Avansa 700 W + batéria 55Ah

Avansa 700 W + batéria 55Ah
Naša cena s DPH:
259,20 €
Naša cena bez DPH:
216,00 €
Cenníková cena s DPH:
420,00 €
Ušetríte:
160,80 €
Zľava obchodu ATRIA.SK:
38%
Dostupnosť:
skladom ZA
ksPopis tovaru

Záložný zdroj pre obehové čerpadlá Avansa 700 W + AKUMA Vortek 12V 55Ah 480A

 

Technické údaje Avansa 700 W

 • Maximálna kapacita: 1000 VA
 • Maximálny menovitý výkon: 700W
 • Hlavné vstupné napájanie: 150 – 270 VCA
 • Vstupná frekvencia: 45 – 65 Hz
 • Výstupný výkon: 207 – 241 VCA
 • Vstupná frekvencia: 50 – 60 Hz
 • Spínací čas: <4ms
 • Nutné napätie pripojenej batérie: 12V DC  (batéria nie je súčasťou zál. zdroja)
 • Maximálna kapacita pripojenej batérie: 150 Ah (batéria nie je súčasťou zál. zdroja)
 • Ochrana proti preťaženiu:110%  130% (30 sekúnd)
 • Spotreba v kľudovom režime: 22W
 • Rozmer (V/Š/H): 18,5x14,5x34 cm
 • Záložný zdroj je vhodný pre spotrebiče s cca max výkonom 350 W v súčte

Výpočet doby zálohovania:

Zadajte kapacitu akumulátora Ah

Zadajte maximálny výkon čerpadla W

hod. bude záložný zdroj nepretržite zálohovať vaše čerpadlo

 

Tento výrobok patrí do skupiny profesionálnych automatických záložných zdrojov (UPS) špeciálne navrhnutých a vyrobených pre nepretržité napájanie kotlov na tuhé palivá v prípade výpadku hlavného napájania. V prípade výpadku napájania záložný zdroj (UPS) poskytne okamžitú energiu z batérie, takže obehové čerpadlá bude udržiavať v chode a kotol bezpečne ochladí.

 

Tento záložný zdroj môže byť použitý na zabezpečenie chodu ďalších elektrických spotrebičov, ktoré vyžadujú stabilitu a stabilné parametre elektrickej energie.  Tento produkt by nemal byť používaný ako prevodník.

 

Hlavným rysom tohto zariadenia je vstupný výkon krivky pri prevádzke na batériu. Krivka je čistá sínusoida, totožná s hlavným zdrojom elektrickej siete z vášho domu. Keď je hlavná energia z vášho domu zapnutá, tak záložný zdroj bude nabíjať batériu a zabezpečí dlhotrvajúcu životnosť batérie. Záložný zdroj (UPS) pracuje len s externou batériou 12V (pre model 1050 W s batériou 24V). Mal by byť použitý len olovený typ batérie, pretože záložný zdroj je určený pre nabíjanie tohto typu batérie. Použitie gélových batérií sa nedoporučuje.

 

POZOR! Buďte opatrní pri manipulácií s batériou. Pri pripájaní  záložného zdroja si zložte kovové predmety (napr. náramky, retiazky, hodinky, prstene... atď.). Z dôvodu, že môže dôjsť ku skratu elektrického prúdu a k následnému rozstaveniu kovových materiálov na tele spotrebiteľa. Pri pripojení batérie zachovajte polarizáciu: červená (+pozitívne)  kábel bude pripojený ku svorke + a čierny (-negatívne) bude drôt pripojený ku svorke -.  Pre pripojenie  kábla k pólom akumulátora slúžia kovové konektory. Pred pripojením sa odporúča čistiť kontakty batérie kefou. Konektor utiahnite pomocou kľúča, aby bol zabezpečený pevný kontakt.

 

Inštalujte záložný zdroj (UPS) na suchom mieste, bez vlhkosti, mimo dosahu vody alebo snehu. Miesto inštalácie záložného zdroja(UPS)  musí byť dostatočne veľké, aby nebránilo chladiacemu systému záložného zdroja. Ďalej by malo byť toto miesto zbavené prachu alebo uhoľného prachu, ktorý by mohol blokovať ventilátor záložného zdroja. Na mieste inštalácie by malo byť dobre vetrané, aby sa zabránilo prehriatiu systému. Aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom skontrolujte, že všetky káble sú v dobrom stave a bez častí bez izolácie. Prevádzka záložného zdroja (UPS) môže spôsobiť iskrenie. Záložný zdroj by nemal byť inštalovaný v horľavých prostrediach.

