Avansa 700 W

Avansa 700 W
Naša cena s DPH:
214,31 €
Naša cena bez DPH:
178,59 €
Cenníková cena s DPH:
325,00 €
Ušetríte:
110,69 €
Zľava obchodu ATRIA.SK:
34%
Dostupnosť:
skladom ZA
Katalógové číslo:
Avansa 700 W
ksPopis tovaru

Záložný zdroj pre obehové čerpadlá Avansa 700 W

 

Technické údaje

 

 • Maximálna kapacita: 1000 VA
 • Maximálny menovitý výkon: 700W
 • Hlavné vstupné napájanie: 150 – 270 VCA
 • Vstupná frekvencia: 45 – 65 Hz
 • Výstupný výkon: 207 – 241 VCA
 • Vstupná frekvencia: 50 – 60 Hz
 • Spínací čas: <4ms
 • Nutné napätie pripojenej batérie: 12V DC  (batéria nie je súčasťou zál. zdroja)
 • Maximálna kapacita pripojenej batérie: 150 Ah (batéria nie je súčasťou zál. zdroja)
 • Ochrana proti preťaženiu:110%  130% (30 sekúnd)
 • Spotreba v kľudovm režime: 22W
 • Rozmery (V/Š/H): 18,5x14,5x34 cm
 • Záložný zdroj je vhodný pre spotrebiče s cca max výkonom 350 W v súčte

 

Záložný zdroj neobsahuje batériu ! https://www.atria.sk/vykurovacia-technika/zalozne-zdroje-kotle-cerpadla/baterie/

Výpočet doby zálohovania:

Zadajte kapacitu akumulátora  Ah

Zadajte maximálny výkon čerpadla  W

 hod. bude záložný zdroj nepretržite zálohovať vaše čerpadlo

 

Tento výrobok patrí do skupiny profesionálnych automatických záložných zdrojov (UPS) špeciálne navrhnutých a vyrobených pre nepretržité napájanie kotlov na tuhé palivá v prípade výpadku hlavného napájania. V prípade výpadku napájania záložný zdroj (UPS) poskytne okamžitú energiu z batérie, takže obehové čerpadlá bude udržiavať v chode a kotol bezpečne ochladí.

 

Tento záložný zdroj môže byť použitý na zabezpečenie chodu ďalších elektrických spotrebičov, ktoré vyžadujú stabilitu a stabilné parametre elektrickej energie.  Tento produkt by nemal byť používaný ako prevodník .

 

Hlavným rysom tohto zariadenia je vstupný výkon krivky pri prevádzke na batériu. Krivka je čistá sínusoida, totožná s hlavným zdrojom elektrickej siete z vášho domu. Keď je hlavná energia z vášho domu zapnutá, tak záložný zdroj bude nabíjať batériu a zabezpečí dlhotrvajúcu životnosť batérie. Záložný zdroj (UPS) pracuje len s externou batériou 12V (pre model 1050 W s batériou 24V). Mal by byť použitý len olovený typ batérie, pretože záložný zdroj je určený pre nabíjanie tohto typu batérie. Použitie gélových batérií sa nedoporučuje.

 

POZOR! Buďte opatrní pri manipulácií s batériou. Pri pripájaní  záložného zdroja si zložte kovové predmety (napr. náramky, retiazky, hodinky, prstene... atď.). Z dôvodu, že môže dôjsť ku skratu elektrického prúdu a k následnému rozstaveniu kovových materiálov na tele spotrebiteľa. Pri pripojení batérie zachovajte polarizáciu: červená (+pozitívne)  kábel bude pripojený ku svorke + a čierny (-negatívne) bude drôt pripojený ku svorke -.  Pre pripojenie  kábla k pólom akumulátora slúžia kovové konektory. Pred pripojením sa odporúča čistiť kontakty batérie kefou. Konektor utiahnite pomocou kľúča, aby bol zabezpečený pevný kontakt.

