS) with a 120Ah battery will work for 3 hours.
 • A backup power supply (UPS) with a 150Ah battery will work for 4 hours.

 

For 300W cosumption:

 • A backup power supply (UPS) with a 65Ah battery will work for 1,5 hours.
 • A backup power supply (UPS) with a 120Ah battery will work for 2,5 hours.
 • A backup power supply (UPS) with a 150Ah battery will work for 3 hours.

 

Click here for shipping info:

Diskusia • Autor:
  Pavel
  Dátum:
  2. 9. 2021

  Potrebujeme záložný zdroj do miesta, kde máme 230V iba cca 6hod denne z centrály. Akým prúdom sa akumulátory dobíjajú ? Znesie 18hod odberu 120W z aku každý deň ? Vďaka Pavel
 • Autor:
  Atria.sk
  Dátum:
  9. 9. 2021

  Dobrý deň, myslím že nie. Skúste si výpočet priamo na stránke : https://www.atria.sk/avansa-700-w/ Pekný deň.
 • Autor:
  Vladimír
  Dátum:
  16. 1. 2021

  Dobry den, Mozete mi prosim doporucit, aky akumulator s akym maximalnym vykonom by som mohol pripojit k zaloznemu zdroju Avansa 1050 W ? Dakujem pekne, s pozdravom
 • Autor:
  Atria.sk
  Dátum:
  16. 1. 2021

  Dobrý deň, tento zdroj pracuje na 24V a teda je možné pripojiť dve batérie každá 12V, max. 120 Ah. Pekný deň.
 • Autor:
  Vladimír
  Dátum:
  30. 1. 2021

  Dobry den, Dakujem. Ale, pisete,ze na zdroj je mozne napojit dve baterie , kazda 12V, max. 120 Ah, mysli sa tym ze::: 1. kazda bateria moze mat max. 120 Ah, alebo 2. obidve baterie mozu mat SPOLU max. 120 Ah ? A nemohol by som na zdroj napojit JEDNU bateriu s kapacitou napr. 180 Ah ? , alebo aj Velmi pekne dakujem za ochotu, s pozdravom,
 • Autor:
  Atria.sk
  Dátum:
  30. 1. 2021

  Dobrý deň, kapacita je max. 120 Ah pre každú, museli by ste pripojiť jednu ale 24V batériu nie 12V. Ak chcete pripojiť jednu 12V batériu môžete zvoliť tento záložný zdroj : https://www.atria.sk/avansa-700-w/ Tu je možné pripojiť batériu s max. kapacitou 150 Ah. Pekný deň.
 • Autor:
  Ivan
  Dátum:
  23. 11. 2019

  Dobrý deň, rodinný dom budem vykurovať splitovým tepelným čerpadlom Viessmann typ Vitocal 200 S typ AWB-AC 201.B13 s men.tep. výkonom 10.6kW. Prosím o radu v prípade výpadku el.energie, aký náhradný zdroj by bolo najlepšie použiť na el.energiu vzhľadom na dané tep.čerpodlo. Vopred Vám ďakujem za odbornú radu.
 • Autor:
  Atria.sk
  Dátum:
  23. 11. 2019

  Dobrý deň, vhodný záložný zdroj spolu s batériou môžete nájsť tu : https://www.atria.sk/avansa-700-w-bateria-55ah/ Prajem pekný deň.
 • Autor:
  František
  Dátum:
  10. 11. 2019

  Dobrý deň chcel by som sa spýtať ohľadne UPS zdroja Avansa 1050 W akú kapacitu batérie je vhodné k tejto UPS-ke inštalovať.Ďakujem
 • Autor:
  Atria.sk
  Dátum:
  10. 11. 2019

  Dobrý deň, tento zdroj je výkonnejší a je tam potrebná 24V batéria, ako z nákladného vozidla. Pekný deň.
 • Autor:
  František
  Dátum:
  21. 11. 2019

  Dakujem za Vašu odpoveď ,ale neodpovedali ste mi ohĺadom kapacity použitej batérie . O 24V som sa dočítal ale o kapacite .t.j o počte Ah od xy trebars po 500 Ah nie . Ďakujem
 • Autor:
  Atria.sk
  Dátum:
  21. 11. 2019

  Dobrý deň, zisťovali sme u dodávateľa a je lepšie pre tento záložný zdroj použiť batérie dve a to maximálne 120Ah. Prajem pekný deň.


Vážený zákazník,
objednávky prijaté po 18.12.2019 budú expedované po 6.1.2020. Prajeme príjemné prežitie vianočných sviatkov.
Vážený zákazník,
z technických príčin bude vybavovanie objednávok dňa
10. septembra 2021 pozastavené.
Ospravedlňujeme sa za komplikácie.
Vážený zákazník,
z dôvodu väčšieho množstva objednávok sa Vám ospravedlňujeme za mierne zdržanie. Robíme čo môžeme.
Vážený zákazník,
posledné objednávky budú expedované 21.12.2020 a ďalšie až po novom roku. Prajeme príjemné prežitie vianočných sviatkov.
info V košíku sa nachádza tovar, ku ktorému je možno dokúpiť potrebné príslušenstvo.
live_help keyboard_arrow_up
Súhlasím s obchodnými podmienkami.

Správa bola odoslaná

V krátkom čase Vás budeme kontaktovať

ZAVRIEŤ
phone0917 133 662 emailinfo@atria.sk Odoslať otázku cez klasický formulár.
Súvisiaci tovar ku kotlu
Súvisiaci tovar ku kúreniu
Zobraziť diskusie zákazníkov
Zobraziť kompletný sortiment