 

POZOR! Záložný zdroj (UPS) funguje len vtedy, keď je pripojený k externej batérii. Nemal by byť používaný bez pripojenia batérie. Po pripojení akumulátora, zapojte hlavný napájací kábel do zásuvky (230V, 50 Hz) s uzemnením do siete. Na zadnej strane zdroja pripojíte zariadenie, ktoré chcete, aby fungovalo pri výpadku napájania. Postupujte podľa nasledujúceho poradia: pripojte batériu, pripojte hlavné napájanie a potom pripojte spotrebiteľa (zariadenie) k záložnému zdroju (UPS). Ak chcete zdroj zapnúť, tak stlačte a podržte tlačidlo napájania (ON/OFF) pod dobu 4 sekúnd.

Prevádzka systému začína  automatickou detekciou stavu batérie sieťového napätia. V prípade, že napätie batérie klesne pod 10,8V , tak je možné, že batéria je poškodená a nemožno ju spustiť.

V prípade výpadku elektrickej energie alebo ak nie sú jej parametre v normálnom rozmedzí , tak sa záložný zdroj (UPS) automaticky prepne na batériu. Prepnutie záložného zdroja na batériu sa zobrazí na displeji záložného zdroja (UPS). Zariadenie (UPS) oznamuje prepnutie záložného zdroja (UPS) na batériu aj zvukovým signálom.

Keď napätie batérie klesne pod minimálnu hodnotu (batéria je vybitá), tak záložný zdroj (UPS) zvýši frekvenciu varovného zvuku a odpojí napájanie.

 

V prípade, že zariadenie ktoré je pripojené k záložnému zdroju (UPS) prekročí maximálny výkon o 110 %, tak záložný zdroj (UPS) začne vydávať prerušovaný akustický signál a automaticky sa vypne. Pri induktívnych zariadeniach (napr. vodné čerpadlá a elektromotory) sa odporúča použiť zariadenie až do 50% maximálneho výkonu zo záložného zdroja (UPS), pretože indukčné zariadenia môžu potrebovať dvojitú hodnotu výkonu pri štarte.

POZOR! Nebezpečenstvo! Počas prevádzky sa nesmiete dotýkať svoriek akumulátora.

Ak chcete zastaviť záložný zdroj (UPS), podržte tlačidlo ON/OFF po dobu 4 sekúnd. Následne záložný zdroj vydá zvukový signál a zastaví sa. Pre predĺženie životnosti batérie sa odporúča vykonať cyklus prázdneho a plného nabitia batérie aspoň raz za 2 mesiace. Túto operáciu vykonajte, aj keď v lehote 2 mesiacov neboli žiadne výpadky a akumulátor bol stále plne nabitý .

 

POZOR! Ide iba o bezpečnostné zariadenie, ktoré sa používa iba pri výpadku prúdu. Pri používaní tohto prístroja ho prosím nenechávajte v blízkosti paliva.

 

Hlavné funkcie:

 • Záložný zdroj (UPS) sa zastaví v prípade vybitej batérie. Ak je batéria vybitá na hodnotu 10,8V, tak záložný zdroj odpojí napájanie, aby sa zabránilo zničeniu batérie. Rýchly zvukový alarm signalizuje: - Ochrana proti preťaženiu: V prípade, že zaťaženie záložného zdroja (UPS) prekročí 110% menovitého výkonu, tak sa záložný zdroj (UPS) zastaví, aby sa zabránilo poškodeniu.
 • Ochrana proti skratu: Záložný zdroj (UPS) sa zastaví v prípade skratu. – Regulátor napätia (AVR) zaisťuje konštantné napätie pre zariadenia v danom intervale. Zapnutie batérie: systém prepne na batériu a poskytuje nepretržité napájanie pre zariadenie. –Funkcia Bypass:
 • Automatizácia: pokiaľ je v siete neštandardne napájanie, tak záložný zdroj sa automaticky prepne na batériu. – Konverzia pre spustenie úlohy: v niektorých prípadoch je potrebný vyšší štartovací výkon ako menovitý výkon záložného zdroja (UPS). V tomto prípade záložný zdroj (UPS) vyrieši tento problém, tým že dodá 110% svojej kapacity. Po dodaní kapacity sa vypne.
 • Vysoký nabíjací prúd: počiatočný nabíjací prúd je asi 10A. Nabije batériu za kratší čas ako bežné nabíjačky.
 • Zachovanie batérie v režime pohotovosti: po úplnom nabití batérie záložný zdroj (UPS) udrží batériu nabitú. Pre dosiahnutie optimálnych výsledkov  musí mať akumulátor kapacitu v rozmedzí hodnôt: 40 Ah -190 Ah. Nepoužívajte batériu s kapacitou menšou ako 40Ah, pretože počiatoční nabíjací prúd záložného zdroja (UPS) (až 10A) môže znížiť životnosť