 

Inštalujte záložný zdroj (UPS) na suchom mieste, bez vlhkosti, mimo dosahu vody alebo snehu. Miesto inštalácie záložného zdroja(UPS)  musí byť dostatočne veľké, aby nebránilo chladiacemu systému záložného zdroja. Ďalej by malo byť toto miesto zbavené prachu alebo uhoľného prachu, ktorý by mohol blokovať ventilátor záložného zdroja. Na mieste inštalácie by malo byť dobre vetrané, aby sa zabránilo prehriatiu systému. Aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom skontrolujte, že všetky káble sú v dobrom stave a bez častí bez izolácie. Prevádzka záložného zdroja (UPS) môže spôsobiť iskrenie. Záložný zdroj by nemal byť inštalovaný v horľavých prostrediach.

 

POZOR! Záložný zdroj (UPS) funguje len vtedy, keď je pripojený k externej batérii. Nemal by byť používaný bez pripojenia batérie. Po pripojení akumulátora, zapojte hlavný napájací kábel do zásuvky (230V, 50 Hz) s uzemnením do siete. Na zadnej strane zdroja pripojíte zariadenie, ktoré chcete, aby fungovalo pri výpadku napájania. Postupujte podľa nasledujúceho poradia: pripojte batériu, pripojte hlavné napájanie a potom pripojte spotrebiteľa (zariadenie) k záložnému zdroju (UPS). Ak chcete zdroj zapnúť, tak stlačte a podržte tlačidlo napájania (ON/OFF) pod dobu 4 sekúnd.

Prevádzka systému začína  automatickou detekciou stavu batérie sieťového napätia. V prípade, že napätie batérie klesne pod 10,8V , tak je možné, že batéria je poškodená a nemožno ju spustiť.

V prípade výpadku elektrickej energie alebo ak nie sú jej parametre v normálnom rozmedzí , tak sa záložný zdroj (UPS) automaticky prepne na batériu. Prepnutie záložného zdroja na batériu sa zobrazí na displeji záložného zdroja (UPS). Zariadenie (UPS) oznamuje prepnutie záložného zdroja (UPS) na batériu aj zvukovým signálom.

Keď napätie batérie klesne pod minimálnu hodnotu (batéria je vybitá), tak záložný zdroj (UPS) zvýši frekvenciu varovného zvuku a odpojí napájanie.

 

V prípade, že zariadenie ktoré je pripojené k záložnému zdroju (UPS) prekročí maximálny výkon o 110 %, tak záložný zdroj (UPS) začne vydávať prerušovaný akustický signál a automaticky sa vypne. Pri induktívnych zariadeniach (napr. vodné čerpadlá a elektromotory) sa odporúča použiť zariadenie až do 50% maximálneho výkonu zo záložného zdroja (UPS), pretože indukčné zariadenia môžu potrebovať dvojitú hodnotu výkonu pri štarte.

POZOR! Nebezpečenstvo! Počas prevádzky sa nesmiete dotýkať svoriek akumulátora.

Ak chcete zastaviť záložný zdroj (UPS), podržte tlačidlo ON/OFF po dobu 4 sekúnd. Následne záložný zdroj vydá zvukový signál a zastaví sa. Pre predĺženie životnosti batérie sa odporúča vykonať cyklus prázdneho a plného nabitia batérie aspoň raz za 2 mesiace. Túto operáciu vykonajte, aj keď v lehote 2 mesiacov neboli žiadne výpadky a akumulátor bol stále plne nabitý .

 

POZOR! Ide iba o bezpečnostné zariadenie, ktoré sa používa iba pri výpadku prúdu. Pri používaní tohto prístroja ho prosím nenechávajte v blízkosti paliva.

 

Hlavné funkcie:

 • Záložný zdroj (UPS) sa zastaví v prípade vybitej batérie. Ak je batéria vybitá na hodnotu 10,8V, tak záložný zdroj odpojí napájanie, aby sa zabránilo zničeniu batérie. Rýchly zvukový alarm signalizuje: - Ochrana proti preťaženiu: V prípade, že zaťaženie záložného zdroja (UPS) prekročí 110% menovitého výkonu, tak sa záložný zdroj (UPS) zastaví, aby sa zabránilo poškodeniu.
 • Ochrana proti skratu: Záložný zdroj (UPS) sa zastaví v prípade skratu. – Regulátor napätia (AVR) zaisťuje konštantné napätie pre zariadenia v danom intervale. Zapnutie batérie: systém prepne na batériu a poskytuje nepretržité napájanie pre zariadenie. –Funkcia Bypass:
 • Automatizácia: pokiaľ je v siete neštandardne napájanie, tak záložný zdroj sa automaticky prepne na batériu. – Konverzia pre spustenie úlohy: v niektorých prípadoch je potrebný vyšší štartovací výkon ako menovitý výkon záložného zdroja (UPS). V tomto prípade záložný zdroj (UPS) vyrieši tento problém, tým že dodá 110% svojej kapacity. Po dodaní kapacity sa vypne.
 • Vysoký nabíjací prúd: počiatočný nabíjací prúd je asi 10A. Nabije batériu za kratší čas ako bežné nabíjačky.
 • Zachovanie batérie v režime pohotovosti: po úplnom nabití batérie záložný zdroj (UPS) udrží batériu nabitú. Pre dosiahnutie optimálnych výsledkov  musí mať akumulátor kapacitu v rozmedzí hodnôt: 40 Ah -190 Ah. Nepoužívajte batériu s kapacitou menšou ako 40Ah, pretože počiatoční nabíjací prúd záložného zdroja (UPS) (až 10A) môže znížiť životnosť

 

Pre spotrebu 100W:

 • záložný zdroj (UPS) s batériou 65 Ah bude pracovať 3,5 hodiny.
 • záložný zdroj (UPS) s batériou 120 Ah bude pracovať 6,5 hodiny.
 • záložný zdroj (UPS) s batériou 150 Ah bude pracovať 8 hodín.

 

Pre spotrebu 200W:

 • záložný zdroj (UPS) s batériou 65 Ah bude pracovať 2 hodiny.
 • záložný zdroj (UPS) s batériou 120 Ah bude pracovať 3 hodiny.
 • záložný zdroj (UPS) s batériou 150 Ah bude pracovať 4 hodín.

 

Pre spotrebu 300W:

 • záložný zdroj (UPS) s batériou 65 Ah bude pracovať 1,5 hodiny.
 • záložný zdroj (UPS) s batériou 120 Ah bude pracovať 2,5 hodiny.
 • záložný zdroj (UPS) s batériou 150 Ah bude pracovať 3 hodiny.

Diskusia


 • Autor:
  Atria.sk
  Dátum:
  31. 10. 2018

  Ďakujeme za Vašu recenziu. Veľmi nás teší, že ste s produktom spokojný. Prajeme pekný deň
 • Autor:
  Ján
  Dátum:
  29. 10. 2018

  S výrobkom som zatiaľ spokojný,funguje na 100 percent,už mal možnosť sa prejaviť pri výpadku elek.energie,reaguje okamžite?

Description

Backup source for circula Avansa 700 W

 

Technical specifications

 • Maximum capacity: 1000 VA
 • Maximum rated output: 700W
 • Main input Power: 150 – 270 VCA
 • Input frequency: 45 – 65 Hz
 • Output power: 207 – 241 VCA
 • Input frequency: 50 – 60 Hz
 • Switching time: <4ms
 • Battery capacity: 12V DC
 • Overload protection:110%  130% (30 seconds)
 • Consumption in idle mode: 22W
 • Dimensions (H / W / H): 18,5x14,5x34 cm
 • The back-up power supply is suitable for appliances with a max. output of 350 W in the sum.

 

This product belongs to a group of professional UPSs specially designed and manufactured to continuously supply boilers for solid fuels in the event of a main power failure. In the event of a power outage, the backup power supply (UPS) will provide instantaneous power from the battery so that the circulating pumps will keep flowing and the boiler will cool down safely.

Warning! It is only a safety device that is used only in the event of a power outage. When using this unit, please do not leave it near the fuel.

Main features:

 • The UPS will stop in the event of a low battery. If the battery is discharged to 10.8V, the backup power supply disconnects the power supply to prevent battery  damage. A quick alarm sounds: - Overload protection: If the UPS load exceeds 110% of the rated power, the UPS will stop to prevent damage.
 • Short circuit protection. The UPS stops in case of a short circuit. - The voltage regulator (AVR) ensures the constant voltage for the devices at a given interval. Turn o n the battery: the system switches to battery and provides continuous power for the device. - Property Bypass:
 • Automation : When the power supply is unusual, the backup source automatically switches to the battery. - Conversion to start a job: In som cases, a higher startup power is needed than the rated power of the UPS. In this case, the UPS will resolve this problem by delivering 110% of its capacity. After shipping, it shuts down.
 • High charging current: The initial charging current is about 10A. It charges the battery in shorter time than normal chargers.
 • Keeping the battery in standby mode: When the battery is fully charged, the backup battery (UPS) keeps the battery charged. To achieve optimal results, the battery must have a capacity in the range of 40Ah - 150 Ah. Do not use a battery with a capacity of less than 40Ah, as the initial UPS(up to 10A) can reduce the service life.