 

Pre spotrebu 100W:

 • záložný zdroj (UPS) s batériou 65 Ah bude pracovať 3,5 hodiny.
 • záložný zdroj (UPS) s batériou 120 Ah bude pracovať 6,5 hodiny.
 • záložný zdroj (UPS) s batériou 150 Ah bude pracovať 8 hodín.

 

Pre spotrebu 200W:

 • záložný zdroj (UPS) s batériou 65 Ah bude pracovať 2 hodiny.
 • záložný zdroj (UPS) s batériou 120 Ah bude pracovať 3 hodiny.
 • záložný zdroj (UPS) s batériou 150 Ah bude pracovať 4 hodín.

 

Pre spotrebu 300W:

 • záložný zdroj (UPS) s batériou 65 Ah bude pracovať 1,5 hodiny.
 • záložný zdroj (UPS) s batériou 120 Ah bude pracovať 2,5 hodiny.
 • záložný zdroj (UPS) s batériou 150 Ah bude pracovať 3 hodiny.

 

Vlastnosti AKUMA Komfort+ 12V 55Ah 480A:

 • Bezúdržbová autobatéria
 • Technológia olovo / vápnik
 • Kontrola stavu pomocou "magického oka"
 • Zvýšený štartovací prúd
 • Vylepšené veko s centrálnym odplyňovacím systémom
 • Nízke samovybíjanie
 • Vyššia odolnosť voči korózi

 

Technické parametre AKUMA Komfort+ 12V 55Ah 480A:

 • Kapacita: 55 Ah
 • Vyb. prúd pri -18°C: 480 A
 • Typ pólov: 1
 • Usporiadanie článkov: 0
 • Rozmery (d x š x v): 207 x 175 x 190 mm
 • Uchytenie: B13 

 

Použitie AKUMA Komfort+ 12V 55Ah 480A:

 • Súčasné motorové vozidlá so štandardnou a zvýšenou úrovňou výbavy
 • Každodenné jazdenie

Diskusia


 • Autor:
  Jaroslav
  Dátum:
  29. 9. 2021

  Vrele odporúčam pre rodinné domy. Kúpil som pred časom a neľutujem. Ak ste doteraz nemali problém so spánkom, tak teraz sa môžete tešiť na nezabudnuteľný zážitok. Zabudnite na zdravý spánok a užívajte si. Takto to bude u vás vyzerať každú noc, príjemnú zábavu: https://ulozto.sk/file/3ZodfnwFsQ3Y/vid-20210807-233157-mp4
 • Autor:
  Tibor
  Dátum:
  26. 3. 2021

  Záložný zdroj Avansa 700 + batéria , objednané začiatkom Februára 2021, na druhý deň som bol informovaný, že to momentálne nemajú na sklade, či budem čakať aj keď bude dodaný neskôr. Nesúrilo mi to, tak som súhlasil. Po mesiaci mi volali, že tovar došiel na sklad, či ešte mám o to záujem. Povedal som áno, na druhý deň som to mal doma na dobierku. Komunikácia krátka, stručná a jasná, som veľmi spokojný, vrele odporúčam... Ďakujem
 • Autor:
  Atria.sk
  Dátum:
  28. 3. 2021

  Ďakujeme veľmi pekne :)
 • Autor:
  Lívia
  Dátum:
  7. 11. 2018

  Dobrý deň,prosím o info: Máme kotol na pevné palivo Buderus 30 článkový, k tomu čerpadlo DAB VA35/180. Chceme k nemu kúpiť záložný zdroj samodobíjací s batériou /set/.-aby vydržal viac ako cca 6 hodín prevádzky. -a ktorý by bolo možné v prípade potreby pripojiť aj ku plynovému kotlu Leiber KN 24kW PEB s 45 l bojlerom. prosím o info čo najskôr.
 • Autor:
  Atria.sk
  Dátum:
  7. 11. 2018