 

For 100W cosumption:

 • A backup power supply (UPS) with a 65Ah battery will work for 3,5 hours.
 • A backup power supply (UPS) with a 120Ah battery will work for 6,5 hours.
 • A backup power supply (UPS) with a 150Ah battery will work for 8 hours.

 

For 200W cosumption:

 • A backup power supply (UPS) with a 65Ah battery will work for 2 hours.
 • A backup power supply (UPS) with a 120Ah battery will work for 3 hours.
 • A backup power supply (UPS) with a 150Ah battery will work for 4 hours.

 

For 300W cosumption:

 • A backup power supply (UPS) with a 65Ah battery will work for 1,5 hours.
 • A backup power supply (UPS) with a 120Ah battery will work for 2,5 hours.
 • A backup power supply (UPS) with a 150Ah battery will work for 3 hours.

 

Click here for shipping info:

Diskusia • Autor:
  martin
  Dátum:
  20. 9. 2021

  Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, dá sa tento záložný použiť na zálohu PC a switchu?
 • Autor:
  Atria.sk
  Dátum:
  29. 9. 2021

  Dobrý deň, áno dá sa použiť, ale skôr do technickej miestnosti nakoľko je tam batéria a káble. Pekný deň.
 • Autor:
  Stanislav
  Dátum:
  21. 4. 2021

  Dobrý deň, mám Avansu 700 W a chcem sa spýtať či môžem dať dve batérie do série.Ďakujem
 • Autor:
  Atria.sk
  Dátum:
  26. 4. 2021

  Dobrý deň, do série nie, iba paralelne. Pekný deň.
 • Autor:
  Martina
  Dátum:
  16. 1. 2021

  Dobrý deň, chcem sa informovať, akú dlhú záruku má záložný zdroj Avansa? Prosím o skorú odpoveď. Vopred ďakujem. S pozdravom
 • Autor:
  Atria.sk
  Dátum:
  16. 1. 2021

  Dobrý deň, záruka je štandardná 2 ročná. Pekný deň.
 • Autor:
  Štefan
  Dátum:
  28. 9. 2020

  Zdravím prosím Vas pekne mam drevo kotol splachovaci ATAK 25 s akumulačnou nádržou 500,bude mi stačiť tento produkt pri výpade prúdu, a prosím vás ešte o radu akú batériu dokúpiť Dakujem
 • Autor:
  Atria.sk
  Dátum:
  9. 10. 2020

  Dobrý deň, vhodný set môžete nájsť tu : https://www.atria.sk/avansa-700-w-bateria-55ah/ Pekný deň.
 • Autor:
  František
  Dátum:
  20. 3. 2020

  Dobrý deň, spustí tento záložný zdroj AVANSA 700W, s Akb 85 Ah 800A, plynový kondenzačný kotol JUNKERS. ( napajanie by bolo 1 kotol + 1 obehové čerpadlo Grunfos a + 1 cirkulačné čerpadlo). Za info ďakujem.
 • Autor:
  Atria.sk
  Dátum:
  20. 3. 2020

  Dobrý deň, áno, tento záložný zdroj bude stačiť. Pekný deň.
 • Autor:
  Ervín
  Dátum:
  19. 3. 2020

  Dobrý deň, v našej obci býva niekoľko výpadkov elektriny za rok. Taktiež máme malé deti. A preto zvažujem záložný zdroj pre plynový kotol Protherm Panter. Kúri nám a vyrába teplú vodu. Pozeral som rôzne záložné zdroje a batérie. Najviac sa mi pozdáva tento záložný zdroj https://www.atria.sk/avansa-700-w/ a táto batéria https://www.atria.sk/akuma-heavy-duty-12v-225ah-1150a/. Chcel som sa Vás opýtať či tieto produkty sú na to vhodné. Na záložný zdroj by bol napojený iba kotol, nič iné. Chcel by som, aby to vydržalo aspoň cez noc, povedzme 8 hodín. Mohli by ste mi odpovedať či je to dobré riešenie? Resp. mi môžete navrhnúť iné riešenie. A ak by som urobil nákup teraz, bolo by mi to doručené (vzhľadom na koronavírus)? Za odpoveď vopred ďakujem S pozdravom
 • Autor:
  Atria.sk
  Dátum:
  19. 3. 2020

  Dobrý deň áno uvedený záložný zdroj by bol pre Vás vhodná voľba. Štandardne sa predáva tento set s batériou 55Ah (ktorá postačuje) https://www.atria.sk/avansa-700-w-bateria-55ah/. Samozrejme je možné použiť aj Vami vybranú batériu. Vzhľadom na momentálnu situáciu pracujeme v obmedzenom režime, čo môže znamenať neskorší termín dodania ako je bežné. Nakoľko kuriéri zrušili možnosť platieb na dobierku, môžeme odosielať objednávky len vopred uhradené bankovým prevodom. Tzn. v prípade objednávky, prosím zvoľte platbu kartou, prípadne bankový prevod - tu Vám zašleme predfaktúru a po uhradení objednávku odošleme. Termín dodania môže predstavovať cca 4 dni. Pekný deň.
 • Autor:
  Peter
  Dátum:
  15. 2. 2020

  Dobrý deň. Kúpil som avansu 700W, napojil som plynový kondenzačný kotol a asi po 15 sek. mi vypíše kotol chybu keď ide iba z batérie. Batéria je 74Ah a kotol má spotrebu 102W značka Junkers. Ďakujem za odpoveď. S pozdravom
 • Autor:
  Atria.sk
  Dátum:
  17. 2. 2020

  Dobrý deň, akú chybu kotol vypisuje? Ďakujem.
 • Autor:
  Peter
  Dátum:
  17. 2. 2020

  Chyba EA.
 • Autor:
  Peter
  Dátum:
  17. 2. 2020

  Zistil som, že chybu vypíše až potom čo kotol vykuruje a vtedy odpojim prívod siete. Po odpojení zhasne plameň vykurovania (kotol sa nevypne) a kotol sa znovu snaží zapáliť plameň tak 4x a až potom mi vypíše tu chybu EA. Baterku som skúšal už aj druhú a aj fázu som skúšal prehodiť a žiadna zmena.
 • Autor:
  Atria.sk
  Dátum:
  18. 2. 2020

  Váš podnet riešime s našim dodávateľom. Čoskoro Vás budeme informovať. Ďakujem za trpezlivosť.
 • Autor:
  Peter
  Dátum:
  2. 4. 2020

  Dobrý deň. Čhcem sa opýtať či ste niečo zistili od dodávateľa? Ja som už záložný zdroj aj vymenil a aj vyskúšal druhý (kolegov) a kotol robí to isté.
 • Autor:
  Atria.sk
  Dátum:
  7. 4. 2020

  Dobrý deň, podľa vyjadrenia dodávateľa sa to môže stať pri väčšine plynových kotlov. V tomto prípade je nevyhnutné, aby zástrčka UPS zostala pripojená k hlavnému napájaciemu zdroju, kvôli uzemneniu. Ak chcete otestovať, či UPS funguje správne, mali by ste prerušiť iba fázu z hlavnej elektrickej poistky a napájací kábel UPS ponechať v zásuvke (pre uzemnenie). Počas normálneho výpadku napájania sa preruší iba elektrická fáza. Pekný deň.
 • Autor:
  Peter
  Dátum:
  9. 4. 2020

  Áno, máte pravdu. Je to v tom uzemnení. Ďakujem
 • Autor:
  Mikuláš
  Dátum:
  21. 12. 2019

  dobrý deň, prosím Vás aká je prípustná teplota v prostredí umiestneného ZZ? V kotolni má totižto dosť vysokú pocitovú teplotu (zatiaľ nezmeraná skutočná teplota) a nenašiel som tento údaj nikde. ďakujem
 • Autor:
  Atria.sk
  Dátum:
  21. 12. 2019

  Dobrý deň, toto sa neudáva. Záložnému zdroju by sa nemalo nič stať. Pekný deň.
 • Autor:
  František
  Dátum:
  21. 12. 2019

  prosím čo znamena maximalny výkon čerpadla? keď ma čerpadlo 12W 0,36A Dakujem kolko je jeho maximálny výkon?
 • Autor:
  Atria.sk
  Dátum:
  21. 12. 2019