  Dobrý deň. Skúste si pozrieť záložné zdroje AVANSA https://www.atria.sk/avansa-500-w-bateria-46ah/, https://www.atria.sk/avansa-700-w-bateria-55ah/ Pekný deň
 • Autor:
  Michal Kuchta
  Dátum:
  11. 9. 2018

  V prípade, že niekto rozmýšľa, tak naše skúsenosti. Máme kotol Viadrus s 5 článkami, nabíja nám 800 L expanznú nádobu pomocou jedného obehového čerpadla Grundfos Alpha 2 L 25-40, potom máme napojený 120 L obojživelný TÚV, ktorý ohrieva totožné obehové čerpadlo a do radiátorov potom tlačí vodu čerpadlo wilo (neviem bližšie špecifikovať model) v centrále od HERZu. Celé nám to riadi jednotka TECH CS-408N. Túto zostavu nám kombinácia Avansa 700 W + 55 Ah batéria dokáže podržať viac ako 7 hodín, čo je dokonca dostatok času na kúrenie počas seriózneho výpadku. Ďakujeme za poradenstvo, určite ešte v prípade potreby nakúpime u vás.
 • Autor:
  Atria.sk
  Dátum:
  12. 9. 2018

  Dobrý deň. Teší nás, že ste spokojný. Veľmi pekne ďakujeme.
 • Autor:
  Jozef
  Dátum:
  9. 8. 2018

  Objednal som si záložný zdroj Avansa 700 + batériu , na peletkovu pec . O dva dni mi bol zdroj doručený. Som spokojný s rýchlym prístupom . Ďakujem
 • Autor:
  Atria.sk
  Dátum:
  10. 8. 2018

  Dobrý deň, veľmi nás teší, že ste spokojný. Ďakujeme :)

Description

Backup source for circula Avansa 700 W + AKUMA comfort+ 12V 55Ah 480A

 

Technical specifications

 • Maximum capacity: 1000 VA
 • Maximum rated output: 700W
 • Main input Power: 150 – 270 VCA
 • Input frequency: 45 – 65 Hz
 • Output power: 207 – 241 VCA
 • Input frequency: 50 – 60 Hz
 • Switching time: <4ms
 • Battery capacity: 12V DC
 • Overload protection:110%  130% (30 seconds)
 • Consumption in idle mode: 22W
 • Dimensions (H / W / H): 18,5x14,5x34 cm
 • The back-up power supply is suitable for appliances with a max. output of 350 W in the sum.

 

This product belongs to a group of professional UPSs specially designed and manufactured to continuously supply boilers for solid fuels in the event of a main power failure. In the event of a power outage, the backup power supply (UPS) will provide instantaneous power from the battery so that the circulating pumps will keep flowing and the boiler will cool down safely.

Warning! It is only a safety device that is used only in the event of a power outage. When using this unit, please do not leave it near the fuel.

Main features:

 • The UPS will stop in the event of a low battery. If the battery is discharged to 10.8V, the backup power supply disconnects the power supply to prevent battery  damage. A quick alarm sounds: - Overload protection: If the UPS load exceeds 110% of the rated power, the UPS will stop to prevent damage.
 • Short circuit protection. The UPS stops in case of a short circuit. - The voltage regulator (AVR) ensures the constant voltage for the devices at a given interval. Turn o n the battery: the system switches to battery and provides continuous power for the device. - Property Bypass:
 • Automation : When the power supply is unusual, the backup source automatically switches to the battery. - Conversion to start a job: In som cases, a higher startup power is needed than the rated power of the UPS. In this case, the UPS will resolve this problem by delivering 110% of its capacity. After shipping, it shuts down.
 • High charging current: The initial charging current is about 10A. It charges the battery in shorter time than normal chargers.
 • Keeping the battery in standby mode: When the battery is fully charged, the backup battery (UPS) keeps the battery charged. To achieve optimal results, the battery must have a capacity in the range of 40Ah - 150 Ah. Do not use a battery with a capacity of less than 40Ah, as the initial UPS(up to 10A) can reduce the service life.

 

For 100W cosumption:

 • A backup power supply (UPS) with a 65Ah battery will work for 3,5 hours.
 • A backup power supply (UPS) with a 120Ah battery will work for 6,5 hours.
 • A backup power supply (UPS) with a 150Ah battery will work for 8 hours.

 

For 200W cosumption:

 • A backup power supply (UPS) with a 65Ah battery will work for 2 hours.
 • A backup power supply (UPS) with a 120Ah battery will work for 3 hours.
 • A backup power supply (UPS) with a 150Ah battery will work for 4 hours.