  Dobrý deň, maximálny výkon čerpadla je 12W. Pekný deň.
 • Autor:
  Mikuláš
  Dátum:
  15. 12. 2019

  dobrý deň, prosím ako je rozsah teploty v prostredí umiestnenia ZZ? v kotolni mám celkom vysokú pocitovú teplotu ( reálna teplota zatiaľ nezmeraná ) a tento údaj som nikde nenašiel. ďakujem
 • Autor:
  Atria.sk
  Dátum:
  16. 12. 2019

  Dobrý deň, toto sa neudáva. Záložnému zdroju by sa nemalo nič stať. Pekný deň.
 • Autor:
  Stanislav
  Dátum:
  21. 11. 2019

  Prosím Vás či by sa dalo urobiť niečo s cenou na : 2X sadu: Awansa700W+Akuma Vortek 12V 100Ah 800A ak je batéria vhodná?
 • Autor:
  Atria.sk
  Dátum:
  21. 11. 2019

  Dobrý deň, áno záložný zdroj si môžete objednať rovno v sade s vhodnou batériou a to : https://www.atria.sk/avansa-700-w-bateria-55ah/ Pre tento záložný zdroj sa odporúča max. 150 Ah, takže môžete použiť aj 100 Ah. Nižšie na stránke môžete nájsť aj pomôcku pre výpočet doby zálohovania. Potrebujete takú silnú batériu 100 Ah? Prajem pekný deň.
 • Autor:
  Matúš
  Dátum:
  6. 3. 2019

  Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či je možné v prípade potreby použiť záložný zdroj Avansa 700 W aj ako nabíjačku. Teoreticky by to nemal byť žiaden problém, ak zdroj nabije batériu, a po nabití sa odpojí a pripojí sa iná vybitá batéria, alebo v prípade úplne vybitej batérie ju už zroj nevie "oživiť"?
 • Autor:
  Atria.sk
  Dátum:
  6. 3. 2019

  Dobrý deň, áno je to tak. Zdroj je v podstate ako nabíjačka. Maximálne však 700 W nabije tých 150Ah batériu viac nie. Prajem pekný deň.
 • Autor:
  Ján
  Dátum:
  18. 2. 2019

  Mám plynový kotol Immergas príkon ma 123w aký treba záložný zdroj
 • Autor:
  Atria.sk
  Dátum:
  18. 2. 2019

  Dobrý deň, vhodný záložný zdroj aj s batériou môžete nájsť tu : https://www.atria.sk/avansa-500-w-bateria-46ah/ Prípadne samotný zdroj : https://www.atria.sk/avansa-500-w/ Prajem pekný deň.
 • Autor:
  Lukáš
  Dátum:
  14. 2. 2019

  Dobrý deň, mám záujem o tento produkt ale predtým sa chcem opýtať nejaké otázky: 1. Spotreba v kľudovom režime 22W je spotreba samotnej UPS bez záťaže? Ale 22W je aj pre verziu 500W a aj pre verziu 1050W ? 2. Výpočet dobý zálohy napr.: pre záťaž 50W pri 45Ah batérií je cca 6,43 hod, Prečo je tento čas rovnaký pre všetky výkonové rady? Nie je tam žiadny rozdiel? 3. Tento typ UPS uvažuje s krátkodobým výpadkom napájania záťaže pri výpadku napájacej siete alebo zálohuje plynule bez výpadku? V prípade ak tam je výpadok koľko presne trvá? 4. V prípade použitia záťaže nie indukčného charakteru je možné využiť viac ako 350W výkonu UPS (pre daný prípad Anansa 700W)? Vopred ďakujem za odpovede.
 • Autor:
  Atria.sk
  Dátum:
  15. 2. 2019

  Dobrý deň. Áno, spotreba v kľudovom režime predstavuje 22 W. Výpočet doby zálohovania sa líši v závislosti od kapacity akumulátora a maximálneho výkonu čerpadla - na našej stránke nájdete vzorec, kde vložením konkrétnych údajov zistíte dobu zálohovania pri týchto záložných zdrojoch. UPS by mal zalohovať plynule bez výpadku. Či v prípade použitia záťaže nie indukčného charakteru je možné využiť viac ako 350W výkonu UPS Vám neviem presne zodpovedať. Viac informácií o UPS sa môžete dočítať v návodoch a prospektoch, ktoré sú pod produktom na našej stránke, vložené v časti priložené súbory. Pekný deň.
 • Autor:
  Peter
  Dátum:
  18. 12. 2018