 

For 300W cosumption:

 • A backup power supply (UPS) with a 65Ah battery will work for 1,5 hours.
 • A backup power supply (UPS) with a 120Ah battery will work for 2,5 hours.
 • A backup power supply (UPS) with a 150Ah battery will work for 3 hours.

 

Features AKUMA Comfort+ 12V 55Ah 480A:

 • Maintenance-free autobattery
 • Lead / calcium technology
 • Check the state with a magical eye
 • Increased starting current
 • Enhanced lid with central degassing system
 • Low self-discharge
 • Higher corrosion resistan

 

Technical parameters AKUMA Comfort+ 12V 55Ah 480A:

 • Capacity: 55Ah
 • Exc. current at  -18°C: 480 A
 • Pole type: 1
 • Arragment of articles: 0
 • Dimensions (L x W x H): 207 x 175 x 190 mm
 • Mounting: B13 

 

Use of AKUMA Comfort+ 12V 55Ah 480A:

 • Current motor vehicles with standard and increased level of equipment
 • Everyday ride

 

Click here for shipping info:

Diskusia • Autor:
  Jaroslav
  Dátum:
  29. 9. 2021

  Vrele odporúčam pre rodinné domy. Kúpil som pred časom a neľutujem. Ak ste doteraz nemali problém so spánkom, tak teraz sa môžete tešiť na nezabudnuteľný zážitok. Zabudnite na zdravý spánok a užívajte si. Takto to bude u vás vyzerať každú noc, príjemnú zábavu: https://ulozto.sk/file/3ZodfnwFsQ3Y/vid-20210807-233157-mp4
 • Autor:
  Rado
  Dátum:
  11. 5. 2021

  Dobry den, mozem pouzit vas 700W zalozny zdroj aj na PC s 850W zdrojom?
 • Autor:
  Atria.sk
  Dátum:
  11. 5. 2021

  Dobrý deň, áno malo by to byť v poriadku. Pekný deň.
 • Autor:
  Miloš
  Dátum:
  13. 12. 2019

  Pozdravujem, chcel by som sa opytat ci zdroj Avansa 700W v komplete 55Ah bateriou je plny sinus alebo modifikovany. Dakujem
 • Autor:
  Atria.sk
  Dátum:
  21. 12. 2019

  Dobrý deň, je to plný sínus. Pekný deň.
 • Autor:
  Peter
  Dátum:
  3. 12. 2019

  Dobrý deň.Prosím Vás poradte mi aký typ záložného zdroja od AVANSA (výkonnostne) by bol vhodný pre splynovací kondenz. kotol VAILLANT eco Tec plus 70W/50Hz.Ku kotlu je aj 150L zásobník na ohrev vody VAILLANT 1,2kWh/24h.Ďakujem Vám velmi pekne
 • Autor:
  Atria.sk
  Dátum:
  3. 12. 2019

  Dobrý deň, vhodný záložný zdroj s batériou môžete nájsť aj tu : https://www.atria.sk/avansa-500-w-bateria-46ah/ Prajem pekný deň.
 • Autor:
  Michlik
  Dátum:
  3. 7. 2019

  ako je to s conou záložného zdroja avansa 700 + bateria? či som prihlásený alebo nie stále tam je jednaká cena.
 • Autor:
  Atria.sk
  Dátum:
  3. 7. 2019

  Dobrý deň, cena uvedeného záložného zdroja s batériou je 258€ s DPH. Rozdielne ceny prípadne zľavy sa zobrazujú užívateľom ktorý to majú prednastavené. Pekný deň.
 • Autor:
  lukas
  Dátum:
  7. 3. 2019

  Dobrý den, aký by ste mi odporucili záložný zdroj na kotol junkers? Mám 6 solarnych kolektorov a chcem este nato zapojit aj 4 kamery ďakujem.
 • Autor:
  Atria.sk
  Dátum:
  7. 3. 2019

  Dobrý deň. Odporučili by sme tento zdroj AVANSA: https://www.atria.sk/avansa-700-w-bateria-55ah/ prípadne si môžete pozrieť tento https://www.atria.sk/avansa-1050-w/ Pekný deň.
 • Autor:
  Ladislav
  Dátum:
  15. 1. 2019

  dobry den chcem sa opytat mal by som zaujem o zalozny zdroj Avansa 700 W + batéria 55Ah bola by moznost z inou a silnesou baterio napr 70 ah bateroi
 • Autor:
  Atria.sk
  Dátum:
  15. 1. 2019

  Dobrý deň, áno môžete si zakúpiť záložný zdroj https://www.atria.sk/avansa-700-w/ a k nemu samostatne aj silnejšiu batériu : https://www.atria.sk/akuma-komfort-12v-71ah-680a/ Ako set ho však nemáme v ponuke s touto batériou. Prajem pekný deň.
 • Autor:
  Martin
  Dátum:
  12. 10. 2018

  Dobrý deň. Akú najväčšiu batériu je možné pripojiť k záložnému zdroju Avansa 700 W? Ďakujem
 • Autor:
  Atria.sk
  Dátum:
  12. 10. 2018

  Dobrý deň. Najväčšia batéria ktorú možno pripojiť, je tých 150 - 170 Ah. Pekný deň.
 • Autor:
  Bruno
  Dátum:
  11. 9. 2018

  Dobrý deň, chcel by som sa informovať, aký typ záložného zdroja by ste mi doporučil na môj kotol Viessmann Vitodens 200 1,8-35kW, ktorý má 2 čerpadlá, lebo vykuruje 2 bytové jednotky.
 • Autor:
  Atria.sk
  Dátum:
  11. 9. 2018

  Dobrý deň, osobne by som Vám odporučil tento : https://www.atria.sk/avansa-700-w-bateria-55ah/ Pekný deň.
 • Autor:
  Michal
  Dátum:
  4. 3. 2018

  Dobrý deň. Naša sústava má kotol Viadrus s 5 článkami, nabíja nám 800 L expanznú nádobu pomocou jedného obehového čerpadla Grundfos Alpha 2 L 25-40, potom máme napojený 120 L obojživelný TÚV, ktorý ohrieva totožné obehové čerpadlo a do radiátorov potom tlačí vodu čerpadlo wilo (neviem bližšie špecifikovať model) v centrále od HERZu. Celé nám to riadi jednotka TECH CS-408N. Chcem sa opýtať, je pre nás vhodná kombinácia Avansa 700 W + 55 Ah batéria? Alebo by ste nám odporúčali inú kombináciu? Žijeme v obci, kde mávame občasné elektrické výpadky, no sem-tam trvajú dlhšie ako 4 h. Mojim cieľom je len podržať obeh, kým kotol nevychladne a maximálne 2 hodiny držať obeh pre teplo v dome. Za odpoveď vám vopred ďakujem. S pozdravom, Michal K.
 • Autor:
  Atria.sk
  Dátum:
  6. 3. 2018

  Dobrý deň, áno určite to bude fungovať a v čase výpadku Vám to bude držať. Pekný deň.
 • Autor:
  Mária
  Dátum:
  24. 1. 2018

  Dobrý deň chcela by som sa opýtať aký tip záložneho zdroja by sme potrebovali k peci Viadrus 5 článkoch a ku dvom obehovym perpadlam.Dakujem za odpoveď
 • Autor:
  Atria.sk
  Dátum:
  24. 1. 2018

  Dobrý deň. Toto záleží od čerpadla aké máte a od dĺžky času koľko si prajete zálohovať. Avšak každopádnes ak si zakúpite avansu 700 s batériou. Zálohu budete mať dlhé hodiny. Pekný deň


Vážený zákazník,
objednávky prijaté po 18.12.2019 budú expedované po 6.1.2020. Prajeme príjemné prežitie vianočných sviatkov.
Vážený zákazník,
z technických príčin bude vybavovanie objednávok dňa
10. septembra 2021 pozastavené.
Ospravedlňujeme sa za komplikácie.
Vážený zákazník,
z dôvodu väčšieho množstva objednávok sa Vám ospravedlňujeme za mierne zdržanie. Robíme čo môžeme.
Vážený zákazník,
posledné objednávky budú expedované 21.12.2020 a ďalšie až po novom roku. Prajeme príjemné prežitie vianočných sviatkov.
info V košíku sa nachádza tovar, ku ktorému je možno dokúpiť potrebné príslušenstvo.
live_help keyboard_arrow_up
Súhlasím s obchodnými podmienkami.

Správa bola odoslaná

V krátkom čase Vás budeme kontaktovať

ZAVRIEŤ
phone0917 133 662 emailinfo@atria.sk Odoslať otázku cez klasický formulár.
Súvisiaci tovar ku kotlu
Súvisiaci tovar ku kúreniu
Zobraziť diskusie zákazníkov
Zobraziť kompletný sortiment