  Dobrý deň. Čo to znamená keď sa behom dňa dvakrát objavuje nápis - batéria mode?
 • Autor:
  Atria.sk
  Dátum:
  18. 12. 2018

  Dobré ránko, znamená to, že tam nieje elektrická energia zo siete a zdroj pracuje len na batérií. Prajem pekný deň.
 • Autor:
  Milan
  Dátum:
  3. 12. 2018

  Zdravím. Chcem sa opýtať, či bude stačiť ku kotlu 12kW a 4ks čerpadiel (100W) +trojcesťák+podlahovka záložný zdroj 700W. Baterku mám vartu 74Ah Dá sa poprípade záložný zdroj vrátiť, ak by to neutiahlo? Vďaka
 • Autor:
  Atria.sk
  Dátum:
  3. 12. 2018

  Dobrý deň, odporúčal by som Vám tento záložný zdroj, aby to utiahlo : https://www.atria.sk/avansa-1050-w/ Pekný deň.
 • Autor:
  jozef ivaniš
  Dátum:
  9. 3. 2018

  Dobrý deň chcel by som vediet,prečo je tam napisane700W/1000VA a vyššie je napisané ,že postačuje iba na vykon350W v súčte.Ja som si už od Vás jeden zdroj objednal avansa500W/700VA a je mi nanič lebo mi pri štartovani(zapalovani) strati napätie a vypadne ak nahodou neni napichnutí v sieti.Ked je napichnutí na siet tak pri nakladaní peliet na displeji blikaju všetky letky a piska varovný bzučiak asi 5 sek. a ako tak to zvladne.Podla tech. dokumentacie vykon kotla je 420W.Prosil by som o radu a vysvetlenie a ci by sa nedal zamenit rad doplatim,ďakujem za odpoveď.
 • Autor:
  Atria.sk
  Dátum:
  13. 3. 2018

  Dobrý deň, prosím Vás máte k Vášmu záložnému zdroju aj batériu? Ďakujem
 • Autor:
  jozef ivaniš
  Dátum:
  13. 3. 2018

  Dobry deň,ďakujem za čiastočnú odpoveď veľmi nedočkavo na nu čakám.Samozrejme že mám 100Ah bateriu akumulátorovú zanovnú.Prosím Vás dokazali by ste posúdit či mi naštartuje kotol pri výpadku prúdu zal. zdroj 700/1000VA avansa keď je tam podotknuté,že dáva vykon 350W v súčte a kotol pri štartovani odobera pravdepodobne 420W.Ďakujem za skorú odpoveď.
 • Autor:
  Atria.sk
  Dátum:
  14. 3. 2018

  Dobrý deň, áno avansa 700 by Vám mala kotol naštartovať. Pekný deň.


Vážený zákazník,
objednávky prijaté po 18.12.2019 budú expedované po 6.1.2020. Prajeme príjemné prežitie vianočných sviatkov.
Vážený zákazník,
z technických príčin bude vybavovanie objednávok dňa
10. septembra 2021 pozastavené.
Ospravedlňujeme sa za komplikácie.
Vážený zákazník,
z dôvodu väčšieho množstva objednávok sa Vám ospravedlňujeme za mierne zdržanie. Robíme čo môžeme.
Vážený zákazník,
posledné objednávky budú expedované 21.12.2020 a ďalšie až po novom roku. Prajeme príjemné prežitie vianočných sviatkov.
info V košíku sa nachádza tovar, ku ktorému je možno dokúpiť potrebné príslušenstvo.
live_help keyboard_arrow_up
Súhlasím s obchodnými podmienkami.

Správa bola odoslaná

V krátkom čase Vás budeme kontaktovať

ZAVRIEŤ
phone0917 133 662 emailinfo@atria.sk Odoslať otázku cez klasický formulár.
Súvisiaci tovar ku kotlu
Súvisiaci tovar ku kúreniu
Zobraziť diskusie zákazníkov
Zobraziť kompletný sortiment